• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Slecht product geleverd door je leverancier? Een advocaat helpt je uit de brand.

Slecht product geleverd door je leverancier? Een advocaat helpt je uit de brand.

Slecht product geleverd door je leverancier? Een advocaat helpt je uit de brand.

Lees ook: Alles wat verkopers je niet vertellen.

Afspraak is afspraak

Op grond van de wet moet een leverancier het product leveren dat je leverancier met jou is overeengekomen. Dit betekent dat je leverancier niet ineens een kistje appels minder, of een paar kisten bananen in plaats van appels mag leveren. Wat je hebt afgesproken in je contract of bij je bestelling is wat geldt en wat je leverancier moet leveren.

Recht op een normaal product

Op grond van de wet mag je daarbovenop ook van de leverancier verwachten dat je een normaal product ontvangt, die de eigenschappen bezit die het product dat je hebt besteld ‘normaal’ hoort te bevatten. Hierbij gaat het er wel om wat jij met de leverancier hebt afgesproken omtrent de producten. Heb je bijvoorbeeld hele zure appels ontvangen, maar nooit aangegeven waar je de appels voor wilde gebruiken en per ongeluk het zure soort appel hebt besteld, dan moet je het probleem helaas bij jezelf zoeken.

De kleine lettertjes

In de koopovereenkomst kan staan wanneer sprake is van een slecht product en wanneer niet en wat voor stappen je als klant kan ondernemen in het geval sprake is van een slecht product. Wanneer je een slecht product hebt ontvangen is het daarom raadzaam eerste de koopovereenkomst erop na te slaan, zodat je op een goede manier over het product kunt klagen. Een advocaat kan samen met jou de koopovereenkomst op deze bepalingen nagaan en de juiste manier stappen te ondernemen richting de leverancier.

Rotte appels

Maar wanneer kan je nu wel wat doen tegen de verkeerde levering? Wanneer jij een doosje, om maar even in de sferen te blijven, appels te weinig hebt gekregen. Dan kun jij van de leverancier aflevering van de nog ontbrekende zaken vorderen. Zijn je appels wel allemaal geleverd, maar zijn ze allemaal rot? Dan kun je herstel van het product vorderen. Een appel is natuurlijk niet iets wat je kan repareren, dus herstel is in dat geval niet mogelijk. Is herstel niet mogelijk? Dan kun je vragen om vervanging. In het meest normale geval krijg je dan dus een nieuwe levering appels.

Korting

Stelt de leverancier dat herstel of vervanging van het product niet mogelijk is? Dan kun je besluiten de koopovereenkomst te ontbinden. Als gevolg van het ontbinden van de koopovereenkomst geldt de koopovereenkomst niet meer. Hierbij moet het wel zo zijn dat de afwijking van het product groot genoeg moet zijn. Was van de 30 kisten slechts een kistje appels rot, dan is ontbinding een te vergaande maatregel. Het onterecht ontbinden van de overeenkomst kan een reden voor de leverancier zijn om jou aansprakelijk te stellen voor de schade die hieruit voor hem voortvloeit. Hiernaast kan je er ook voor kiezen de prijs van het product te verminderen aan de hand van de afwijking. Je kan er dan bijvoorbeeld voor kiezen om het aantal rotte appels niet te betalen.

Klaagzang

Het is tenslotte van belang dat je op tijd klaagt over de producten, wanneer je niet tevreden ben. Je moet je leverancier op de hoogte stellen van het gebrek dat je product bezit en je moet stappen ondernemen om gerechtigheid te krijgen. Dit zal met het juiste resultaat op de snelste manier gebeuren wanneer je een advocaat in de arm neemt die je hier bijstaat. Je moet ook in aanmerking nemen dat er een verjaringstermijn geldt van slechts twee jaar. Wanneer je niet binnen twee jaar klaagt én verdere stappen onderneemt, verjaart je klacht en kan je niets meer doen.

Heeft de leverancier jou een verkeerd of kapot product geleverd? Dan kun je tezamen met een advocaat ervoor zorgen dat deze fout hersteld wordt.

Klik hier voor een ervaren advocaat consumentenrecht. »»