• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Een kind in Nederland adopteren, wat houdt het in en welke juridische gevolgen heeft dat?

Een kind in Nederland adopteren, wat houdt het in en welke juridische gevolgen heeft dat?

Bent u zelf van plan een kind te adopteren? Of komt u op een andere manier in aanraking met adoptie van een kind? Hiermee wordt het juridische ouderschap overgedragen naar de adoptieouders, en krijgt het kind simpel gezegd nieuwe ouders. Zo’n adoptie kan voor alle betrokken partijen veel impact hebben en is een langdurig proces. Het is daarom verstandig u goed in te lezen over dit onderwerp. Geldt dit voor u? Lees dan zeker verder zodat u hier meer over te weten kan komen!

Een kind in Nederland adopteren, wat houdt het in en welke juridische gevolgen heeft dat?

Plaats direct je vraag

Wat houdt adoptie in?

Adoptie is de manier voor mensen om een gezin te stichten wanneer zij door redenen zelf geen kind kunnen krijgen. Hiermee kan men daarmee voorkomen dat een kind mogelijk in een verkeerde omgeving of in een tehuis moet opgroeien. Indien een kind geadopteerd wordt, verliest het alle juridische banden met zijn of haar biologische ouders. De adoptieouders worden juridisch gezien de ouders en het kind wordt ‘’hun’’ kind, bij wijze van spreken. Wanneer u een kind wilt adopteren moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor hebt u ook een advocaat nodig. De rechtbank zal uw verzoek behandelen en besluiten dat een adoptie wel of niet door kan gaan.

Wat houdt juridische ouderschap in?

Wanneer een kind geadopteerd wordt gaat het juridisch ouderschap over naar de adoptieouders. Als juridische ouder heeft u verschillende rechten en plichten, namelijk:

 • Het recht op en plicht tot omgang met het kind;
 • Het recht op informatie van de andere ouder over dingen die betrekking hebben op de opvoeding en verzorging van het kind;
 • Het recht op informatie van professionals. Denk hierbij aan de school van het kind, medische zaken en dergelijke;
 • De plicht tot het betalen van kinderalimentatie.

De voorwaarden voor een adoptie

Een adoptie is een ingrijpende verandering in het leven van veel mensen. Voor zowel het kind als de biologische- en adoptieouders kan er veel veranderen. Een adoptie moet daarom een goede reden hebben, en kan niet zomaar gebeuren. Het moet in het belang van het kind zijn. Voor adoptie zijn er een aantal wettelijke voorwaarden:

Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn;

Wanneer het kind ouder dan 12 is, mag het kind tijdens zijn verhoor geen bezwaren hebben tegen een adoptie. Wanneer het kind jonger is dan 12 maar volgens de rechtbank voldoende oud en wijs wordt geacht geldt hetzelfde;

 • Het kind mag geen klein(kind) zijn van de adoptieouders;
 • De adoptieouders moeten minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind;
 • De biologische ouders mogen de adoptie niet tegenspreken, tenzij er misbruik van recht is.
 • Wanneer de biologische moeder minderjarig is, moet ze op het moment van het verzoek 16 jaar of ouder zijn;
 • De adoptant of adoptanten moeten het kind minstens één jaar hebben verzorgd, bijvoorbeeld als voogd of stiefouder;
 • De ouder of ouders mogen niet langer het gezag hebben.

Voorbeeld
Sanne en Bram zijn 35 jaar oud en willen een kind adopteren, om zo een gezin te kunnen stichten. Ze verzoeken de rechtbank om een adoptie van Willem. De biologische ouders van Willem blijken hier echter niet aan mee te willen werken. Wanneer hun om de reden gevraagd wordt zeggen ze dat ze niet willen dat Sanne en Bram de ouders worden. Dit is echter geen geldige reden voor de biologische ouders om de adoptie tegen te spreken.

Bij de beoordeling of toestemming moet worden verleend voor een adoptie moet gekeken worden of de biologische ouder(s) het kind nog wat kunnen bieden, wat betreft de opvoeding en verzorging. Indien zij hiertoe niet in staat zijn is een adoptie wenselijk om het kind zo een goede jeugd te kunnen geven. Wanneer de biologische ouders hier geen problemen in ondervinden zal een adoptie minder nodig en wenselijk zijn. Het belang van het kind staat hierin dus centraal. Erkende biologische ouders hebben het vetorecht om te bepalen of de adoptie doorgang kan vinden. Wanneer ze het afwijzen moet dit wel goede redenen hebben; enkel niet willen dat anderen de ouders van het kind worden is misbruik van recht en daarom geen rechtmatig bezwaar, zoals in bovenstaand voorbeeld werd benoemd. De adoptie zal in dat geval niet door de ouders tegengegaan kunnen worden.  

Wanneer u een kind wilt adopteren hebt u, zoals gezegd, een advocaat nodig voor het verzoek bij de rechtbank. Deze kan u daarnaast bijstaan in het proces, ook in het geval het verzoek niet wordt gehonoreerd. U kunt dan in bezwaar en eventueel beroep gaan, en een advocaat zal uw kansen vergroten. Bent u op zoek naar een advocaat die u hierbij kan helpen? Bij advocaatzoeken.nl helpen we u graag. U kunt uw gegevens achterlaten en dan zullen wij u aan de juiste advocaat binnen het jeugdrecht koppelen!

Plaats direct je vraag