• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Surseance van betaling aanvragen? Zo doet u dat!

Surseance van betaling aanvragen? Zo doet u dat!

Surseance van betaling aanvragen? Zo doet u dat!

Plaats direct je vraag

Wat is een surseance van betaling?

De surseance van betaling is een tijdelijke adempauze waarbinnen een bedrijf haar schuldeisers niet hoeft te betalen. Deze periode biedt bedrijven die in financieel zwaar weer zitten de gelegenheid om hun zaken op orde te krijgen en om met schuldeisers om tafel te gaan voor betalingsregelingen of akkoorden. De maximale tijd dat een surseance mag duren is anderhalf jaar. Het bedrijf in surseance krijgt een bewindvoerder die het opstellen van het akkoord in goede banen dient te leiden. Als er geen akkoord kan worden gesloten tussen de schuldeisers en schuldenaar, wordt de surseance in een faillissement omgezet. De surseance kan enkel door bedrijven worden aangevraagd. Voor natuurlijke personen bestaat er de schuldsanering.

De surseance is voor zowel het bedrijf zelf als de schuldeisers interessant. Allereerst biedt de surseance het bedrijf dat het financieel lastig heeft de mogelijkheid om rustig haar zaken op orde te krijgen en biedt het perspectief op een doorstart, in plaats van een faillissement. Een dergelijke doorstart kan voor de schuldeisers ook interessant zijn, omdat zij na de periode van surseance weer hun vorderingen kunnen verhalen. In faillissement lopen zij het risico dat zij met lege handen komen te staan als er niet genoeg geld in de boedel zit.

Kan ik een surseance van betaling aanvragen?

Een belangrijk verschil met het faillissement is dat een surseance van betaling alleen door het bedrijf zelf kan worden aangevraagd. Bij een faillissement kunnen ook schuldeisers een aanvraag tot faillissement doen. U dient een verzoek tot surseance in bij de rechtbank. Voor het verzoek tot surseance heeft u een advocaat nodig. Wij kunnen u daarbij helpen. Laat op onze website een aanvraag achter of bel ons gerust. Wij helpen u met het vinden van een advocaat die u kan helpen.

Er zijn verschillende redenen waarom een verzoek tot surseance van betaling kan worden afgewezen. Allereerst als de schuldeisers zich ertegen verzetten. Ten tweede kan geen surseance worden verleend als er gegronde vrees is dat de schuldenaar zijn schuldeisers tijdens de surseance benadeelt. Ten derde kan geen surseance worden verleend als er geen perspectief is dat de schuldenaar na verloop van tijd wél zijn schulden zou kunnen voldoen.

Voor welke schuldeisers geldt surseance van betaling niet?

Als uw bedrijf zich in surseance van betaling bevindt, is het niet geheel onaantastbaar voor schuldeisers. Vorderingen waaraan voorrang is verbonden zoals separatisten en preferente schuldeisers hebben geen last van de surseance en kunnen gewoon hun rechten uit blijven oefenen.

Separatisten zijn pand- en hypotheekhouders. Aan deze schuldeisers komt een bevoorrechte positie toe en zij mogen gewoon blijven innen. Dezelfde mogelijkheid komt toe aan preferente schuldeisers, zij hebben vorderingen met een wettelijke voorrangspositie zoals de Belastingdienst, leveranciers onder eigendomsvoorbehoud, vorderingen van het UWV en vorderingen voor achterstallig loon van werknemers.

Drie voorbeelden:

Kledingwinkel A heeft succesvol surseance van betaling aangevraagd. Leverancier B van unieke stoffen en knopen had nog een vordering op A van voor de surseance. Helaas heeft Leverancier B geen vordering met wettelijke voorrang. De surseance werkt jegens deze partijen en B kan niet haar vordering innen. Wel kan B aan tafel met A en de bewindvoerder van A om een akkoord te sluiten.

Kledingwinkel A zit in een pand waarop Bank C een hypotheekrecht heeft gevestigd. Zelfs al zit A in surseance, kan C haar rechten als separatist uitoefenen alsof er geen surseance is, als betaling van A uitblijft.

Kledingwinkel A had voor de surseance onder eigendomsvoorbehoud haar winkelinrichting aangeschaft bij Leverancier D. D mag, indien A nalaat te betalen, ook in surseance haar recht op eigendomsvoorbehoud uitoefenen en de inrichting terugvorderen.

Hulp nodig met de aanvraag van een surseance van betaling?

Voor het aanvragen van een surseance van betaling heeft u een advocaat nodig die voor u het verzoekschrift opstelt voor de rechtbank. Advocaatzoeken kan u in contact brengen met een advocaat met verstand van surseance van betaling die u van deskundig advies kan voorzien.

Plaats direct je vraag