• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Beoordeling aansprakelijkheid

Hoe wordt beoordeeld of iemand al dan niet aansprakelijk is voor de geleden schade?

Beoordeling Aansprakelijkheid en advocaat 

Eerst moet de schade worden vastgesteld. Dit is vaak helemaal niet eenvoudig. Partijen hebben immers afwijkende belangen. Soms geeft een politierapport een indicatie van de schade (bij bijv. een verkeersongeluk), maar vaker komt men er niet uit en moet een schade-expert geraadpleegd worden. In voorkomende gevallen kunnen advocaten optreden ‘schade-experts’; en een advocaat kan jou op dit onderdeel in ieder geval van advies voorzien. Het aangaan van een traject met advocaten, schade-experts, etc. moet wel in verhouding staan tot de geleden schade, zieker als de kans op succes (d.w.z. een schadevergoeding) ongewis is. Een advocaat kan een eerste inschatting maken van de mogelijkheden.

Enkele advocaten, die matchen met jouw wensen, zullen op je opdracht reageren. Je vergelijkt de reacties en kiest de advocaat die jij wilt. 

Advocaat Beoordeling