• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Gezinshereniging: een advocaat helpt!

Gezinshereniging: een advocaat helpt!

 Gezinshereniging: een advocaat helpt!

 

Zit u in een lastige gezinsherenigingssituatie?

Plaats direct je vraag

Wat is de betekenis van gezinshereniging?

Gezinshereniging gaat om het bij elkaar brengen van gezinsleden die, vaak door migratieomstandigheden van elkaar gescheiden zijn. Gezinshereniging kan zowel gaan om het bij elkaar brengen van partners, maar ook om het bij elkaar brengen van kinderen of kinderen met hun ouders.

Voorbeeld
Maria is gevlucht vanuit haar geboorteland Eritrea naar Nederland. Hier heeft zij haar huidige Nederlandse partner ontmoet en samen hebben ze een kind gekregen. Maria is door omstandigheden verplicht om terug te keren naar haar geboorteland Eritrea. Hierdoor leeft zij op dit moment gescheiden van haar kind. Daarom zijn zij een procedure voor gezinshereniging gestart, zodat het kind in het bijzijn van haar moeder kan opgroeien.

Welke voorwaarden voor gezinshereniging gelden er?

Veel mensen vinden dat gezinshereniging verboden moet worden, omdat het niet de bedoeling is dat iedereen zomaar naar Nederland komt. Hierom zijn er strenge eisen gesteld aan gezinshereniging. Wanneer niet voldaan is aan één van de eisen wordt een aanvraag afgewezen:

  • Inburgering: In principe moet iedereen tussen de 18 en 65 jaar een inburgeringsexamen afleggen.
  • Leeftijd: Partners en echtgenoten moeten minstens 21 jaar zijn en kinderen moeten minderjarig zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.
  • Officiële documenten: Buitenlandse documenten zoals geboorteaktes, echtscheidingspapieren of huwelijksaktes zijn niet per definitie geldig in Nederland en moeten dus worden gelegaliseerd door de daartoe bevoegde autoriteiten.
  • (Familie)relatie: Er moeten worden aangetoond welke band of relatie personen die met elkaar dienen te worden herenigd met elkaar hebben.
  • Inkomen: Vaak moet voor een partner, echtgenoot of kind garant worden gestaan. Hiervoor moet voldoende inkomen zijn.

Gezinshereniging en advocaat

Omdat er dus strenge voorwaarden verbonden zitten aan gezinshereniging is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Een gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht kan advies geven en kan jouw verzoek tot gezinshereniging verdedigen bij de rechter. Heb je een aanvraag tot gezinshereniging gedaan of is je aanvraag afgewezen?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat