• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wat kan ik doen als mijn huurtoeslag onterecht wordt stopgezet of als ik het moet terugbetalen?

Wat kan ik doen als mijn huurtoeslag onterecht wordt stopgezet of als ik het moet terugbetalen?

Wat kan ik doen als mijn huurtoeslag onterecht wordt stopgezet of als ik het moet terugbetalen?

 

Plaats direct je vraag

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Wanneer je inkomen niet erg hoog is, kan je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Hiervoor moet de huur niet te hoog zijn en mag je ook niet te veel vermogen hebben. Bovendien moet je een zelfstandige huurruimte huren en aan andere specifieke voorwaarden voldoen. Als de Belastingdienst dit allemaal geverifieerd heeft, krijg je huurtoeslag. Fijn, want dit zorgt toch voor iets meer ruimte in de portemonnee.

Het kan zelfs zijn dat je achteraf bewust wordt van het feit dat je recht hebt gehad op huurtoeslag. Veel mensen zijn zich namelijk niet op de hoogte van het feit dat er voor hun situatie huurtoeslag kan worden aangevraagd. Ook in dat geval kan je, hoewel in een beperktere mate, huurtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen.

Het is belangrijk om de Belastingdienst correcte informatie door te geven en het ook te laten weten als bepaalde zaken veranderd zijn. Dit kan bij de Belastingdienst telefonisch of bij Mijn Toeslagen. Zo kan je voorkomen dat je op een later moment ineens een groot bedrag terug moet betalen. Als je de verkeerde informatie doorgeeft, kan de Belastingdienst zelfs een boete uitdelen.

Lees deze blog voor meer informatie over het recht op huurtoeslag.

Waarom wordt huurtoeslag stopgezet?

Wanneer het inkomen, het vermogen of de woonsituatie verandert, wilt de Belastingdienst dat natuurlijk weten. Het kan zijn dat door de veranderde situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of wanneer je loonsverhoging krijgt, de huurtoeslag wordt verminderd of zelfs helemaal komt te vervallen.

Voorbeeld
Je woont met twee kinderen in een huurwoning. Je inkomen is niet hoog en je voldoet aan alle voorwaarden voor huurtoeslag en krijgt die dan ook. Maar dan krijgt een familielid een financiële meevaller en deze besluit jou een groot bedrag te geven om je te helpen met je financiële problemen. Hierdoor stijgt je vermogen en kan ook het recht op huurtoeslag veranderen of zelfs komen te vervallen. Om te voorkomen dat je later onverhoopt een bedrag moet terugbetalen, is het verstandig deze wijziging in vermogen door te geven aan de Belastingdienst.

Wanneer je huurtoeslag terecht gestopt wordt en je een deel moet terugbetalen, hoef je dit niet per se in een keer te doen. Je kan bij de Belastingdienst een betalingsregeling aanvragen om de impact wat te verlagen.

Als je huurtoeslag is stopgezet of als je het zelfs stopzet, kan je wanneer je weer in een situatie komt waarin je in aanmerking komt voor huurtoeslag het opnieuw aanvragen.

Wanneer is het stopzetten van de huurtoeslag onterecht?

Meestal gebeurt het korten of schrappen van de toeslagen terecht, maar ook de Belastingdienst maakt fouten. Vrij vaak zelfs: de Belastingdienst kwam recent veel in het nieuws doordat ze willens en wetens onterecht kinderopvangtoeslag stopzette. Ook op het gebied van huurtoeslag worden er fouten gemaakt en kan huurtoeslag stopgezet worden, terwijl dit helemaal niet had moeten gebeuren.

Uit onderzoek van de Ombudsman blijkt dat maar liefst de helft van de toeslagen niet klopt. Dit kan zijn wanneer de ontvanger te veel krijgt, maar ook dat deze te weinig krijgt. Ook blijkt volgens de Woonbond dat duizenden huurtoeslagen onterecht zijn stopgezet. Het kan zijn dat je tijdelijk ineens een bedrag op je rekening krijgt gestort. Neem bijvoorbeeld het geval waarin je een ontslagvergoeding krijgt. Het komt voor dat de Belastingdienst dan definitief je huurtoeslag stopzet, met alle gevolgen van dien. Toch is het door een tijdelijk verhoogd vermogen niet altijd terecht dat de huurtoeslag wordt gewijzigd.

Het kan ook voorkomen dat de Belastingdienst pas later van de wijziging op de hoogte komt en daardoor besluit dat je een tijdje onterecht huurtoeslag hebt ontvangen. Resultaat: een flinke rekening. Ook dit kan onterecht zijn, wanneer de Belastingdienst van verkeerde situaties is uitgegaan.

Als dit jou is overkomen, is het erg verstandig om na te gaan waarom de toeslag is stopgezet. Er bestaat een aanzienlijke kans dit onterecht is. Een advocaat kan je helpen uitzoeken of huurtoeslag terecht is stopgezet.

Hoe ga ik in bezwaar als mijn huurtoeslag onterecht is stopgezet of ik een bedrag moet terugbetalen?

Je krijgt die gevreesde blauwe brief, waarin staat dat je huurtoeslag is stopgezet of waarin zelfs staat dat je onterecht ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. Dit kan tot vervelende situaties leiden, waarin je moeite krijgt met het betalen van de huur of zelfs moet verhuizen. Toch denk je dat het niet klopt en je wilt het er niet bij laten zitten.

Voorbeeld
Je woont met je zoon in een huurwoning. Je dochter is al uit huis en heeft een goede baan met een hoog inkomen. De Belastingdienst is er echter foutief vanuit gegaan dat ze nog bij jou in huis woont en dat het gezamenlijk inkomen dus te hoog is voor het ontvangen van huurtoeslag. De huurtoeslag wordt stopgezet. In zo’n geval is de kans groot dat dit onterecht is en dat het loont om in actie te komen.

Wanneer je denkt dat huurtoeslag onterecht is stopgezet, kan je bezwaar maken bij de Belastingdienst. Belangrijk is dat je het niet te lang laat liggen. Je moet namelijk binnen 6 weken na het bericht van de Belastingdienst bezwaar maken. Als je dit later doet, wordt het bezwaar helaas niet in overweging genomen.

Wat moet er dan inhoudelijk in het bezwaar staan? Naast de persoonlijke gegevens moet het beschikkingsnummer van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt erin staan. Ook moet je goed duidelijk maken waarom je bezwaar maakt. Benoem alles wat jij denkt dat jouw punt onderbouwt. Daarbij moet je bijlagen sturen die jouw argumenten ondersteunen. Stuur in het genoemde voorbeeld bijvoorbeeld het nieuwe huurcontract van je dochter. Een ander voorbeeld van een bijlage die je kan sturen is de jaaropgaaf van je werkgever.

Zoals gezegd kan je een boete krijgen als je niet alle relevante informatie doorgeeft of niet juist doorgeeft. Deze boete is niet altijd terecht en ook hiertegen kan je in bezwaar.

De Belastingdienst moet binnen 12 weken beslissing nemen over het bezwaar. Deze termijn kan bij uitzondering met 6 weken verlengd worden. Helaas komt het vaak voor dat de Belastingdienst veel te lang wacht met een beslissing. In dat geval kan je de Belastingdienst in gebreke stellen om ze zo te dwingen om een beslissing te nemen.

Hoewel je bij het maken van bezwaar niet verplicht een advocaat hoeft te hebben, is dit wel ten zeerste aan te raden. Een advocaat kan je helpen met de onderbouwing van je argument en met het verzamelen van documenten die je met het bezwaar kan meesturen. De kans op een positieve beslissing op het bezwaar wordt zo aanzienlijk groter.

Hoe ga ik in beroep op de beslissing op bezwaar?

De Belastingdienst kan beslissen dat je bezwaar ongegrond is. In dat geval is het nog hoeft het nog niet over te zijn. Tegen een beslissing in bezwaar kan je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook voor beroep geldt de termijn van 6 weken na het bezwaar.

Voor beroep moet je wederom goed onderbouwen waarom je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Waarom is de huurtoeslag onterecht stopgezet of waarom klopt het bedrag wat je terug moet betalen niet? Lever zoveel mogelijk documenten waarvan je denkt dat ze je standpunt ondersteunen. Je kan ook schade vorderen die je geleden hebt door de beslissing van de Belastingdienst.

Wanneer je in beroep gaat bij de rechtbank is het van extra groot belang dat je bijgestaan wordt door een bestuursrecht advocaat. Deze heeft ervaring met zaken bij de rechtbank en zal weten hoe je standpunt het best ingekleed kan worden.

Concluderende tips

Uit dit alles blijkt dus dat het van belang is dat je de juiste gegevens aan de Belastingdienst doorstuurt. Dit is niet altijd makkelijk, omdat je inkomsten gedurende het gehele jaar moeilijk te voorspellen zijn. Wees bij de aanvraag van huurtoeslag eerlijk. Zijn er onverwachte veranderingen? Geef dat dan ook door. Als je je hieraan houdt, zou je als het goed is nooit achteraf een bedrag moeten terugbetalen omdat je de toeslag onterecht ontvangen zou hebben. Toch gebeurt dit in de praktijk wel. Laat het er dan niet bij zitten. Maak bezwaar en ga desnoods in beroep bij de rechtbank. Het kan overweldigend zijn om dit alleen te moeten doen. Het is daarom erg aan te raden je te laten helpen door een advocaat. Bovendien is de kans op een goede uitkomst op die manier het grootst.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat