• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Waar moet u als organisator van een evenement tijdens de coronacrisis rekening mee houden?

Waar moet u als organisator van een evenement tijdens de coronacrisis rekening mee houden?

Waar moet u als organisator van een evenement tijdens de coronacrisis rekening mee houden?

Plaats direct je vraag

Bedrijfsschadeverzekering of evenementenverzekering?

Als u inkomsten misloopt vanwege het niet doorgaan van een evenement, dan kunt u geen aanspraak maken op uitkering door de verzekeraar op basis van een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering biedt namelijk alleen dekking als het evenement niet doorgaat als gevolg van materiële schade, zoals bijvoorbeeld een brand op locatie. Een evenementenverzekering kan mogelijk wel een oplossing bieden in geval van schade die u oploopt vanwege het annuleren van een evenement als gevolg van een overheidsmaatregel. Het zal wel afhankelijk zijn van de reden van het annuleren van het evenement of uw verzekeraar tot uitkering over zal gaan. Daarbij zijn uw polisvoorwaarden ook relevant. Er bestaat een vrij grote kans dat schade als gevolg van een pandemie is uitgesloten van dekking. In nieuwe verzekeringsovereenkomsten wordt dekking voor dergelijke schade in ieder geval doorgaans uitgesloten. Heeft u hulp nodig bij het uitpluizen van uw verzekeringsovereenkomst? Wij van Advocaatzoeken kunnen u koppelen aan een gespecialiseerde advocaat. Neem contact met ons op.  

Sprake van tekortkoming of overmacht bij afgelast evenement

Er is sprake van overmacht wanneer het niet nakomen van contractuele verplichtingen niet-toerekenbaar is. Of u als organisator van een evenement tegenover uw contractspartijen een beroep kunt doen op overmacht, hangt af van de voorwaarden die zijn neergelegd in het contract of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Soms staat daarin dat in geval van bepaalde omstandigheden helemaal geen verplichting tot nakomen bestaat. Dan is er dus ook geen sprake van een tekortkoming (wanprestatie) en hoeft ook niet beoordeeld te worden of sprake is van overmacht. In de meeste contracten zijn uitzonderlijke omstandigheden echter benoemd als gronden voor een beroep op overmacht. In geval van overmacht is er dus wel een tekortkoming, alleen is deze niet-toerekenbaar. Het contract kan expliciet regelen wat de gevolgen zijn. Zo kunnen contractuele verplichtingen mogelijk worden opgeschort en kan het recht ontstaan om de overeenkomst te beëindigen dan wel om (beperkt) schade vergoed te krijgen. In het uiterste geval kan in een contract een beroep op overmacht worden uitgesloten. Indien er in het contract niets is geregeld over overmacht, of indien u te maken heeft met claims van derden die volledig buiten een contract om gaan, dan dient te worden aangesloten bij de wettelijke bepalingen. Het maakt daarbij verschil of u vanuit overheidswege niet kunt nakomen of dat u het initiatief daartoe zelf neemt.

Ben u als organisator van een evenement aansprakelijkheid voor gezondheidsschade van bezoekers of werknemers?

Indien u als organisator overweegt om een evenement toch doorgang te laten vinden, dient u goed in de gate te houden in hoeverre u aansprakelijkheidsrisico’s loopt. Het kan immers gebeuren dat bezoekers of werknemers bij het evenement besmet raken met het coronavirus. Waarvoor bent u als organisator van het evenement dan aansprakelijk?  

Als uitgangspunt geldt dat men een ander niet mag blootstellen aan een groter gevaar dan onder de gegeven omstandigheden maatschappelijk verantwoord is. Ook het nalaten van het treffen van adequate maatregelen tegen het voorkomen van (letsel)schade of het niet waarschuwen tegen gezondheidsgevaren kan leiden tot aansprakelijkheid. In welke mate er een plicht tot het nemen van maatregelen of waarschuwen tegen gevaren bestaat, hangt onder meer af van de ernst van de te verwachten schade, de grootte van de kans dat de schade intreedt, de bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen, de aard en nut van de gedraging en de mate van onoplettendheid van anderen. Dit is voor de individuele organisator van een evenement lastig te beoordelen. Daarnaast heeft de organisator als werkgever ten opzichte van personeel een bijzondere zorgplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Er dient zodoende een zeer zorgvuldige afweging te worden gemaakt. Gelukkig kunnen onze experts bij Advocaatzoeken u hierbij helpen en adviseren.

Organisator van een evenement tijdens de coronacrisis? Win advies in bij een specialist!

Wilt u advies over uw verzekeringsovereenkomst of heeft u andere vragen omtrent de organisatie van een evenement tijdens de coronacrisis? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u koppelen aan een gespecialiseerde advocaat. Zo is het duidelijk wat uw rechten en plichten zijn en komt u niet onverwachts voor obstakels te staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Plaats direct je vraag