• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Het beloofde land voor asielzoekers, Nederland. Of toch niet?

Het beloofde land voor asielzoekers, Nederland. Of toch niet?

Het beloofde land voor asielzoekers, Nederland. Of toch niet?

1. Werken voor nop

Van de 30 duizend mensen die op dit moment in Nederland in asiel verblijven, hebben 13 duizend mensen een verblijfsvergunning. Alleen als je een verblijfsvergunning hebt mag je in Nederland werken. Asielzoekers zonder verblijfsvergunning mogen het eerste halfjaar dat zij in Nederland verblijven, niet werken. Daarna mogen zij maximaal 24 weken werken per jaar. Deze regels gelden ook voor stages. Sinds 2008 wordt echter van vluchtelingen gevraagd, wanneer zij dit kunnen, bij te dragen in de kosten voor hun opvang en levensonderhoud. Vluchtelingen die werken houden natuurlijk geld over, wat ze dan kunnen afstaan als bijdrage voor hun opvang en levensonderhoud. Of ze nu wel of niet werken, veel zullen ze er dus niet aan overhouden (bron: Volkskrant, 2016).

Veel asielzoekers kiezen er, ondanks dat ze er bijna niets aan overhouden, toch voor om te gaan werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat asielzoekers gezamenlijk zelf een half miljoen meebetalen aan hun opvang (bron: AD, 2016).

2. Een Auping, bubbelbadje en een stukje zuurdesem

Slecht nieuws voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Op de noodopvang, met de gezellig naam ‘bed-bad-en-brood’, zal flink worden gekort. Op grond van de bed-bad-en-broodregeling bieden veel gemeenten in Nederland de uitgezette asielzoekers noodopvang. De Raad van Europa heeft namelijk bepaald dat elke vluchteling recht heeft op noodopvang, ook als ze worden uitgezet. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft dit proberen op te pakken. Hij heeft geprobeerd tot een akkoord te komen met de gemeenten om enkele grote noodopvangplaatsen te maken en de rest te gaan sluiten. Hiervoor was vereist dat veel gemeenten hun opvangplaatsen op zouden geven. Dit is mislukt. De staatssecretaris blijft echter voet bij stuk houden en is van plan alle vergoedingen voor de gemeenten in te trekken (bron: Volkskrant 2016).

Op dit moment zijn zo’n 0,05% van de inwoners in Europa vluchteling. In Nederland is dit ongeveer 3%. Huisvest Nederland in verhouding veel vluchtelingen? Duitsland blijkt een veel populairdere bestemming. Zij boden in 2015 al zo’n 1,5 miljoen vluchtelingen onderdak (bron: UNHCR Global Trends, 2015).

3. Onder de voorwaarde dat

Pas als een beslissing is genomen over de verblijfsvergunning van een asielzoeker in Nederland, kan een zorgverzekering worden aangevraagd (bron: rijksoverheid.nl, 2016). Voordat een definitieve beslissing is genomen geldt een verzekering waar alleen de basisklachten verzekerd zijn. Een bezoekje naar de dokter is niet zo gemakkelijk. Er zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aantal zorgverleners aangewezen die asielzoekers helpen. Wil je echter door een specialist geholpen worden? Dan heb je eerst toestemming nodig van het COA, waar wordt gecheckt of je wel echt zorg nodig hebt (bron: NOS, 2016).

Ben je bang dat onze hele staatskas eraan gaat door de vluchtelingenopvang? Dat asielzoekers de reden zijn dat we zo moeten bezuinigen op ouderenzorg? Ter vergelijking: de overheid gaf in 2013 7% van de staatskas uit aan ouderenzorg. Voor vluchtelingenopvang was dit percentage 0,24% (bron: Nederlandse begroting, 2015).

4. Aap, noot, mies

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning hadden in Nederland geen recht op Nederlandse taalles. Echter, het kabinet heeft nu besloten dat ook asielzoekers zonder verblijfsvergunning vanaf 2017 in Nederland taalles kunnen krijgen. Een hele verbetering? Minister Asscher stelt dat alleen zij, van wie vrijwel zeker is dat zij op grond van hun nationaliteit mogen blijven, recht hebben op een taalcursus (bron: Volkskrant, 2016). Veel is er dus niet veranderd.

5. Don’t do drugs

Met een bedrag van ongeveer 40 euro per persoon om een week rond te komen kan het misschien gaan kriebelen om eens illegaal wat geld te gaan verdienen. Een asielzoeker moet echter extra oppassen als hij de fout ingaat. Een criminele asielzoeker raakt sneller zijn verblijfsvergunning kwijt en kan zelfs het land worden uitgezet. Voorheen kon een verblijfsvergunning alleen worden ingetrokken als een vluchteling veroordeeld was voor een gevangenisstraf. Tegenwoordig geldt dat ook voor voorwaardelijke straffen en taakstraffen (bron: RTL Nieuws, 2016). Als je je verblijfsvergunning kwijtraakt als vluchteling moet je terug naar het land van herkomst. Wanneer dat niet kan word je uitgezet naar een land waar je eerder als vluchteling bent geweest of naar een land waar familie woont.

Ben of ken jij iemand die asiel nodig heeft in Nederland? Of heb jij problemen met een van bovenstaande punten? Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het vluchtelingen en immigratierecht.