• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Is het gemeentelijke bestemmingsplan anders dan jouw plan? Daar kan je iets tegen doen!

Is het gemeentelijke bestemmingsplan anders dan jouw plan? Daar kan je iets tegen doen!

Is het gemeentelijke bestemmingsplan anders dan jouw plan? Daar kan je iets tegen doen!

Gemeente in de greep

Een bestemmingsplan is een plan welke bepaalt wat in een gemeente met een bepaalde ruimte mag gebeuren. Heb je een brief in de bus gekregen van de gemeente? Zijn ze van plan om flinke wijzigingen door te brengen in jouw straat of in jouw wijk? Dit hoeft niet te gebeuren zonder jouw goedkeuring. Jij kunt invloed uitoefenen op deze keuzes. Wordt jouw huis door dit plan veel minder waard of wordt je buurt hierdoor veel minder waard? Kom dan in actie!

Openbaarmaking

De gemeente kondigt een bestemmingsplan af. Bij deze afkondiging laat de gemeente zien welke ruimtelijke ontwikkelingen zij voor ogen heeft. Dit kan zij doen in een bewonersblad, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente.

“Goedemiddag, uw huis gaat gesloopt worden”. Het zal je maar verteld worden. Tienduizenden bewoners in Rotterdam kregen in plaats van een roos op Valentijnsdag een berichtje van de Gemeente. De Gemeente Rotterdam wil in 2022 heel Rotterdam Zuid opgeknapt hebben, waarbij hoort het slopen van tienduizenden woningen (bron: Volkskrant, 2017).

Schetsboek

Allereerst stelt de gemeente en ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien voor de duur van zes weken. Dit kan op het gemeentehuis of via internet. Ben je het niet eens met dit bestemmingsplan? Dan kun je dit laten weten aan de gemeenteraad door in bezwaar te gaan. Je kunt je zogenoemde ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad. Let erop dat je dit doet als je het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer je dit niet doet binnen de zes weken en het bestemmingsplan is vastgelegd, kan je geen beroep meer instellen tegen het bestemmingsplan.

Gemeentebelangen

Na de ‘schetsperiode’ heeft de gemeente twaalf weken om het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna heeft zij twee weken om het besluit bekend te maken. Ben je het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Ben je van mening dat ze jouw zienswijzen totaal niet hebben meegenomen in het vaststellen van het bestemmingsplan? Dan kun je hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is verstandig een advocaat in te schakelen die je kan bijstaan tijdens dit proces en namens jou beroep kan instellen. Wanneer je dit door een advocaat laat doen weet je zeker dat dit op de juiste manier wordt gedaan en dat de juiste termijnen in de gaten worden gehouden.

Schetswijziging

Heb je geen zienswijzen ingediend, omdat je het niet oneens was met het ontwerpbestemmingsplan, maar ben je het toch wel oneens met het uiteindelijke bestemmingsplan? Gelukkig sta je niet met je rug tegen de muur. Voor zover het gaat om wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kun je gewoon beroep instellen. Zorg ervoor dat je je laat bijstaan door een professionele bestuursrechtadvocaat. Je advocaat zorgt ervoor dat het geen probleem zal zijn dat jij je zienswijzen destijds niet hebt ingediend en zal ervoor zorgen dat jij een (geslaagd) beroep zal kunnen indienen.

Staakt het vuren

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en jouw beroepstermijn loopt, mag de gemeente al beginnen met de uitvoering van het plan of met onderdelen van het plan. Wil je absoluut niet dat de gemeente begint, bijvoorbeeld omdat jouw hele beroep geen zin meer heeft als al begonnen wordt met bouwen? In dat geval kun je een verzoek doen om voorlopige voorzieningen. Je advocaat zal met jou aan de bestuursrechter duidelijk kunnen maken dat het in dit geval noodzakelijk is dat nog niet begonnen wordt aan de bouw. Wanneer je dit verzoek doet mag de gemeente nog niet beginnen met de uitvoering van haar plannen tot de zitting waar over de voorlopige voorzieningen beslist wordt. Wordt in jouw voordeel beslist? Dan mag totdat een beslissing is gedaan over het beroep geen uitvoering worden gegeven aan het bestemmingsplan.

Ben jij het niet eens met het bestemmingsplan van de gemeente? Heb jij het idee dat de gemeente bij het maken van dit plan jouw belangen totaal niet in acht heeft genomen? Dan is het tijd om actie te ondernemen. Via ons kun je een advocaat inschakelen gespecialiseerd in het bestuursrecht die wel weet hoe hij dit soort appeltjes moet schillen.

Klik hier voor een professionele bestuursrechtadvocaat. »»