• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Iemand aansprakelijk stellen; hoe gaat dit in zijn werk?

Iemand aansprakelijk stellen; hoe gaat dit in zijn werk?

Iemand aansprakelijk stellen; hoe gaat dit in zijn werk?

Welke regels en eisen gelden er als ik iemand aansprakelijk wil stellen?

Het is goed om voorop te stellen dat er geen minimum of maximumbedrag voor schadevergoeding is in Nederland. De schade die is geleden moet in principe gewoon vergoed worden als vast komt te staan dat iemand daadwerkelijk aansprakelijk is voor deze schade. Wel is het slim om voor jezelf af te wegen of het de moeite waard is om iemand aansprakelijk te stellen als het gaat om een erg laag bedrag. Als je iemand aansprakelijk wilt stellen geldt de eis dat de eisende partij het bewijs moet leveren van de schade en dat deze schade ook is veroorzaakt door de partij die aansprakelijk wordt gesteld. Bij bewijsmiddelen kan je denken aan een proces-verbaal of bijvoorbeeld een verklaring van een getuige of deskundige.

Voorbeeld
Claire parkeert haar auto altijd op dezelfde plek in de straat. Op een dag komt ze erachter achter dat er een flinke kras zit op de achterkant van haar auto. Volgens de buurman Joop is buurvrouw Anne er die ochtend tegenaan gereden met de scooter. Claire baalt als een stekker, want de auto was nog niet heel oud en de kosten voor reparatie liggen hoog. Ze vraagt zich af welke stappen ze moet zetten om Anne aansprakelijk te kunnen stellen.

Hoe kan ik iemand aansprakelijk stellen?

Je kan iemand schriftelijk aansprakelijk stellen door een brief te sturen met vermelding van de datum, de omschrijving van het ongeval en de grond op basis waarvan je iemand aansprakelijk stelt (de wettelijke basis). Het is raadzaam om bij de opstelling van deze brieef de hulp in te schakelen van een advocaat. Deze heeft namelijk kennis van de verschillende wetsartikelen op basis waarvan je iemand aansprakelijk zou kunnen stellen en weet welke grond in jouw geval van toepassing is. Voor het aansprakelijk stellen van een partij kan je het volgende stappenplan gebruiken:

  1. Constateer dat de partij aansprakelijk is. Het is een vereiste om aan te tonen dat de partij schuld heeft, wat alleen kan aan de hand van voldoende bewijs voor aansprakelijkheid. Er moet voldaan zijn aan de eisen van een ‘onrechtmatige daad’, zoals onder andere het geval is bij grove nalatigheid, onzorgvuldig handelen en bij het overtreden van de wet.
  2. Maak een lijst met de door jouw geleden schadeposten. Neem hierin zowel de huidige schadeposten, als eventuele toekomstige schadeposten in op. Voorbeelden van schadeposten zijn kosten van medische ingrepen, gederfde inkomsten, schade aan kleding en reiskosten.
  3. Stuur de aansprakelijkheidsstelling naar de persoon. Neem hierbij de lijst met schadeposten, mogelijk bewijsmateriaal en details van de zaak in op. Indien de schade niet wordt vergoed, is het slim om een advocaat in te schakelen die kan helpen met het afdwingen van een vergoeding via een rechtszaak.

Het is goed om te weten dat veel verzekeringsmaatschappijen de genoemde stappen kunnen nemen voor jou, dus dan hoef je de aangetekende brief niet zelf te formuleren en op te sturen.

Welke personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld?

Een paar groepen zijn door de wetgever uitgesloten van aansprakelijkheidsstelling. Er komt dan echter wel een persoon hiervoor in de plaats die verantwoordelijk wordt gehouden voor het gedrag van de aansprakelijke. De groepen die zijn uitgesloten van aansprakelijkheid zijn de volgende:

  • Werknemers. Hun werkgever wordt vaak aansprakelijk gehouden.
  • Kinderen onder de 14 jaar. Hun ouders worden vaak aansprakelijk gehouden.
  • Geestelijk gehandicapten.
  • Iemand die in opdracht van een ander persoon werkt.

Ben je het slachtoffer geworden van schade en kan je hiervoor een aansprakelijke aanwijzen? Wij kunnen je in contact brengen met een advocaat die een succesvolle aansprakelijkheidsstelling kan opsturen of die je kan helpen met verdere juridische stappen als de schade na het versturen van de brief niet wordt vergoed.