• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

In bezwaar gaan tegen een beslissing van de overheid; hoe doe je dit?

In bezwaar gaan tegen een beslissing van de overheid; hoe doe je dit?

In bezwaar gaan tegen een beslissing van de overheid; hoe doe je dit

Plaats direct je vraag

Hoe kan ik in bezwaar gaan tegen een beslissing van de overheid?

Je gaat in bezwaar door het opsturen van een bezwaarschrift naar de overheidsinstantie die de beslissing heeft gemaakt, dus in het voorbeeld van hierboven naar de gemeente. De termijn hiervoor bedraagt 6 weken, wat betekent dat je het bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing van het overheidsorgaan moet indienen. In het bezwaarschrift moet je de volgende elementen opnemen: de datum, je naam en adres, een toelichting van het besluit waartegen je het bezwaarschrift indient, een uitleg waarom je het oneens bent met het besluit en je handtekening.

Voorbeeld
De gemeente Wijdemeren heeft vandaag bekend gemaakt dat het niet meer is toegestaan om op dinsdag te collecteren. Johan collecteert al jaren voor WNF en enkel op de dinsdag, omdat hij de andere dagen druk is met werk en sociale activiteiten. Hij baalt daarom erg van het verbod en vraagt zich af of hij hiertegen bezwaar kan maken.

In welke situaties is het mogelijk om in bezwaar te gaan?

Je kan niet altijd in bezwaar gaan tegen een beslissing van de overheid. Dit kan enkel in de volgende gevallen:

  • De beslissing van de overheid brengt nadelige gevolgen voor je mee, zoals het verlagen van je uitkering.
  • Je hebt aan aanvraag gedaan en je bent het niet eens met de beslissing op deze aanvraag. Je hebt bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd om een serre aan je huis te bouwen en deze is afgewezen.
  • Iemand anders heeft een aanvraag gedaan en je bent het niet eens met de beslissing op die aanvraag. Deze aanvraag moet wel ook betrekking hebben op jou, zoals een beslissing op de aanvraag van je buren voor een omgevingsvergunning om hun tuin te vergroten. Het kan zo zijn dat je het hier niet mee eens bent, omdat de vergroting bijvoorbeeld de toegang tot jouw tuin zou vermoeilijken.

Het is niet mogelijk om in bezwaar te gaan tegen een besluit van de overheid over algemene regels, zoals een algemeen verbod in je gemeente om op zaterdagen in de stad te parkeren. Dit is namelijk een verbod dat niet specifiek betrekking heeft op jou als persoon, maar op iedereen in de gemeente. Ook kan het zo zijn dat je niet in bezwaar kan tegen een overheidsbesluit, maar dat je een administratief beroep moet instellen. Dit moet dan in de vorm van een brief bij een ander overheidsorgaan. Onderaan de beslissing van het overheidsorgaan kan je vinden of en bij wie je in bezwaar ofwel administratief beroep kan gaan.  

Kost het geld om een bezwaar in te dienen tegen een overheidsbeslissing?

Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Daarnaast is het niet verplicht om een advocaat in handen te nemen. Wij raden dit echter wel altijd aan. Een advocaat heeft namelijk veel ervaring met het indienen van bezwaarschriften en weet hoe je een bezwaarschrift het beste kan opstellen voor een zo hoog mogelijke slagingskans. Als je ervoor kiest om een advocaat in te schakelen, kunnen wij je in contact brengen met een geschikt iemand met kennis op het gebied van het maken van bezwaar. Goed om te vermelden is dat als je graag wilt dat een bepaalde getuige of deskundige een verklaring aflegt, hier wel kosten aan verbonden zitten. Deze kosten kunnen echter gedeeltelijk worden vergoed door de overheid als je in het gelijk wordt gesteld en de beslissing van de overheid wordt herroepen. Het verzoek om vergoeding dien je echter wel in te dienen vóórdat de overheidsinstantie een beslissing heeft gemaakt over jouw gemaakte bezwaar.

Plaats direct je vraag