• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Kan een omgangsregeling gewijzigd worden naar co-ouderschap?

Kan een omgangsregeling gewijzigd worden naar co-ouderschap?

Kan een omgangsregeling gewijzigd worden naar co-ouderschap?

 

Plaats direct je vraag

Wat is een omgangsregeling?

In het geval dat beide ouders het wettelijk gezag hebben over een kind en gaan scheiden, moeten ze verplicht een ouderschapsplan opstellen. Wanneer echter maar een ouder wettelijk gezag heeft over het kind en de ouders uit elkaar gaan, is het ouderschapsplan niet verplicht. Het opstellen van zo’n plan is toch aan te raden. In het ouderschapsplan kan een omgangsregeling staan, zodat de ouder zonder wettelijk gezag voor het kind kan blijven zorgen. Ouders hebben namelijk een wettelijk recht om hun kinderen te blijven zien.

In een omgangsregeling staan dus afspraken over hoe veel en op welke dagen het kind bij welke ouder is. Ook kunnen er afspraken in staan over hoe de vakanties verdeeld worden, of de ouders vlakbij elkaar blijven wonen en wie de kinderen naar de sportclubs brengen. De wet geeft niet specifiek aan wat er in een omgangsregeling moet staan.

Voorbeeld
Daan en Marianne hebben samen een kind genaamd Stijn. Daan werkt 3 dagen in de week en Marianne werkt full time. Ze zijn nooit getrouwd geweest en gaan als Stijn 7 is uit elkaar. Ze zijn samen tot een omgangsregeling gekomen waarbij is afgesproken dat Stijn 3 weekenden per maand bij Marianne is en de rest van de dagen bij Daan. Ook hebben ze afgesproken dat Marianne Stijn elke donderdagavond naar tennisles brengt en dat Stijn op dezelfde basisschool blijft.

In principe kunnen beide ouders onderling een omgangsregeling samenstellen. Lukt dat niet? Dan is het verstandig om, voordat een gang naar de rechter wordt gestart, naar een mediator te gaan. Deze zal dan met beide ouders proberen tot een overeenstemming te komen. Als de ouders te ver uit elkaar liggen en de mediator het niet opgelost krijgt, kunnen ouders de rechter vragen om tot een omgangsregeling te komen.

Wanneer je naar de rechter moet voor een omgangsregeling, ben je verplicht een advocaat in de arm te nemen. Via advocaatzoeken.nl kan je gekoppeld worden aan een advocaat die je bij kan staan in dit proces.

Wat is het co-ouderschap?

Bij co-ouderschap wordt de zorg voor het kind na scheiding of het uit elkaar gaan gelijk verdeeld. Vaak resulteert dit in de ene week bij de vader en de andere week bij de moeder, maar een verdeling van 3 en 4 dagen wordt ook onder co-ouderschap gerekend. Co-ouderschap is niet wettelijk geregeld. Veel ouders kiezen ervoor om deze regeling in een ouderschapsplan vast te leggen.

Het co-ouderschap is voor kinderen vaak het fijnst, zo blijven ze beide ouders namelijk ongeveer evenveel zien. Toch is deze vorm in erg veel gevallen niet geschikt. Om het co-ouderschap te laten werken moet er bijvoorbeeld een goede communicatie tussen beide ouders mogelijk zijn. Wanneer er sprake is geweest van een vechtscheiding is co-ouderschap niet de juiste oplossing. Daarbij is het essentieel dat de ouders dichtbij elkaar wonen, zodat het kind naar dezelfde school en sportclub kan blijven gaan.

Voorbeeld (zie vorige voorbeeld)
Ook nu gaan Daan en Marianne uit elkaar. Ze zijn echter met een goede verstandhouding uit elkaar gegaan en zijn in dezelfde wijk blijven wonen. Ze spreken af om Stijn om de week te krijgen. Hij kan naar dezelfde school en opvang blijven gaan. Daan en Marianne zijn bereid om Stijn naar elkaar te brengen en te halen en ook gaat de onderlinge communicatie soepel. In het ouderschapsplan leggen ze het co-ouderschap vast.

Omdat het co-ouderschap niet in de wet is geregeld, moeten ouders zelf goede afspraken maken over hoe de kosten voor het kind moeten worden verdeeld. Dit kan bijvoorbeeld evenredig aan het salaris zijn of ieder betaalt simpelweg de helft.

Hoewel het kind bijna een gelijk aantal dagen op twee adressen woont, kan het maar bij een huishouden geregistreerd staan bij de gemeente. Deze inschrijving heeft effect op de te ontvangen bijslagen en toeslagen. Het is dus van belang om na te gaan waar de inschrijving het gunstigst is.

Een advocaat kan je helpen met uitzoeken of het co-ouderschap past bij de situatie. Tevens kan deze je adviseren hoe je belastingtechnisch het voordeligst uit bent.

Hoe kan een omgangsregeling gewijzigd worden?

In beginsel kan een omgangsregeling alleen gewijzigd worden als de omstandigheden gewijzigd zijn, of als de rechter bij het vaststellen van de omgangsregeling van verkeerde gegevens is uitgegaan. Een voorbeeld van een gewijzigde omstandigheid is als een van de ouders verhuist of een andere baan krijgt. Een gewijzigde omstandigheid kan echter ook inhouden dat het kind zelf ontevreden is met de verdeling van de omgang en dat het zelf aangeeft andere afspraken te willen. Een voorbeeld van dat de rechter van verkeerde gegevens is uitgegaan is een geval waarin de rechter heeft rekening gehouden met een verkeerd werkschema van een van de ouders.

Het veranderen van de omgangsregeling van de omgangsregeling kan onderling alleen als beide ouders hierachter staan. Wanneer alleen de moeder het niet eens is met de verdeling van de omgang bijvoorbeeld, kan zij dit niet eenzijdig veranderen. Zoals gezegd kan met mediation geprobeerd worden tot een overeenstemming te komen. Als alle twee de ouders het eenmaal eens zijn met een wijziging van de omgangsregeling is het verstandig om de aanpassingen contractueel door te laten voeren door een advocaat.

Zijn beide ouders het niet eens met een wijziging in de omgangsregeling? Dan kan een ouder een rechter met een verzoekschrift vragen om de omgangsregeling aan te passen. Wederom is bijstand van een advocaat hierbij verplicht. De rechter kijkt dan of er aan de voorwaarden voor wijziging is voldaan en of een wijziging in het belang van het betreffende kind is. De rechter kan, met het belang van het kind in het hoofd, er zelfs voor kiezen om een andere omgangswijziging dan de verzochte te kiezen.

Kan een omgangsregeling gewijzigd worden naar co-ouderschap?

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er nogal wat verschillen tussen de gebruikelijke omgangsregeling en het co-ouderschap. Toch is het niet onmogelijk om een omgangsregeling te wijzigen naar het co-ouderschap.

De basis van het co-ouderschap is zoals benoemd de goede relatie en communicatie tussen beide ouders. Wanneer ze niet goed met elkaar overweg kunnen, is co-ouderschap niet of nauwelijks mogelijk. In zo’n geval kan een omgangsregeling dan ook niet gewijzigd worden naar het co-ouderschap. Is de situatie echter zodanig veranderd dat de relatie tussen de ouders helemaal is verbeterd, dan zou omzetting naar co-ouderschap in principe mogelijk zijn.

Alleen in het geval dat er complete overeenstemming is zou omzetting naar co-ouderschap kunnen. Wanneer beide ouders dit willen en de situatie er ook voor geschikt is, is het mogelijk. Wanneer een van de ouders co-ouderschap wilt, kan deze proberen via een mediator proberen de ander te overtuigen. Via de rechter zou dit echter niet lukken. Dit zou namelijk betekenen dat een ouder niet achter het co-ouderschap staat. De rechter zal oordelen dat co-ouderschap niet in het belang van het kind is en het verzoek tot co-ouderschap afwijzen.

Hypothetisch zou het kunnen dat een door een rechter getroffen omgangsregeling ook bij de rechter omgezet kan worden in het co-ouderschap. Beide ouders kunnen dan hiertoe een verzoekschrift indienen. De rechter zal dan nagaan of de situatie zodanig gewijzigd is dat co-ouderschap in het belang van het kind is.

Voorbeeld
Robbert en Jill zijn met hevige ruzie uit elkaar gegaan. Robbert is in Groningen gaan wonen, terwijl Jill nog in Nijmegen woonde. Ze konden het niet eens worden over een omgangsregeling voor hun kind Steven. Uiteindelijk heeft de rechter een omgangsregeling getroffen, waarbij Steven een weekend per maand bij Robbert is en de rest bij Jill. Twee jaar later is de situatie echter aanzienlijk veranderd. De relatie tussen Robbert en Jill is erg verbeterd en ze hebben prettig contact met elkaar. Ook is Robbert weer in Nijmegen gaan wonen, omdat hij niet in Groningen kon aarden. Robbert wilt graag co-ouderschap over Steven en Jill is het hier mee eens. Samen dienen ze een verzoek bij de rechter in tot wijziging van de omgangsregeling tot een co-ouderschap. De rechter vindt dat de omstandigheden veranderd zijn en dat co-ouderschap gerechtvaardigd en in het belang van het kind is. Hierdoor staat hij de wijziging toe.

Hulp van een advocaat bij omgangsregelingen

Een advocaat gespecialiseerd in het familierecht kan helpen met het samenstellen van omgangsregelingen. Als dat niet onderling lukt, kan deze je een juridische procedure bijstaan. Ook kan een advocaat advies geven over of het co-ouderschap voor jouw specifieke situatie geschikt is.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat