• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Mijn ex wil verhuizen met mijn kind. Wat kan ik doen?

Mijn ex wil verhuizen met mijn kind. Wat kan ik doen?

Je bent enige tijd geleden gescheiden, en nu wil je ex-partner verhuizen samen met jouw kind.  Jij bent dan misschien bang dat je je kind minder zult kunnen zien en je vraagt jezelf af of dat zomaar kan.

Mijn ex wil verhuizen met mijn kind. Wat kan ik doen?

Plaats direct je vraag

Heeft mijn ex-partner toestemming van mij nodig om te verhuizen?

De eerste vraag die van belang is, is of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag. Wanneer het kind geboren is tijdens het huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan zal gezamenlijk ouderlijk gezag aan de orde zijn. Wanneer het kind buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren is, is er alleen sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag als jullie dat hebben aangevraagd. Als er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag houdt dat in dat jullie beide over belangrijke zaken kunnen bepalen. Denk hierbij aan voorbeelden als medische operaties en het kiezen van school. Dit geldt dus ook voor het verhuizen van jullie kind. Om deze reden zal je ex-partner je toestemming nodig hebben om te verhuizen met jullie kind.

Als er geen sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan is er geen toestemming nodig en kan je ex-partner gewoon verhuizen met jullie kind. Het zal voor jou dus van essentieel belang zijn dat jullie het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben.

Kan mijn ex- partner verhuizen met toestemming van de rechter?

In het geval dat jij en je ex-partner er niet uit komen kan de rechter vervangend toestemming geven. Jouw toestemming zal dan niet meer nodig zijn voor je ex-partner om te kunnen verhuizen. De rechter zal jullie verhuiskwestie dan inhoudelijk bepalen en mogelijk tot de uitspraak kunnen komen dat de verhuizing geoorloofd is. De rechter zal hier verschillende criteria voor gebruiken, zoals:

  • In welke mate je ex-partner de verhuizing heeft doordacht;
  • De noodzaak voor de verhuizing; 
  • De verdeling van de taken;
  • De kosten van de verhuizing.

Hier is van belang dat je ex-partner alles goed moet hebben doordacht en plannen heeft voor jullie kind. Er zou ook in elk geval sprake moeten zijn van een economische of sociaalemotionele noodzaak voor een verhuizing. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin het huis niet meer betaald kan worden of waarin het kind zich niet thuis voelt bij een van de ouders.

Hoeveel kilometer mag mijn ex-partner van mij verhuizen?

In principe bestaat er geen maximum aantal kilometers voor de verhuizing. Echter, het is niet zo dat de afstand helemaal niets uitmaakt. Op basis van eerdergenoemde aspecten zou de rechter bijvoorbeeld tot de conclusie kunnen komen dat een verhuizing van 50 km er voor zou kunnen zorgen dat de verzorging van het kind totaal anders zou moeten worden ingedeeld. Bijvoorbeeld doordat de ouders niet meer in staat zijn het kind op te halen van school en dat het kind de nadelige gevolgen hiervan zou kunnen ervaren. Die 50 km zou in dat geval dus te ver weg zijn, en de rechter zal dan geen vervangende toestemming geven.

Ouderschapsplan

Tegenwoordig is er bij veel ouders ook sprake van co-ouderschap, waarbij de verdeling van de zorg van het kind ongeveer 50/50 is. Bij het co-ouderschap dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Het is hier dan ook van belang dat de afstand tussen de beide huizen niet te groot is. De afspraken die gemaakt zijn in het ouderschapsplan voorafgaand aan de scheiding moeten immers ook kunnen worden nageleefd. Een te grote afstand tussen de twee ouders kan de rechter dan ook verhinderen om vervangende toestemming te geven.

Wat als mijn ex-partner tóch verhuist zonder mijn toestemming?

Wanneer je ex-partner verhuist met jullie kind zonder dat jij of de rechter hier toestemming voor heeft gegeven, kan de rechter beslissen dat hij of zij terug moet verhuizen of dat het kind bij de andere ouder zal moeten gaan wonen.

Voorbeeld
Kees en Lisa hebben samen een kind, en wonen in Amersfoort. Kees besluit dan om met het kind te verhuizen naar Alkmaar zonder dat hij hier toestemming voor heeft gehad van Lisa. Lisa stapt dan naar de rechter, en die besluit dat het kind terug moet naar Lisa in Amersfoort.

Zit jij in zo’n situatie en weet je niet wat je rechten zijn? 

Plaats direct je vraag