• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Geschorst als bestuurder? Dit zijn je rechten en kansen.

Geschorst als bestuurder? Dit zijn je rechten en kansen.

Recentelijk was het een onderwerp in het landelijk nieuws, maar het kan elke bestuurder overkomen: geschorst worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, of door de Raad van Commissarissen. Feitelijk betekent het dat je voor een periode niet meer op werk mag komen. Naast dat het niet heel positief is wanneer je niet mag werken kan het ook nog eens voor een slechte reputatie zorgen. Wanneer jou dit overkomt vraag je je waarschijnlijk af wat dit verder voor gevolgen heeft. Hoelang duurt het? Heb ik recht op vergoeding? Lees verder hoe het zit!

Geschorst als bestuurder? Dit zijn je rechten en kansen.

Plaats direct je vraag

Hoelang gaat de schorsing duren?

De schorsing is bedoeld als een tijdelijke maatregel. De schorsing houdt dus op een gegeven moment op.  In feite zou dit gebeuren hetzij door dat de schorsing door hetzelfde orgaan wordt opgeheven, hetzij door ontslag van de bestuurder. Wanneer de schorsing aanvankelijk is ingesteld door de Algemene vergadering van aandeelhouders, dan is deze te alle tijde bevoegd de schorsing op te heffen. Als bestuurder heb je ook het recht om gehoord te worden. Het is van belang dat dit gebeurd is. Als dit niet gebeurd is kan je als geschorste bestuurder naar de rechter met het verzoek het schorsingsbesluit te vernietigen aangezien de procedure dan niet juist is verlopen. Dit is dus ook een mogelijkheid. Ook wanneer er geen redelijke gronden zijn volgens jou, kan je naar de rechter stappen met het verzoek het besluit te vernietigen door middel van een kort geding. De rechter kan dan eventueel in een voorlopige voorziening bepalen dat de bestuurder weer aan het werk kan. Een definitieve uitspraak volgt dan later.

De beste manier om het probleem op te lossen is logischerwijs het bemiddelen. Het valt daarom ook altijd aan te raden om tot een oplossing te proberen komen met je werkgever. Een mediator zou hierin nuttig kunnen zijn.

De schorsing kan gebruikt worden om tijdens de periode van de schorsing het beleid van desbetreffende bestuurder of de redenen die aanleiding gaven voor de schorsing te onderzoeken.

Voorbeeld
Bestuurder X is niet eerlijk geweest over nevenfuncties, en wordt geschorst door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Volgens X is zijn raadgevende stem echter niet gehoord, terwijl dit wel zou moeten. Hij stapt om deze reden naar de rechter met het verzoek het schorsingsbesluit te vernietigen.

Waar heb je recht op als je geschorst bent?

Wat de gevolgen zijn van zo’n schorsing voor jou kan je mogelijk als bestuurder met de vennootschap zelf hebben afgesproken. In de meeste gevallen zal de bestuurder geen loon ontvangen tijdens de periode van de schorsing. Dit kan echter anders zijn afgesproken in de contractuele relatie of in de statuten. In sommige gevallen kan er sprake zijn van doorbetaling tijdens de schorsing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de schorsing onterecht is of als er sprake is van een specifieke regeling in de statuten of overeenkomst met de bestuurder. Het is echter niet gebruikelijk dat een statutair bestuurder loon ontvangt tijdens een schorsing. Als geschorste bestuurder is het dus van belang om de statuten na te gaan, alsook de contractuele bepalingen. Wat betreft de bevoegdheden als bestuurder verlies je in principe tijdens de schorsing ook de bevoegdheden.

Wanneer de Ondernemingskamer via een procedure tot schorsing komt kan deze de gevolgen van de schorsing bepalen. Het is dan mogelijk dat het loon niet wordt doorbetaald. In dit geval kan je je wenden tot de Hoge Raad indien je het niet eens bent met het besluit.

Hulp in je eigen bedrijf

In het geval je bedrijf een Ondernemingsraad heeft (bij een bedrijf met meer dan 50 personen binnen de organisatie zal deze er zijn) kan je ook medewerking inroepen van de OR. Deze kan dan advies uitbrengen en eventueel bemiddelen in het bedrijf zelf.

Ben jij als bestuurder geschorst? Dan is het handig om een advocaat in te schakelen. Zo versterk je je positie. Hoewel je waarschijnlijk hoopt dat je binnen afzienbare tijd het werk weer kan hervatten bestaat de mogelijkheid dat er ontslag zal volgen. Juridisch advies is dan ook wenselijk. Wil jij dat? Neem dan vrijblijvend contact op!

Plaats direct je vraag