• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Geschil met de Belastingdienst? Zo kan je bezwaar maken.

Geschil met de Belastingdienst? Zo kan je bezwaar maken.

Geschil met de Belastingdienst? Zo kan je bezwaar maken.

 Plaats direct je vraag

Oneens met een belastingaanslag? Laat een advocaat je helpen.

Als je het oneens bent met een ontvangen belastingaanslag kun je in bezwaar gaan. Dit is echter niet gelijk nodig. Soms is het voldoende om alleen een wijziging door te geven. Dit kan op de site van de Belastingdienst. Is de Belastingdienst het echter niet eens met de door jou aangegeven wijziging dan kun je in bezwaar. Je hebt hiervoor 6 weken de tijd. Gaat het om een discussie over bijvoorbeeld de waardering van een pand? Dan kan je er verstandig aan doen een advocaat in te schakelen. Een advocaat met ervaring in het fiscaal recht zal al vaker vergelijkbare zaken hebben behandeld en kan jou daardoor goed begeleiden.

Boete ontvangen van de Belastingdienst?

Er kunnen zich drie situaties voordoen waarom je een boete van de Belastingdienst hebt ontvangen. Dit zijn:

 1. Het niet, of niet op tijd, vragen om toezending van een aangifte.
 2. Het niet of niet op tijd opsturen van een aangifte.
 3. Het onjuist of onvolledig invullen van een aangifte.

Afhankelijk van de situatie ontvang je van de Belastingdienst een verzuimboete of een vergrijpboete. Ben je bijvoorbeeld door drukte vergeten om een aangifte op te sturen dan zul je een verzuimboete ontvangen. Ook kan het voorkomen dat je een fout hebt gemaakt in de belastingaangifte. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als jij vermeent dat je een bepaald bedrag als aftrekpost mocht opvoeren terwijl de Belastingdienst het hier niet mee eens is. Ook kan het fout gaan bij het invullen van de WOZ-waarde van je huis. Als de Belastingdienst van mening is dat jij opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte hebt gedaan zul je een vergrijpboete ontvangen. Als je het niet eens bent met een verzuim- of vergrijpboete kun je in bezwaar gaan.

Hoe ga je in bezwaar tegen een boete van de Belastingdienst?

Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt in bezwaar gaan tegen alleen de boete. Bijvoorbeeld de boete die je hebt ontvangen omdat je niet op tijd was met het invullen en opsturen van de belastingaangifte. Maar je kan ook in bezwaar gaan tegen zowel de boete als de belastingaanslag waar de boete in staat.

In bezwaar gaan tegen alleen een boete

Als je alleen in bezwaar gaat tegen de boete dan heb je hiervoor 6 weken de tijd. De tijd gaat lopen vanaf de datum die op de boete staat vermeld. Je gaat in bezwaar door een brief te sturen naar de Belastingdienst. Het adres staat vermeld op de boete. In de brief moet je een aantal gegevens vermelden. Dit zijn in ieder geval:

 • Je naam en adres;
 • Het kenmerk van de boete;
 • De vermelding dat je in bezwaar gaat tegen de boete;
 • De reden waarom je het oneens bent met de boete;
 • De datum van ondertekening;
 • Afsluitend je eigen handtekening.

Het is niet verplicht om aanvullende informatie zoals je telefoonnummer of e-mailadres te vermelden. Dit is echter wel handig omdat de Belastingdienst je dan sneller kan bereiken voor vragen of uitleg. Mocht je bewijs hebben wat jouw standpunt ondersteunt, stuur hier dan een kopie van mee! Binnen 12 weken na de datum van de boete zul je reactie krijgen van de Belastingdienst.

Als je in bezwaar gaat tegen een vergrijpboete, dan kan begeleiding van een advocaat goed helpen. Voor een vergrijpboete is zoals gezegd opzet vereist. Bewijzen dat er geen sprake is van opzet kan ingewikkeld zijn. Een advocaat kan je hierbij bijstaan.

In bezwaar gaan tegen zowel een boete als de belastingaanslag

Als je ook in bezwaar wilt gaan tegen de belastingaanslag dan doe je dit door bezwaar te maken tegen de aanslag. Vermeld hierbij dat je ook bezwaar maakt tegen de boete. Vergeet niet te vermelden waarom. Ook hier heb je 6 weken de tijd voor.

Moet ik betalen terwijl ik in bezwaar ben gegaan?

Op het moment dat je in bezwaar bent gegaan hoef je de boete of aanslag niet de betalen. Je krijgt namelijk uitstel van betaling. Dit uitstel duurt totdat het bezwaar is behandeld. Indien de uitkomst is dat je toch moet betalen, komt er wel 4% rente bovenop.

Voorbeeld:
Paul heeft een aanslag ontvangen van €2000 maar hij stelt dat dit slechts €1000 hoort te zijn en tekent bezwaar aan. Vervolgens krijgt hij 30 dagen na de uiterste betaaldatum zijn gelijk. Hij moet dan €1000 betalen en 4% rente over de €1000 voor 30 dagen. Om te voorkomen dat hij rente moet betalen doet Paul er verstandig aan om gelijk de boete te betalen. Het te veel betaalde bedrag krijgt hij uiteraard terug van de Belastingdienst.

Niet eens met de beslissing op je bezwaar?

Stap naar de rechter. Als je het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar is het niet gelijk afgelopen. Je kunt namelijk nog naar de rechtbank stappen. Omdat juridische procedures ingewikkeld en tijdrovend kunnen zijn doe je er verstandig aan je te laten bijstaan door een advocaat. In het belastingrecht geldt namelijk ook ‘wie stelt, bewijst’. Als jij het dus oneens bent dien jij aan te geven waarom. Een advocaat kan je begeleiden met het verzamelen van bewijs en het instellen van de procedure en eventueel hoger beroep.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat