• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Kan je een werkgever aansprakelijk stellen voor een burn-out?

Kan je een werkgever aansprakelijk stellen voor een burn-out?

Kan-je-een-werkgever-aansprakelijk-stellen-voor-een-burn-out

Plaats direct je vraag

Werkgeversaansprakelijkheid: hoe zit het ook alweer?

Een werknemer kan een werkgever aansprakelijk stellen voor bedrijfsongevallen of wanneer hij of zei om schade lijdt door het handelen van de werkgever. Dit is wettelijk neergelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het centrale aspect bij werkgeversaansprakelijkheid is de zorgplicht aan de kant van de werkgever. Op grond hiervan is de werkgever verplicht om zich maximaal in te spannen om te voorkomen dat een werknemer in uitoefening van zijn of haar werkzaamheden schade lijdt. Als deze zorgplicht geschonden wordt en aansprakelijkheid vast komt te staan, moet de werkgever de schade vergoeden.

In dit soort zaken staat de werknemer vrij sterk, de werkgeversaansprakelijkheid gaat namelijk redelijk ver. De werknemer hoeft alleen maar te bewijzen dat er sprake is van letsel. Dit kan zowel fysiek als psychisch letsel zijn. Vervolgens moet de werkgever aantonen dat er voldaan is aan de wettelijke zorgplicht die op hem of haar rust. De zorgplicht is omvangrijk, dus het is voor de werkgever niet makkelijk om aan te tonen dat eraan is voldaan. De werkgever kan echter ook proberen aan te dragen dat de werknemer zich onnodig risicovol heeft gedragen. We spreken dan van bewuste roekeloosheid en in dat geval is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor heeft geleden.

Voorbeeld werkgeversaansprakelijkheid

Martijn werkt sinds een paar maanden als glazenwasser. Op een gegeven moment krijgt hij een nieuwe ladder van zijn baas. Deze ladder werkt echter anders dan de vorige en er moeten meer handelingen worden verricht om het vast te zetten. De werkgever heeft hier echter niets over gezegd. Op de eerste werkdag van Martijn met de nieuwe ladder, zakt de ladder in elkaar en breekt Martijn zijn been bij de val. Martijn weet zijn werkgever succesvol aansprakelijk te stellen. De schade staat vast en de werkgever heeft niet voldaan aan de wettelijke zorgplicht. Hij heeft namelijk niet alles gedaan wat nodig was (het geven van duidelijke instructies bij de nieuwe ladder) om de veiligheid van de werknemer te garanderen.

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out: is dat mogelijk?

Bij werkgeversaansprakelijkheid gaat het meestal om lichamelijk letsel. Toch kan een werknemer ook niet te onderschatten psychische klachten krijgen door handelen van een werkgever. In 2005 heeft de Hoge Raad bevestigd dat artikel 7:658 BW ook geldt voor psychische aandoeningen van een werknemer. Het is dan ook zeker mogelijk dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade door een burn-out van een werkgever. Of zo’n aansprakelijkheidstelling slaagt is in hoge mate afhankelijk van de situatie. Desondanks vallen er een aantal algemene dingen over te zeggen.

Causaal verband tussen werkzaamheden en burn-out

Om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor en burn-out is het allereerst van belang dat de burn-out duidelijk het gevolg is van de werkzaamheden die de werknemer voor de werkgever heeft verricht. Zoals je kunt verwachten is dit niet gemakkelijk vast te stellen en kunnen hier uiteenlopende factoren relevant zijn. Centraal vraagstuk bij het vaststellen van causaal verband is in ieder geval of de burn-out ook was ontstaan als de werkzaamheden niet verricht zouden zijn. Zo ja, dan is de werkgever duidelijk niet aansprakelijk.

Bij de vraag of een burn-out daadwerkelijk in noodzakelijk verband staat tot de werkgever, kan men kijken naar omstandigheden zoals de privéomstandigheden van de werknemer bijvoorbeeld. Eventueel kan een deskundige onderzoek doen om vast te stellen wat de oorzaak van de burn-out is. Dit onderzoek kan in de rechtszaal een doorslaggevende rol spelen.

De zorgplicht van de werkgever om een burn-out te voorkomen

Zoals we hebben vastgesteld volgt uit artikel 7:658 BW dat de werkgever aansprakelijk kan zijn als deze niet aan de zorgplicht heeft voldaan. In verband met een burn-out houdt dit in dat de werkgever voldoende moet doen om dit te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de werkgever maatregelen neemt om op de hoogte te blijven van de gesteldheid van de werknemers. Als een werknemer meldt dat hij of zij veel stress heeft, brengt de zorgplicht ook met zich mee dat de werkgever daadwerkelijk actie onderneemt door bijvoorbeeld deze persoon naar huis te sturen of de werkdruk wat te verlichten. Aan de andere kant moet de werknemer zich ook niet bewust roekeloos gedragen en zichzelf opzettelijk een burn-out in werken. Deze situatie is echter vrij onrealistisch.

Voorbeeld schenden zorgplicht en burn-out

Hilde zit al een tijdje niet zo lekker in haar vel op het werk. Ze heeft enorm veel taken toegewezen gekregen, waardoor ze elke dag overwerkt. Ze heeft dit aangegeven aan haar werkgever, maar hij zei dat ze nog even moest volhouden en dat de drukke periode wel minder zou worden. Ook zei hij dat ze een bonus kreeg als ze blijft doen wat ze doet. Een maand later loopt Hilde helemaal vast en kan ze niet meer werken door een burn-out. In dit geval heeft de werkgever duidelijk te weinig gedaan om de burn-out te voorkomen en is de zorgplicht geschonden.

Tips voor werkgevers om aansprakelijkheid na een burn-out te vermijden

Elke werkgever doet er dus goed aan om schriftelijk een concreet beleid op te stellen over wat er gedaan moet worden om burn-outs te voorkomen. De rechter zal dit meenemen als bewijs voor dat de werkgever voldaan heeft aan de wettelijke zorgplicht met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast is het van belang om als werkgever regelmatig te peilen hoe het met de werkgevers gaat. Als de werkgever signalen krijgt dat het iemand wat te veel wordt, is het van belang dit niet te negeren en in gesprek te gaan met de werknemer over hoe een burn-out kan worden voorkomen. Overigens is het voor een werkgever sowieso aan te raden om een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om hoge kosten na vastgestelde aansprakelijkheid te voorkomen.

Een advocaat bij werkgeversaansprakelijkheid door een burn-out

Heb je een burn-out (gehad) en denk je dat je werkgever niet voldoende heeft ondernomen om dit te voorkomen? Dan is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat je werkgever voor de burn-out aansprakelijk is. Een advocaat kan zorgen dat je een sterke zaak hebt en uiteindelijk een schadevergoeding krijgt voor de psychische klachten door een burn-out.

Ook een werkgever die aansprakelijk wordt gesteld na een burn-out van een werknemer doet er goed aan om de hulp van een advocaat in te schakelen. Daarnaast kan een arbeidsrecht advocaat goed adviseren over welke maatregelen er genomen moeten worden om te voldoen aan de zorgplicht.

Wanneer je met ons contact opneemt, koppelen we je binnen een dag aan een gespecialiseerde advocaat.

Plaats direct je vraag