• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Een boete ontvangen van het CJIB: hoe vecht ik deze aan?

Een boete ontvangen van het CJIB: hoe vecht ik deze aan?

Een boete ontvangen van het CJIB: hoe vecht ik deze aan?

Plaats direct je vraag

Hoe kan ik mijn boete van het CJIB aanvechten?

Als je het niet eens bent met je ontvangen boete, kan je bezwaar maken door in beroep te gaan. De manier waarop je in beroep dient te gaan, hangt af van de soort boete. Hieronder zal uiteen worden gezet welke procedure moet worden gevolgd per boete.

 • Een strafbeschikking (brief met de letter ‘O’): tegen deze boete kan je bezwaar maken door in verzet te gaan. Het is belangrijk om te weten dat je de boete dan niet betaalt tot er een reactie is op het verzet! Je hebt 2 weken na het ontvangen van de boete de tijd om in verzet te gaan. Dit kan zowel in persoon bij een kantoor van het Openbaar Ministerie, als schriftelijk via het sturen van een brief naar de officier van justitie. De brief stuur je naar het adres wat op de strafbeschikking staat vermeld en in de brief neem je het volgende op:
  • Het parketnummer en het CJB-nummer (staan op de strafbeschikking).
  • Je naam, adres en woonplaats en de datum waarop je de strafbeschikking hebt ontvangen.
  • Een uitleg waarom je het oneens bent met de strafbeschikking.
  • Je handtekening en datum van het tekenen.

Als je de verzetsprocedure hebt doorlopen, krijg je een brief van de officier van justitie met een reactie. Deze kan inhouden dat de beschikking wordt gewijzigd, maar ook dat de zaak wordt doorverwezen naar de rechter.

 • Een bestuurlijke boete van het CAK: deze boete ontvang je enkel indien je geen zorgverzekering hebt afgesloten en is het gevolg van het niet opvolgen van het verzoek van het CAK een zorgverzekering af te sluiten binnen 3 maanden. Als je in bezwaar wilt gaan tegen deze boete, kan je een brief sturen naar het CAK binnen 6 weken. In dit geval moet je de boete wél betalen, ook als je in bezwaar bent gegaan! Het bedrag zal worden terugbetaald als later blijkt dat de boete onterecht is gegeven.
 • Een verkeersboete (brief met de letter ‘M’): tegen een verkeersboete kan je in beroep gaan bij de officier van justitie. Je betaalt de boete dan niet tot je een reactie hebt van de officier. Je kan zowel online in beroep gaan als door het schrijven een brief. In die brief vermeld je het volgende:
  • Je adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats en naam.
  • Waarom je het niet eens bent met de verkeersboete.
  • Je bankrekening- en beschikkingsnummer.
  • De datum van de brief en je handtekening.

Als je een reactie hebt gekregen van de officier en je het hier opnieuw niet mee eens bent, kan je bezwaar maken tegen deze beslissing over je eerste bezwaar. De zaak zal dan worden overgenomen door de kantonrechter. Maakt de kantonrechter een beslissing waar je het óók niet mee eens bent? Dan heb je nog de mogelijkheid om ook hiertegen in bezwaar te gaan, waarna het gerechtshof een eindbeslissing zal nemen.

 • Een aankondiging (brief met de letter ‘R’): een aankondiging ontvang je als je nog een boete moet betalen aan de RVO, de DUO, het UWV of het CAK. Ben je het hiermee oneens? Dan kan je contact opnemen met de verschillende instanties zelf om de boete aan te vechten.
 • Een straf van de rechter: tegen een door de rechter opgelegde straf kan je binnen 2 weken bezwaar maken door in hoger beroep te gaan met een brief. Deze brief stuur je naar de rechtbank en die zal beslissen of je de boete moet betalen of dat je kan wachten op de uitspraak over je bezwaar. Het is goed om te weten dat je geen bezwaar kan maken tegen een geldboete van minder dan €50 of tegen een Europese boete. Dit laatste dient namelijk te geschieden bij het land in kwestie.

Het is aan te raden om bij de bovenstaande procedures de hulp in te schakelen van een advocaat die je kan helpen met de juridische vereisten en het opstellen van een inhoudelijk goed bezwaar. Wij kunnen je in contact brengen met een advocaat die je kan begeleiden bij de specifieke boeteprocedure die op jou van toepassing is.

Voorbeeld
Noortje heeft enkele dagen geleden een brief ontvangen van het CJIB waarin wordt vermeld dat zij een boete dient te betalen. Ze kan echter niet uit de brief opmaken vanuit welke instantie deze boete is opgelegd en waarom de boete wordt opgelegd. Om meer duidelijkheid te krijgen, belt ze het CJIB. Na 2 uur in de wachtrij te hebben gestaan, krijgt ze eindelijk iemand aan de lijn. Nadat ze haar verhaal heeft gedaan, reageert de medewerkster van het CJIB zonder begrip en noemt haar een ‘domme trien’. Noortje schrikt hiervan en belt de volgende dag weer. Opnieuw noemt een medewerker haar ‘incapabel’ en zegt dat Noortje maar beter moet kijken wat er in de brief staat. Noortje is hier absoluut niet van gediend en wil graag een klacht indienen bij het CJIB.

Wat kan ik doen als ik een klacht wil indienen tegen het CJIB?

Het kan natuurlijk voorkomen dat het CJIB niet reageert op een gestuurde brief, zijn afspraken niet komt of zich gewoonweg onvriendelijk opstelt. Je kan dan een klacht indienen tegen het CJIB. Dit moet je eerst bij het CJIB zelf doen. Als hieruit geen oplossing volgt, heb je ook nog de mogelijkheid je klacht in te dienen bij de nationale ombudsman. Deze behandelt enkel klachten in de tweede lijn, dus het eerst indienen van je klacht bij het CJIB zelf is wel een vereiste.

Wat moet ik doen als ik de boete van het CJIB niet kan betalen?

Er is de mogelijkheid om bij het CJIB een betalingsregeling aan te vragen voor mensen die niet in staat zijn de gehele boete in een keer te betalen. Deze ontvang je echter niet in de volgende gevallen: de boete is lager dan €75, er is een deurwaarder ingezet, er is een dwangmiddel ingezet, er is in de afgelopen 6 maanden een andere betalingsregeling overeengekomen die niet is nagekomen, of je uitkeringsinstantie of werkgever heeft de boete al betaald. Een andere oplossing bij het niet kunnen betalen van je boete is het aanvragen van een noodstop. Je hebt dan 4 maanden uitstel voor het betalen van je boetes. Er wordt dan wel geëist dat je bij je gemeente schuldhulpverlening aanvraagt.

Plaats direct je vraag