• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Algemene voorwaarden

Ben je net een bedrijf gestart en wil je graag meer weten over algemene voorwaarden? Verkeer je in een onderhandelingsstrijd en wil je weten wat je rechten zijn? Twijfel je of je algemene voorwaarden wel geldig zijn?

Plaats direct je vraag

Advocaat Algemene Voorwaarden

Waarom algemene voorwaarden?

Je kunt ervoor kiezen om geen algemene voorwaarden op te nemen. Je maakt het jezelf dan echter onnodig moeilijk. Algemene voorwaarden fungeren namelijk als een vangnet in een mogelijk geschil met een wederpartij. Punten aangaande de offerte, betalingen, transport, levercondities, garantie, eigendomsvoorbehoud, levertijden, aansprakelijkheid, vertragingsrente en de duur van de overeenkomst kunnen allemaal opgenomen worden. Dit zijn zaken waar je meestal niet over wilt onderhandelen, maar die je wel allebei wilt weten.

Voorbeeld
Peter Baas BV heeft een set pannen verkocht aan ‘Pannen van Sanne’. In zijn algemene voorwaarden is opgenomen dat er een eigendomsvoorbehoud geldt. De set pannen wordt dus pas echt van Sanne als zij heeft betaald. Op een gegeven moment gaat Sanne failliet. Zij heeft nog steeds niet betaald. Peter Baas heeft geluk, want de set pannen valt nu niet in het eigendom van Sanne. Hij blijft eigenaar, aangezien hij in zijn algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud had opgenomen. Peter Baas blijft zo niet met lege handen achter.

In het bovenstaande voorbeeld gaat onder andere over algemene voorwaarden in combinatie met het eigendomsrecht. Er wordt geïllustreerd hoe handig het kan zijn om goede algemene voorwaarden te hebben.

De voordelen van algemene voorwaarden op een rijtje

  • Iedereen is op de hoogte van jouw regels
  • Er bestaat duidelijkheid en zekerheid; 
  • Onderhandelingsstrijd zal minder vaak voorkomen;
  • Conflicten worden voorkomen;
  • De risico’s worden beperkt;
  • Je onderneming krijgt een betere zakelijke reputatie

Het is ontzettend praktisch om dergelijke algemene voorwaarden te laten opstellen door een advocaat. 

Wanneer zijn algemene voorwaarden ongeldig?

Als een consument geen kans heeft gekregen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, kunnen de algemene voorwaarden niet van toepassing worden verklaard. Ze moeten echt uitdrukkelijk ter hand worden gesteld en dit moet ook bewezen kunnen worden. Als ze ongeldig blijken, kunnen ze worden vernietigd door de consument. In een winkel kunnen de algemene voorwaarden bijvoorbeeld op een kassabon worden gedrukt. Het is niet voldoende om bijvoorbeeld in een winkel te verwijzen naar de website waar de algemene voorwaarden staan. Ze moeten echt ‘ter hand worden gesteld’, zoals advocaten dat noemen. Op internet moet de afnemer de algemene voorwaarden kunnen accepteren of opslaan. Een hokje vooraf al aanvinken mag niet, de uitdrukkelijke toestemming van de consument is vereist.

Het kan ook zijn dat er onredelijk bezwarende bedingen zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. In de wet zijn zogenaamde grijze en zwarte lijsten opgenomen. Als een beding op zo’n lijst voorkomt, is het sowieso ongeldig en dus vernietigbaar.

Voorbeeld
Maria heeft in een winkel een telefoonabonnement afgesloten. Na een paar dagen komt ze erachter dat ze nauwelijks netwerk heeft om te internetten. Daarnaast is bellen helemaal niet mogelijk. Maria is hoogstens ontevreden en wil overgaan tot ontbinding van de overeenkomst, omdat de telecomaanbieder een wanprestatie levert. Als zij de algemene voorwaarden naleest, staat daar echter dat de consument niet de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden. Maria schrikt en schakelt juridische hulp in, want ze wil heel graag van dit abonnement af.

Het bovenstaande geeft een typisch onevenredig bezwarend beding van de zwarte lijst weer. Dit wil zeggen dat dit beding zo nadelig is voor de consument, dat dit ontoelaatbaar is. Maria zal de overeenkomst kunnen ontbinden, waardoor ze niet meer vast zit aan het slechte abonnement.

Zijn mijn algemene voorwaarden geldig, of die van de wederpartij?

Wanneer je een overeenkomst aangaat met een andere ondernemer, kan de vraag rijzen welke algemene voorwaarden nu van toepassing zijn. De hoofdregel is dat degene die het aanbod heeft gedaan, zijn voorwaarden mag laten gelden. De wederpartij kan dit echter wel afwijzen. In dat geval zal er onderhandeld moeten worden. Als er een clausule opgenomen is waarin staat dat de algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing zijn, is dit ongeldig.

Voorbeeld
Veensma BV en Karel BV willen een overeenkomst gaan sluiten. Er is echter onduidelijkheid over welke algemene voorwaarden nu van toepassing zijn. Karel BV heeft echter het aanbod gedaan, dus in principe gelden zijn algemene voorwaarden. Veensma BV is het hier niet mee eens. De partijen treden in onderhandeling.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Het rechtsgebied dat gaat over de algemene voorwaarden is het consumentenrecht. Algemene voorwaarden worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Ze worden heel vaak gebruikt bij overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten. Door de algemene voorwaarden wordt er duidelijkheid geschept. Ondernemers zijn niet verplicht om algemene voorwaarden op te nemen, als zij dit wel doen moeten zij zich aan een aantal vereisten houden. In de algemene voorwaarden kan niet zomaar alles worden opgenomen en de algemene voorwaarden moeten op de juiste manier aan de consument voorgelegd worden.

Wat zijn leveringsvoorwaarden?

Leveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van de algemene voorwaarden. De leveringsvoorwaarden zien specifiek op de levering van het product. Er is bijvoorbeeld geregeld hoe de annulering van bestellingen werkt of wat er gebeurt als er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld als er een pakket gestolen is of als er sprake is van noodweer en de levering daardoor niet door kan gaan. Je kunt op internet veel voorbeelden vinden van leveringsvoorwaarden. Het nadeel van deze kant en klare voorwaarden is dat ze niet specifiek zijn afgestemd op jouw bedrijf en dit voor problemen kan zorgen als er in een later stadium een geschil zou optreden.

Kan ik mijn algemene voorwaarden laten opstellen door een advocaat?

Het is enorm aan te raden om waterdichte algemene voorwaarden op te laten stellen. Bovendien kan de wet veranderen en voldoen de algemene voorwaarden daardoor niet meer aan de wet. Juridisch advies kan hierbij van pas komen.

Plaats opdracht