• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Telefonisch een ongewenst zakelijk energiecontract afgesloten? Zo kom je ervan af

Telefonisch een ongewenst zakelijk energiecontract afgesloten? Zo kom je ervan af

Telefonisch een ongewenst zakelijk energiecontract afgesloten? Zo kom je ervan af

Plaats direct je vraag

Zo herken je een slinkse verkoper

Hoe gaan verkopers van energiecontracten vaak te werk? Meestal wordt er gebeld door tussenpersonen die namens energiemaatschappijen contracten aanbieden. Deze personen komen in de regel erg vriendelijk en sociaal over. Zo proberen ze de potentiële klant aan de lijn te houden. Vervolgens hanteren ze allerlei slinkse verkooptactieken, zoals het geven van verkeerde cijfers. Op die manier laten ze je geloven dat je erg slecht zit bij je huidige energiemaatschappij. Ook wordt er gestrooid met flinke kortingen. Veel informatie die gegeven wordt, blijkt vaak achteraf niet waar te zijn.

De verkoper probeert natuurlijk de consument gelijk over te laten stappen. Dan krijgt deze zijn commissie binnen. Als dat niet lukt, wordt er vaak beweerd dat er een vrijblijvend akkoord kan worden gegaan met het voorstel. Dit gebeurt in de praktijk door bijvoorbeeld een link in een mail of sms. Als men hierop klink, blijkt achteraf het voorstel helemaal niet vrijblijvend te zijn, maar dat je eraan vastzit. Soms wel voor meerdere jaren lang.

Ook bedrijven worden op deze manier om de tuin geleid. Dit gebeurt dan door een inkoopcollectief. Dit is een onderneming die energiecontracten koppelt aan de wensen van bedrijven. Vaak proberen deze partijen tijdens het geven van advies, een contract af te sluiten. Hiervoor moeten ze echter een expliciete machtiging hebben. Wees dan ook als je gebeld wordt door zo’n partij voorzichtig met je woorden; ga nooit zomaar ergens mee akkoord.

Wil je zakelijke energie vergelijken? Dan kan je hier terecht voor onafhankelijk advies.

Wanneer is er sprake van een geldig afgesloten contract?

Bij telefonische verkoop moet het sluiten van een overeenkomst aan een aantal vereisten voldoen. Ten eerste moet de verkoper volledige informatie geven. Dit houdt in dat verteld moet worden namens welke maatschappij er gebeld wordt. Bovendien moet de totale prijs duidelijk gemaakt worden en hoe dit betaald kan worden. Daarbij moet de verkoper ook vertellen hoelang het contract duurt en dat er een bedenktijd is van 14 dagen.

Bij het afsluiten van een energiecontract moet men altijd schriftelijk akkoord gaan (artikel 6:230v lid 6 BW). Let op: dit geldt niet als je vanuit eigen initiatief de energiemaatschappij belt. Heeft de energiemaatschappij jou gebeld en je hebt aan de telefoon ja gezegd, maar dit later niet schriftelijk bevestigd? Dan is het contract niet geldig. Daarbij heeft de rechtbank Overijssel recentelijk geoordeeld dat de schriftelijke bevestiging expliciet moet zijn. Dit is bijvoorbeeld zo in het geval van het zetten van een handtekening. Dit betekent dat het “ja” zeggen aan de telefoon of het klikken van een link of telefoontoets tijdens het telefoongesprek niet voldoende is. In dat geval is de overeenkomst niet rechtsgeldig.

Bedrijven moeten aan inkoopcollectieven een machtiging geven, voordat de inkoopcollectieven een energiecontract afsluiten. Wanneer er later problemen ontstaan, moeten deze partijen kunnen aantonen dat ze die machtiging hebben gekregen. Anders is de overstap niet rechtsgeldig. Als je in de problemen komt, vraag het inkoopcollectief dan ook een bewijs van het geven van de machtiging. Als je machtiging hebt gegeven, maar je dit toch niet wilt, kun je de machtiging intrekken.

Lees voor het sluiten van een overeenkomst ook goed de algemene voorwaarden van de andere partij. Het kan zijn dat hierin oneerlijke voorwaarden staan. Ook zijn er vervolgstappen mogelijk.

Voorbeeld
Matthijs heeft een café een heeft hier een zakelijk energiecontract voor. Op een dag wordt hij gebeld door een inkoopcollectief. Deze partij vertelt hem dat hij met zijn huidige contract veel te veel betaalt. Ook wordt hem verteld dat hij bij een overstap naar een ander energieleverancier niet alleen honderden euro’s per maand goedkoper uit is, maar ook nog de eerste drie maanden niet hoeft te betalen. Matthijs zegt aan de telefoon dat hij dat wel wat vindt, maar hangt dan op omdat hij haast heeft. Later blijkt dat hij overgestapt is naar een andere energieleverancier. Daarnaast blijkt dat hij veel meer moet betalen dan hem werd verteld. In dit geval had het inkoopcollectief helemaal geen contract mogen afsluiten, Matthijs heeft namelijk geen expliciete machtiging gegeven.

Neem contact op met een advocaat als je denkt dat er een ongeldige verkoop heeft plaatsgevonden. Deze zal nagaan of hier inderdaad sprake van is geweest en kan je adviseren welke vervolgstappen er genomen moeten worden.

Moet ik wel gewoon betalen bij een ongeldig energiecontract?

Vaak voelt men zich onder druk gezet door energieleveranciers om toch maar te betalen, ook al ben je helemaal niet akkoord gegaan met de overstap. Belangrijk is echter om te realiseren is dat je in geval van een ongeldige verkoop helemaal niet hoeft te betalen. Er heeft zonder schriftelijke bevestiging namelijk helemaal geen overeenkomst plaatsgevonden. Ook als de energiemaatschappij druk zet, betaal dan gewoon niet als je zeker weet dat je geen expliciete bevestiging voor de overstap hebt gegeven.

Vaak willen de energiemaatschappijen de klant die van het contract af willen een opzegvergoeding laten betalen. Dit is echter onrechtmatig in het geval van een ongeldige verkoop. Laat je hier dan ook niet door van de wijs brengen en onderneem vervolgstappen om van het contract af te komen. Wanneer dat lukt, word je weer teruggezet naar je oude energieleverancier. Hiervoor is het afsluiten van een nieuw contract niet nodig.

Hoe kom ik van het ongeldig afgesloten energiecontract af?

Als er een telefonische verkoop heeft plaatsgevonden, heeft men nadien een bedenktijd van 14 dagen. In die tijd is opzeggen dus mogelijk zonder consequenties. Dit geldt voor zowel geldig als ongeldig afgesloten energiecontracten. Het voorkomt dus een hoop gedoe als je er vroeg bij bent.

Is de bedenktijd verlopen, omdat je bijvoorbeeld pas later achter het sluiten van het contract bent gekomen? Neem dan contact op met de maatschappij van het ongeldige contract. Het kan zijn dat deze de ongewenste overstap niet doorzetten of ongedaan maken. Helaas komt het vaak voor dat de maatschappijen hun poot stijf houden.

Heb je de energiemaatschappij gebeld of gemaild, maar ze geven geen gehoor? Dan is het verstandig om een formele klacht in te dienen bij die energiemaatschappij. Hierin zet je waarom je denkt dat het contract ongeldig is en wat je rechten zijn. Ook informeer je dat in het geval de energiemaatschappij niets doet, je verdere stappen onderneemt.

De volgende stap is het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie. Particulieren kunnen dat doen bij de Geschillencommissie Energie en Water. Bij een zakelijk afgesloten energiecontract stap je naar de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Het indienen van zo’n klacht kan tegen een relatief laag bedrag. Deze geschillencommissies gaan dan de zaak na en wanneer ze uiteindelijk een uitspraak doen, is deze bindend. De energiemaatschappij is dan gebonden aan die uitspraak. De geschillencommissie gaat niet over geschillen die gaan over meer dan 50.000 euro.

Naast de Geschillencommissie kan je bij een ongeldig energiecontract ook naar de rechter stappen. Je stelt wanneer je geen expliciete toestemming voor het contract hebt gegeven dat het contract nietig is op grond van artikel 6:230v lid 6 BW. Zelfs wanneer je die toestemming hebt gegeven, kan je in sommige gevallen nog af van het contract. Dit is bijvoorbeeld zo bij dwaling. In dat geval heb je niet voldoende of niet juiste informatie gekregen voordat je het contract afsloot. Wanneer de energieverkoper heeft gedwaald, heb je als particulier of zakelijke partij het recht om de overeenkomst te vernietigen. Dan heeft de overeenkomst juridisch nooit bestaan en de gedane prestaties (zoals betaling) moeten dan ongedaan worden gemaakt.

Voorbeeld
Stel Matthijs uit het vorige voorbeeld had voor het afsluiten van het nieuwe contract wel expliciete machtiging aan het inkoopcollectief gegeven. Toen hij het nieuwe contract kreeg, bleek echter dat de prijs veel duurder was dan dat hem is verteld. Daarbij vertelde het inkoopcollectief hem niet dat er hoge overstapkosten aan verbonden waren. In dat geval kan Matthijs beroep doen op dwaling en zo de overeenkomst vernietigen. Het geld wat hij eventueel al had betaald voor het nieuwe contract, moet hij dan terugkrijgen.

Wat kan een advocaat doen?

Zoals gezegd kan een advocaat voor je nagaan of er sprake is geweest van een geldige of ongeldige verkoop van een energiecontract. Vervolgens kan de advocaat je precies vertellen welke vervolgstappen er mogelijk zijn en welke voor jou situatie het meest passend zijn. Het kan in je voordeel werken als je in het contact met de energiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een advocaat. Als het probleem dan nog niet opgelost is, stap je naar de geschillencommissie. Hoewel een advocaat hierbij niet verplicht is, kan deze je klacht wel het best inkleden, zodat de kans op een positieve uitkomst het grootst is. Ook als je naar de rechter stapt als gevolg van een ongeldig afgesloten energiecontract, is een advocaat vanzelfsprekend onmisbaar.

Herken je jouw probleem in deze tekst? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een advocaat die jou de juridische hulp geeft die je verdient.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat