• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bedrijf failliet door toedoen van bestuurder? Bestuurdersaansprakelijkheid niet uitgesloten!

Bedrijf failliet door toedoen van bestuurder? Bestuurdersaansprakelijkheid niet uitgesloten!

Bedrijf failliet door toedoen van bestuurder? Bestuurdersaansprakelijkheid niet uitgesloten!

 

Plaats direct je vraag

Onderneming en faillissement

Als een onderneming failliet wordt verklaard geldt in principe dat de onderneming als rechtspersoon hiervoor aansprakelijk is. Het kan overigens dat een faillissement veroorzaakt is door slecht of onbehoorlijk handelen van een (of meerdere) bestuurders van het bedrijf. Het is aan de curator om uit te zoeken of dit het geval is geweest.

Onbehoorlijk bestuur bij faillissement, wat betekent dat?

Onbehoorlijk bestuur kan voorkomen binnen bijvoorbeeld een gemeente, maar ook binnen een bedrijf. Of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur in geval van een faillissement wordt bepaald door de curator. Onbehoorlijk bestuur met betrekking tot een faillissement is vastgelegd in de wet in artikel 2:248 BW. De schending van de administratieplicht kan bijvoorbeeld leiden tot aansprakelijkheid vanwege onbehoorlijk bestuur. De administratieplicht vereist van bestuurders dat zij een voldoende precieze administratie bijhouden omtrent de rechten en plichten van een onderneming en over de financiële transacties en staat van een onderneming.

Bestuursaansprakelijkheid bij ernstig verwijt

Voor bestuurdersaansprakelijkheid moet er sprake zijn van een ernstig verwijt tegenover de bestuurder. Dit wordt ook wel kennelijk onbehoorlijk bestuur genoemd. Er moet worden aangetoond dat het faillissement van een bedrijf veroorzaakt is door dit kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder. Ook is er sprake van een ernstig verwijt als een bestuurder bijvoorbeeld geld van een onderneming voor eigen gebruik heeft besteed of heeft gebruikt voor doeleinden waarvan het te verwachten was dat dit de onderneming geen goed zou doen.

Bv en toch aansprakelijk, advocaat nodig?

Ben je bestuurder van een onderneming en word je aansprakelijk gesteld? Schakel dan een advocaat in voor advies. Bestuurdersaansprakelijkheid kan een flinke financiële last met zich meebrengen omdat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld tot betaling van de schulden van de onderneming. Een advocaat helpt om hier zo goed mogelijk uit te komen.

Is je bedrijf failliet door toedoen van een medebestuurder of word je zelf als bestuurder aansprakelijk gesteld voor een faillissement? 

Leg direct je vraag voor aan een advocaat