• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Garantie

Vertoont je nieuwe Iphone gebreken? Zegt de verkoper dat je geen recht hebt op garantie en wil je weten hoe het nu echt zit?

Plaats opdracht

Advocaat Garantie

Heb ik garantie bij een gebrekkig product?

Het maakt in principe niet uit of je online of in een winkel aankopen doet, volgends de regels van de EU heb je altijd 2 jaar garantie. In Nederland en veel andere Europese landen werkt het zo dat als er binnen 6 maanden een gebrek optreedt, je zonder problemen kunt eisen dat het product herstelt of vervangen wordt. Ook kun je je geld terugvorderen als uiterste optie. Zoals je ziet is er dus een hiërarchie. Als deze 6 maanden echter verstreken zijn, is het aan jou als consument zijnde om te bewijzen dat het niet jouw schuld is dat er een gebrek is aan het product. Je dient altijd binnen twee maanden de verkoper op de hoogte te stellen van het gebrek.

Voorbeeld
Carola heeft een stijltang gekocht. Na 8 maanden doet deze het plotseling niet meer en komt er rook vanaf. Carola spreekt de verkoper aan. Deze deelt haar mede dat ze geen garantie heeft op haar product, omdat ze dit niet bijgekocht heeft. Carola schakelt een advocaat in voor juridisch advies. Deze vertelt haar dat de wettelijke termijn in Europa twee jaar is en Carola dus gewoon recht heeft op garantie, ongeacht of zij het bijgekocht heeft of niet.

In het bovenstaande voorbeeld wordt geïllustreerd dat consumenten in de EU altijd recht hebben op twee jaar garantie. Als de termijn van 6 maanden verlopen, zoals hierboven uitgelegd, dien je als consument wel te bewijzen dat het gebrek niet aan jou te wijten is.

Hoe werkt de garantie bij internetaankopen?

In principe heb je bij internetaankopen dezelfde garantie als wanneer je het in een normale winkel koopt. Bij online aankopen op afstand komt de wettelijke bedenktijd er nog bij. Je hebt recht op 14 dagen bedenktijd. Als er binnen deze 14 dagen iets kapot gaat of je bent niet tevreden, dan mag je het zonder motivatie terugsturen naar de webwinkel.

Helaas komt het maar al te vaak voor dat webwinkels niet meewerken en weigeren om het product te vervangen, te herstellen of te betalen voor de schade. Zeker omdat webwinkels wat ongrijpbaarder zijn omdat alles online gebeurt, is het prettig om een topadvocaat aan je zijde te hebben.

Hoe werkt de garantie business to business?

Wanneer je een bedrijf hebt en namens dat bedrijf een product koopt bij een ander bedrijf, valt dit onder business to business. Voor deze relatie gelden de garantiebepalingen van het consumentenrecht niet. Het consumentenrecht geldt namelijk alleen als er een consument een product heeft gekocht bij een bedrijf. Voor bedrijven geldt de wettelijke termijn van 2 jaar garantie niet. Bedrijven dienen onderling overeen te komen hoe de zaken geregeld gaan worden. Bij deze regelingen moet natuurlijk wel de redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen. Dit wil zeggen dat je geen onredelijke bedingen mag opnemen die negatief kunnen uitpakken voor de andere partij.

Garantie bij een failliet bedrijf?

Het kan voorkomen dat je een product hebt gekocht bij een bedrijf dat later failliet is gegaan. Als je product dan kuren vertoont, is het slim om te achterhalen op welke naam de garantie staat. Soms wordt de garantie overgenomen door een andere partij in het geval van faillissement. Je kunt sowieso altijd terecht bij de producent of de importeur van het product.

Heb ik garantie op onroerende goederen?

Voor onroerende goederen geldt geen wettelijke garantie. Je kunt natuurlijk wel garantie kopen als de verkoper dit aanbiedt.

Wat is het verschil tussen wettelijke garantie en verkopers- of fabrieksgarantie?

Garantie onderscheidt zich in twee soorten:

  • Wettelijke garantie
  • Verkopers- of fabrieksgarantie

Wettelijke garantie is vastgelegd en geeft een termijn van 2 jaar. Als er in de eerste 6 maanden een gebrek optreedt, is het aan de verkoper om te bewijzen dat het aan jouw te wijten is dat het product niet naar behoren functioneert. Als de termijn van 6 maanden overschreden is, moet jij als consument zijnde bewijzen dat je niets hebt gedaan waardoor het gebrek kon ontstaan. De bewijslast ligt dan dus bij jou.

Verkopers- of fabrieksgarantie houdt meestal in dat je garantie heb bijgekocht bij de aanschaf van je product. Als deze garantie niet langer is dan 2 jaar, is het niet per se nodig om deze aan te schaffen. Je geniet namelijk altijd de bescherming van de wettelijke garantie.

Garantie en advocaat

Over garantie kunnen nog weleens conflicten ontstaan. Het is dan prettig om bijgestaan te worden door een advocaat die alles weet over dit onderwerp.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat