• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Een financiële herstructurering, wat houdt dat precies in en wat kan ik doen?

Een financiële herstructurering, wat houdt dat precies in en wat kan ik doen?

Het kan voor een onderneming op een gegeven moment noodzakelijk zijn om een financiële herstructurering door te voeren. Dit kan nodig zijn om een faillissement af te wenden, als voorbereiding voor een mogelijke overname of omdat de huidige bedrijfsvoering financieel niet optimaal is en er door middel van een herstructurering hogere winsten gerealiseerd kunnen worden. Voor een onderneming is het van belang dat de financiële structuur word geoptimaliseerd. Het is daarom relevant hier aandacht aan te besteden. Bent u bezig met herstructurering, of denkt u eraan? Lees dan verder om hier meer over te weten te komen!

Een financiële herstructurering, wat houdt dat precies in en wat kan ik doen?

Plaats direct je vraag

Wat is een financiële herstructurering?

Een financiële herstructurering houdt een ingrijpende aanpassing aan de structuur, operatie of balans binnen een onderneming in. Vaak wordt dit gedaan in het geval van financiële moeilijkheden door bijvoorbeeld dalende omzetten of niet-renderende onderdelen in het bedrijf die hieraan ten grondslag liggen waardoor de winst uiteindelijk blijft tegenvallen. Een financiële herstructurering kan in dat geval mogelijk een faillissement voorkomen. Logischerwijs is het in zo’n situatie van belang dat dit nauwkeurig wordt gedaan. Het proces van een herstructurering start met een diepgaande analyse van het bedrijf en de huidige situatie binnen het bedrijf. Een herstructurering heeft enkel nut als het bedrijf in de kern levensvatbaar is, en met de analyse kan worden nagegaan of dat zo. Aan de hand van deze analyse kan dan ook een herstructureringsplan worden opgesteld. Er kan besloten worden dat de onderneming in zijn geheel opnieuw gefinancierd moet worden, of dat het vermogen versterkt moet worden door bijvoorbeeld een aandelenfusie. Een operationele herstructurering kan vaak bijdragen aan het juiste effect van een financiële herstructurering. Denk bijvoorbeeld aan het verkleinen van het personeelsbestand of verlieslatende activiteiten stopzetten. Enkel financieel een herstructurering doorvoeren zal vaak voor een kortere termijn effectief zijn.

Voorbeeld
ABC BV zit financieel in zwaar weer. Het bedrijf overweegt een herstructurering en vraagt advies van een advocaat. De advocaat constateert dat er te veel werknemers zijn en adviseert om het personeelsbestand te verkleinen. Hiermee heeft het bedrijf niet onnodig kosten voor loon van het personeel. Nadat het bedrijf afscheid heeft genomen van een deel van het personeel kunnen ze nadenken over een financiële herstructurering.

De WHOA voor een herstructurering

De Wet Homologatie Onderhandse Akkoorden (WHOA) is voor ondernemingen een manier om in het geval ze binnenkort waarschijnlijk niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen een herstructurering te kunnen doorvoeren. In die zin is het dus de schuldsanering voor ondernemingen. Een WHOA biedt een onderneming de mogelijkheid om met hun schuldeisers tot een onderhands akkoord te komen wat betreft het aflossen van schulden voordat de onderneming over moet gaan tot een faillissement of surseance. In die zin is het dus de schuldsanering voor ondernemingen. Het voordeel van zo’n WHOA is dat deze onder voorwaarden voor iedere schuldeiser geldt indien er tot een akkoord is gekomen. Ook voor schuldeisers die zelf niet akkoord zijn gegaan geldt de WHOA dan. De onderneming die betalingsproblemen heeft kan op deze manier efficiënt de schuldenlast verlichten en de continuïteit van de onderneming zo mogelijk waarborgen. Voor sommige schuldeisers kan een WHOA ook meer opleveren dan een faillissement. De WHOA vormt dus een mogelijk om te herstructureren, en is gericht op het afwikkelen van schuldeisers.

Schakel een advocaat in!

Overweegt u ook een herstructurering? Het is van belang om al aan het begin van het traject juridisch advies in te winnen aangezien het een complexe procedure is die voor een onderneming grote impact kan hebben. Het valt dus aan te raden een ervaren advocaat of adviseur in te schakelen die u zal adviseren omtrent uw vragen en uitdagingen voor uw onderneming. Bent u op zoek naar een advocaat? Neem contact met ons op via Advocaatzoeken.nl en we zullen u koppelen aan de juiste persoon! We hebben contact met vele ervaren advocaten en adviseurs die ervaring hebben als curator en zo goed weten welke belangen er spelen en welke mogelijkheden er zijn.

Plaats direct je vraag