• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Sta je op het punt om te scheiden? De volgende zaken bepalen de hoogte van de alimentatie.

Sta je op het punt om te scheiden? De volgende zaken bepalen de hoogte van de alimentatie.

Scheiden? De volgende zaken bepalen de hoogte van de alimentatie.

Lees ook: Help! Mijn ex betaalt de alimentatie niet, wat nu?

Vaststellen kinderalimentatie

Het allerbelangrijkste in jullie leven – jullie kinderen – moeten natuurlijk geen nadeel ondervinden aan jullie scheiding. Dat vindt de rechter ook. Bij de beoordeling van de hoogte van de kinderalimentatie houdt de rechter er rekening mee dat de kinderen er zo min mogelijk op achteruit mogen gaan. Dit doet de rechter aan de hand van drie simpele stappen. Allereerst stelt de rechter het gezinsinkomen vast. Ten tweede wordt gekeken naar de kosten van het kind en ten derde wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige vastgesteld. De alimentatieplichtige in dit geval is degene die niet voor de kinderen zorgt. De ouder die de kinderen in huis heeft genomen en hun kosten draagt, ontvangt de alimentatie van de ex-partner.

Voorbeeld
De minimale kinderalimentatie is €25,-. Dit betaal of ontvang je sowieso aan of van je ex-partner. De specifieke kosten voor het kind hangen bijvoorbeeld af van de leeftijd van de kinderen, wat het kind gewend is van de tijd toen jij en je partner nog bij elkaar waren en de draagkracht van de ouders. Er is geen maximum aan de kinderalimentatie. Hadden jullie een enorm luxe leven en is je ex heel vermogend, dan geldt dat je zoveel alimentatie van hem of haar kunt vragen als je wilt.

Aanvaardbaarheidstoets

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je vermogen toch wat minder blijkt te zijn dan jullie al die tijd dachten en jij de hoge alimentatie die uit de berekening komt helemaal niet kunt betalen. Daarvoor bestaat de aanvaardbaarheidstoets. Wanneer je bijvoorbeeld hele hoge schulden hebt wordt dit door de rechter meegenomen in de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie. Het is dan wel verstandig een goede advocaat in de arm te nemen die de rechter kan wijzen op jouw recht op deze aanvaardbaarheidstoets.

Dacht je dat jóúw ex-partner je kaal zat te plukken door middel van de veel te hoge kinderalimentatie? Eddie Murphy betaalt zijn ex-vrouw maandelijks zo’n 60.000 dollar voor zijn kinderen.

Vaststellen partneralimentatie

Naast kinderalimentatie bestaat natuurlijk ook partneralimentatie. Partneralimentatie bestaat met het idee dat je als echtgenoot verplicht bent elkaar te onderhouden, ook als je uit elkaar gaat. Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt allereerst gekeken naar de behoefte. Hierbij moet de levensstandaard die gold tijdens het huwelijk kunnen worden voortgezet. Ten tweede is de verdiencapaciteit van de minder verdienende partner van belang. Kan de minder verdienende partner genieten van eigen inkomsten of is er de mogelijkheid om zelf inkomen te verdienen? Ten derde is de draagkracht van de betalende partner van belang. Via een berekening wordt gekeken hoeveel maximaal door de betalende partner überhaupt betaald kan worden.

Wil jij je recht op partneralimentatie behouden? Pas dan op met modder gooien! Een man besloot in de zomer van 2016 zijn vrouw te verlaten. Mevrouw was daar echter niet van gediend en besloot haar man het leven zo zuur te maken waar ze – kortgezegd – niet binnen de grenzen van fatsoen bleef. De rechter oordeelde dat ze hiermee haar recht op partneralimentatie had verspild (bron: Rechtspraak, 2016).

Hoogte partneralimentatie

Al leefden jullie nog zo luxe toen jullie nog samen waren, de draagkrachtberekening is het allerbelangrijkst. De eerste berekening houdt rekening met de levensstandaard die gold tijdens het huwelijk. Al was jullie leven nog zo luxe, als jij of je partner op dit moment niet aan dit bedrag niet kan voldoen, omdat bijvoorbeeld de zaken slecht zijn gegaan, zal de alimentatie kunnen worden ingekort. De partneralimentatie kan namelijk nooit méér zijn dan de draagkracht toestaat. Daarnaast geldt dat wanneer ook kinderalimentatie betaalt moet worden, deze altijd voor de partneralimentatie komt.

Ben je benieuwd naar de exacte hoogte van jouw partner- of kinderalimentatie? Heb je het idee dat het bedrag wat je ex je aanbiedt niet klopt? Een advocaat kan jou bijstaan en ervoor zorgen dat jij krijgt waar jij recht op hebt of niets te veel hoeft te betalen.

Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht. »»