• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Uithuisplaatsing (UHP). Hoe werkt het en wat zijn de gevolgen?

Uithuisplaatsing (UHP). Hoe werkt het en wat zijn de gevolgen?

Uithuisplaatsing (UHP) is een hele ingrijpende maatregel die alleen in uitzonderlijke gevallen kan worden opgelegd. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin er ernstige problemen zijn met de opvoeding of verzorging van het kind. Hoewel het in sommige gevallen een noodzakelijke maatregel is, dient er zorgvuldig en terughoudend mee worden omgegaan. Het is van belang dat je als ouder weet wat in deze situatie jouw rechten en plichten zijn. Wat kan je doen als jouw kind uit huis geplaatst moet worden of al uit huis is geplaatst? In deze blog zal op deze vragen een antwoord worden gegeven.

Uithuisplaatsing (UHP). Hoe werkt het en wat zijn de gevolgen?

Plaats direct je vraag

Wat is uithuisplaatsing?

Gedwongen uithuisplaatsing (UHP) is een Kinderbeschermingsmaatregel die alleen door de kinderrechter kan worden opgelegd. Het betreft een ingrijpende maatregel waartoe alleen in uitzonderlijke gevallen zal worden beslist, namelijk als geen andere, minder ingrijpende, alternatieven meer open staan. Het is dus in feite een soort ‘laatste redmiddel’. Meestal staat het kind al onder toezicht (ondertoezichtstelling, OTS), voordat uithuisplaatsing wordt aangevraagd.

Voorbeeld
Jan en Marieke hebben een jaar geleden een kind gekregen. Doordat zij beide met sterke persoonlijke problemen te maken hebben, zijn zij eigenlijk niet in staat om voor het kind te zorgen. Het kind krijgt geen goede opvoeding en het blijkt al snel dat hij achterloopt in de ontwikkeling. Ook willen ze geen hulp aannemen van anderen. Inmiddels is ook gebleken dat de ondertoezichtstelling geen uitkomst biedt. Om deze reden wordt een uithuisplaatsing aangevraagd.

Uithuisplaatsing wordt meestal aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming of door een jeugdbeschermingsorganisatie indien nog geen ondertoezichtstelling heeft plaatsgevonden. Van de gedwongen uithuisplaatsing moet de vrijwillige uithuisplaatsing worden onderscheiden. In dat geval wordt de uithuisplaatsing geregeld via een hulpverlener en stemmen de ouders zelf ermee in dat hun kind (tijdelijk) door iemand anders zal worden opgevoed.

Hoe werkt de procedure van uithuisplaatsing?

Hoe werkt uithuisplaatsing? Als een verzoek tot uithuisplaatsing wordt ingediend, vindt er altijd een rechtszitting plaats. Als ouder ontvang je een brief waarin wordt gevraagd of je op de zitting wil verschijnen. De procedure waarin wordt beslist over de uithuisplaatsing duurt meestal 2 weken.

In sommige gevallen kan ook een spoedverzoek tot uithuisplaatsing bij de rechter worden gedaan. In het geval van een spoedverzoek vindt ook een zitting plaats, maar duurt de procedure over het algemeen korter. Indien de rechter instemt met dit spoedverzoek, zal bovendien direct uithuisplaatsing plaatsvinden.

Voorafgaand aan de zitting kan je als ouder aangeven bij de rechter of je vindt dat uithuisplaatsing een goede beslissing zal zijn. Voor het maken van deze beslissing kan het handig zijn om advies te vragen bij een jeugdrechtadvocaat. Deze advocaat kan jou namelijk inlichten over de mogelijkheden.

De uitspraak van de rechter vindt meestal gelijk na de zitting plaats, maar het kan in sommige gevallen ook een paar weken duren. Indien de kinderrechter in zijn uitspraak toestemming geeft aan de Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdbeschermingsorganisatie tot het uithuisplaatsen, dien je hieraan als ouder mee te werken. Indien je dit niet doet, kan in sommige gevallen de politie worden ingeschakeld.

Wat zijn de gevolgen van uithuisplaatsing?

Wat zijn nu precies de gevolgen van uithuisplaatsing? Indien uithuisplaatsing plaatsvindt, betekent dit niet dat je als ouder je kind helemaal niet kan zien. Vaak wordt er een omgangsregeling afgesproken of kan je met de jeugdbeschermingsorganisatie afspraken wanneer je jouw kind mag zien. Ook kan je als ouder bezwaar indienen tegen de uithuisplaatsing. Hiervoor kan ondersteuning van of bijstand door een advocaat handig zijn.

De uithuisplaatsing duurt in principe één jaar. Daarbij geldt dat een uithuisplaatsing automatisch stop als het kind 18 jaar wordt. Onder bepaalde omstandigheden kan deze termijn worden verlegd met één jaar. Dit gebeurt dan op verzoek van de jeugdbeschermingsorganisatie. Indien de ouders het hier niet mee eens zijn, kunnen zij ook in verweer gaan.

Een advocaat inschakelen?

Gezien het feit dat uithuisplaatsing een ingrijpende maatregel is die veel gevolgen heeft voor zowel de ouders als het kind, is het te adviseren om altijd een advocaat in te schakelen. Indien je een brief hebt ontvangen voor een zitting is het raadzaam om direct contact op te nemen met een deskundige jeugdrechtadvocaat. Een advocaat kan helpen met het geven van een reactie op het verzoek van de rechtbank en kan je bijstaan tijdens de zitting. Ook als je een verweer wil indienen, kan een advocaat handig zijn. Een advocaat is op de hoogte van de rechten die je hebt tijdens een procedure, de mogelijke gevolgen die uithuisplaatsing en de manier waarop je voor jouw rechten op kan komen.

Neem in deze situatie vooral contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken kunnen helpen met het vinden van een geschikte advocaat!

Plaats direct je vraag