• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Fout gemaakt op je werk. Mag je baas wel of geen schade op je verhalen?

Fout gemaakt op je werk. Mag je baas wel of geen schade op je verhalen?

Fout gemaakt op je werk. Mag je baas wel of geen schade op je verhalen?

Van je fouten leer je

Heb jij een fout gemaakt op je werk? Allereerst: fouten maken is menselijk. Alleen een werknemer die niets uitvoert op zijn werk maakt nooit fouten. Je kan de fout daarom ook zien als iets positiefs. Van fouten leer je. Maar, er zijn fouten die je werkgever je absoluut niet in dank zal afnemen en die ervoor kunnen zorgen dat je zelf voor de kosten zal moeten opdraaien. Wanneer je het heel bont maakt kan dit zelfs volgen op een ontslag op staande voet.

Meteen kleur bekennen

Het beste is om meteen toe te geven aan je baas dat je een fout hebt gemaakt. Je baas zal het vervelend vinden, maar zal altijd waarderen dat je er eerlijk over bent geweest. Wanneer je het in een vroeg stadium vertelt, zijn de gevolgen van je fout vaak ook minder. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat jouw leidinggevende ook weer een baas heeft waar hij verantwoording aan af moet leggen. Hij moet ook de mogelijkheid krijgen om zijn baas op tijd op de hoogte te stellen van de fout die jij onder zijn verantwoordelijkheid hebt gemaakt.

Schade zonder gevolgen

In beginsel geldt dat een werknemer nooit schade hoeft te betalen die hij heeft berokkend aan zijn werkgever. Wanneer jij als werknemer een opdracht voor een bepaalde datum af moest hebben, alleen door een klein foutje met het bestand opslaan alles weg is, ook de deal met de derde, dan komt de schade voor rekening van je werkgever.

Naast elkaar aansprakelijk

Je kan als werknemer echter in sommige gevallen wel aansprakelijk worden gesteld. Wanneer jij als werknemer aansprakelijk gesteld kan worden, betekent dit nog niet dat je ook de schade moet vergoeden. Naast de werknemer is vaak ook nog de werkgever aansprakelijk. De werkgever is dan aansprakelijk in zijn kwaliteit als werkgever. Dit komt voor wanneer de werkgever zeggenschap had over de handelingen waaruit de fout voorkwam. Wanneer jullie beide naast elkaar aansprakelijk zijn, hoef jij als werknemer niets bij te dragen.

In de kosten lopen

In sommige gevallen moet je als werknemer echter wel schadevergoeding betalen. Bijvoorbeeld wanneer jij als werknemer de schade opzettelijk hebt veroorzaakt of omdat je roekeloos hebt gehandeld. Daarnaast zijn er omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat jij als werknemer de schadevergoeding zelf moet betalen. Vervolgens kan in je contract zijn opgenomen dat jij de schadevergoeding moet betalen. Is er sprake van zo’n contractuele afspraak, dan moet jij als werknemer wel verzekerd zijn voor het bedrag aan schadevergoeding.

Ontslag op staande voet

De gevolgen voor het maken van fouten uiten zich natuurlijk niet alleen in het wel of niet aansprakelijk zijn van jou als werknemer. De gemaakte fouten zullen zich ook uiten in de werksfeer. Wanneer je fout dermate ernstig en/of opzettelijk is geweest, kan je werkgever je op staande voet ontslaan. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Voor het bestaan van een dringende reden moet er een ernstig feit voorgevallen zijn. Je werkgever kan je dus niet voor het minste of geringste foutje ontslaan.

Lees ook: Ontslagen of ontslag aanstaande? Zo haal je er het maximale uit voor jezelf!

Zelfstandige

In het geval dat je als zzp’er voor een baas werkt zit het net een beetje anders. Hiervoor is vereist dat het gaat om een niet-ondergeschikte die de schade heeft berokkend. Daarnaast moet sprake zijn van een functioneel verband, waarbij duidelijk is dat de zzp’er werkt vanuit jouw bedrijf. Tenslotte moet er sprake zijn van een fout door de zzp’er bij jouw bedrijf. Net als bij een werkgever-werknemer relatie is degene die de zzp’er inhuurt aansprakelijk voor de fouten van de zzp’er. Daarnaast is echter ook de zzp’er zelf aansprakelijk voor de gemaakte fouten. Jullie zijn dus beide aansprakelijk voor de schade.

Lees ook: Snel geld verdienen? Neem ontslag en ga als zzp’er voor je baas aan de slag.

Onmogelijkheid tot ontslag

Als zzp’er heb je gelukkig geen last van de mogelijkheid tot ontslag op staande voet. Als zzp’er ben je namelijk zelfstandig en werk je niet in een dienstverband voor een werkgever. Aangezien er geen werkgever-werknemer relatie bestaat, kan je ook niet ontslagen worden. Het ergste wat kan gebeuren is dat je je opdracht verliest, wat als zzp’er natuurlijk ook geen goed nieuws is, maar niet onoverkomelijk.

Zit je in een conflict met je werkgever omdat je schade hebt berokkend of wil je juist je aansprakelijkheid zoveel mogelijk voorkomen? 

Klik hier om via ons een advocaat in de arm te nemen gespecialiseerd in het arbeidsrecht. »»