• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Hoe werkt bestuurdersaansprakelijkheid tegenover derden?

Hoe werkt bestuurdersaansprakelijkheid tegenover derden?

Heb je als bestuurder problemen met schuldeisers of aandeelhouders? Als bestuurder van een vennootschap kan je niet alleen aansprakelijk worden gesteld door de onderneming zelf, maar ook door externe partijen. Het gaat in dat geval om externe bestuurdersaansprakelijkheid. Denk aan aansprakelijkheid van de bestuurder wegens een onrechtmatige daad tegenover derde partijen of om schuldeisers die een bestuurder aansprakelijk stellen bij faillissement. Hoe werkt dit precies en hoe kan een advocaat hierbij helpen?

Plaats direct je vraag

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurders vertegenwoordigen de onderneming en handelen namens de onderneming. Als bestuurder kan je daarom in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld. In dat geval kan schade worden verhaald bij het privévermogen van de bestuurder. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Er zijn twee soorten aansprakelijkheid te onderscheiden, namelijk interne aansprakelijkheid en externe aansprakelijkheid. Bij de interne bestuurdersaansprakelijkheid is het de onderneming zelf die een bestuurder aansprakelijk stelt op grond van de wet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bestuurder in strijd met de statuten handelt. Bij externe aansprakelijkheid wordt een bestuurder aangesproken door iemand buiten de vennootschap, zoals aandeelhouders. Naast externe en interne aansprakelijkheid bestaat ook de bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.

Voorbeeld
Het bedrijf Ondernemen B.V. is onlangs failliet gegaan. Bij de afwikkeling van het faillissement blijkt dat er een groot tekort is in de faillissementsboedel en hierdoor vrijwel alle schuldeisers niet betaald kunnen worden. Volgens de curator is dit tekort het gevolg van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ van de bestuurder en daarom stelt de curator de bestuurder aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan grote gevolgen hebben aangezien het tekort dan op het privévermogen van de bestuurder verhaald mag worden.

Hoe werkt externe bestuurdersaansprakelijkheid?

Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid is een bestuurder aansprakelijk jegens derden, zoals schuldeisers of aandeelhouders. Het gaat hierbij om aansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad. Het gaat bij externe bestuurdersaansprakelijkheid vaak om een van de volgende situaties:

  • De bestuurder heeft ervoor gezorgd dat de onderneming haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.
  • De bestuurder is overeenkomsten aangegaan namens de onderneming met derde partijen, terwijl hij dit niet had mogen of moeten doen. De bestuurder gaat bijvoorbeeld een verplichting aan terwijl hij weet dat de onderneming de kosten van deze verplichting niet zal kunnen betalen.
  • De bestuurder heeft gehandeld in strijd met een op hem rustende zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van een derde.

Voorbeeld
Het bedrijf Ondernemen B.V. bevindt zich in financiële moeilijkheden en de kans is groot dat het bedrijf op korte termijn failliet zal gaan. De bestuurder is goed op de hoogte van deze situatie. Toch koop deze bestuurder een grote hoeveelheid goederen bij een externe partij voor een forse prijs. Vervolgens worden deze goederen weer doorverkocht. Op het moment dat de verkoper vraagt om betaling van de koopprijs, kan Ondernemen B.V. de koopprijs niet voldoen, nu de financiële situatie nog verder is verslechterd. De verkoper heeft veel schade en spreekt daarom de bestuurder aan tot een vergoeding hiervan.

Voor de beoordeling of de bestuurder bij een van bovengenoemde situaties uiteindelijk ook echt aansprakelijk gesteld kan worden, wordt het gedrag van de bestuurder getoetst aan de vereisten die gelden voor de onrechtmatige daad. Daarnaast moet worden vastgesteld of met door de gedragingen aan de bestuurder een ‘persoonlijk ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. Hiervan is sprake als andere bestuurders in dezelfde situatie niet op deze manier zouden hebben gehandeld.

Word je als bestuurder aansprakelijk gesteld?

Ben jij als bestuurder aansprakelijk gesteld of dreigt een aansprakelijkheid voor jou als bestuurder? Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid gaat het dan om een schadeclaim die kan worden ingesteld volgens regels van het aansprakelijkheidsrecht. Als een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld door derde partijen, zal dit dan ook leiden tot een civiele procedure. Het belangrijk dat je als bestuurder op zoek gaan naar een advocaat die gespecialiseerd is in de bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid kan namelijk grote financiële gevolgen hebben voor bestuurders, aangezien derden het privévermogen van een bestuurder kunnen aanspreken. Een advocaat kan advies geven en de bestuurder ondersteunen bij een procedure.

Ben je op zoek naar een deskundige advocaat of heb je nog vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan vooral contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen met het vinden van een geschikte advocaat!

Plaats direct je vraag