• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Huurtoeslag

Huurtoeslag in Nederland is een tegemoetkoming in de huurkosten voor personen met een relatief laag inkomen die een woonruimte huren. De overheid geeft hiervoor een toeslag zodat zij hun huurkosten makkelijker kunnen betalen.

Wonen is immers een eerste levensbehoefte en de overheid ziet het als haar taak om de Nederlandse burgers hierin te voorzien. Of je huurtoeslag krijgt is van een aantal zaken afhankelijk. De Belastingdienst verstrekt de huurtoeslag en stelt hiervoor een aantal voorwaarden.

Advocaat Huurtoeslag

Plaats direct je vraag

Wanneer krijg ik huurtoeslag? (2021 - die voorwaarden veranderen elk jaar)

Allereerst moet het gaan om een zelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woonruimte is volgens de Belastingdienst een ruimte met:

 • Eigen toegangsdeur die je van binnen en buiten op slot kunt doen;
 • Eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
 • Eigen toilet met waterspoeling.

Met wat voor soort woning heb ik recht op huurtoeslag?

Soorten woningen die vallen onder een zelfstandige woonruimte:

 • Eengezinswoning
 • Appartement
 • Portiekwoning
 • Maisonnette
 • Galerijflat

Wat zijn de voorwaarden voor een persoon om huurtoeslag te ontvangen?

 • De persoon is achttien jaar of ouder;
 • De huurder en verhuurder hebben een contract getekend;
 • De persoon huurt een zelfstandige woonruimte (zie hierboven);
 • De persoon betaalt zelf de huur;
 • De persoon en eventuele medebewoners staat ingeschreven bij de gemeente op het woonadres;
 • De persoon en eventuele medebewoners bezitten de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • De huur, het (gezamenlijke) inkomen en het vermogen van de persoon zijn niet te hoog. Te hoog wil zeggen boven de door de Belastingdienst aangegeven grenzen van huurkosten en inkomen/vermogen om nog huurtoeslag te ontvangen. Deze grenzen vind je op www.belastingdienst.nl.

Krijg ik huurtoeslag als ik jonger ben dan 18 (achttien) jaar?

In bepaalde gevallen kan je huurtoeslag krijgen als je jonger bent dan achttien jaar. Dit kan in het geval dat:

 • Je beide ouders zijn overleden (link naar ondercuratelestelling / wegvallen ouderlijk gezag)
  of;
 • Je bent getrouwd (geweest) of je bent geregistreerd partner (geweest)
  of;
 • Je hebt een kind.

Daarnaast geldt:

 • Je rekenhuur is maximaal €442,46;
 • Je maximale inkomen hangt af van je huur, leeftijd en samenstelling van huishouden;
 • Je vermogen is maximaal €31.340.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag kan je aanvragen op de site van de Belastingdienst door gebruik te maken van je DigiD. Hoeveel huurtoeslag je krijgt is afhankelijk van onder andere je inkomen en vermogen. Op de site van de Belastingdienst kan je een proefberekening maken. Onthoud dat ook van belang is hoeveel je eventuele medebewoners of fiscale partners verdienen.

Wat moet ik doen als ik geen huurtoeslag krijg?

De aanvraag of je huurtoeslag ontvangt wordt behandeld door de Belastingdienst. Het kan zijn dat je het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst omdat jij bijvoorbeeld vindt dat je wel recht hebt op huurtoeslag en je dit (om welke reden dan ook) niet krijgt. De Belastingdienst is een bestuursorgaan en dat betekent dat zij besluiten neemt in de zin van de AWB*. Hiertegen staan in beginsel bezwaar en beroep open. In een dergelijke procedure is het aan te raden om een advocaat in de arm te nemen. Behalve de juiste vorm van geschrift zijn ook termijnen van groot belang. Een advocaat kan je hierbij helpen en wij helpen je met het zoeken van de juiste. In het kader van de geldende termijn voor de verschillende procedures raden wij je met klem aan om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen omdat een hiervoor genoemd besluit doorgaans onherroepelijk is na zes weken.

Voorbeeld
Willem-Jan woont al vier jaar in een oud studentenpand aan de grachtengordel van Utrecht. Al die tijd heeft hij hier gewoond samen met drie andere studenten uit zijn jaar die geen van allen een baan hadden. Willem-Jan ontving dan ook maandelijks huursubsidie die vervolgens eerlijk over de bewoners werd verdeeld. Na een zinderende studententijd is het volgens Willem-Jan en zijn huisgenoten tijd voor de volgende stap. De huisgenoten verhuizen naar de provincie en Willem-Jan besluit in het huis aan de grachtengordel te blijven wonen maar ditmaal met zijn nieuwe vriendin en levenspartner Leontien. Deze nieuwe woonsituatie wordt niet doorgegeven aan de Belastingdienst. De fiscus denkt nog steeds dat het huis wordt bewoond door de studentengroep en berekend op basis van deze informatie dan ook de huurtoeslag. Willem-Jan en Leontien ontvangen dit bedrag aan huurtoeslag elke maand op hun rekening en zijn daarmee erg tevreden. Dit gaat zo twee jaar door. Tot op een zeker moment de Belastingdienst op wat voor manier dan ook merkt dat de woonsituatie van het bewuste pand twee jaar geleden is veranderd. Licht geïrriteerd legt de fiscus een aanslag op van €3.500,00 aan teveel betaalde huurtoeslag. Willem-Jan en Leontien schrikken enorm van dit bedrag en vragen zich af wat ze moeten doen.

Ik moet (huur)toeslag terugbetalen, wat nu?

De belastingdienst is afhankelijk van de gegevens die jij haar verstrekt. Met gegevens wordt hier bijvoorbeeld bedoeld;

 • Inkomen
 • Woonsituatie
 • Vermogensinformatie.

Deze gegevens vormen de basis van waarop je recht hebt op verschillende toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag. Wanneer deze gegevens onjuist of gedateerd zijn kan het gebeuren dat je onterecht zo’n toeslag ontvangt. Belangrijk hierbij is dat jij zelf verantwoordelijk bent voor de gegevens die de Belastingdienst van je heeft. Wanneer je bijvoorbeeld voor langere tijd huurtoeslag ontvangt terwijl je niet meer aan de voorwaarden voor huurtoeslag voldoet door een huurverlaging, zal je dit bedrag terug moeten betalen. Als dit een langere periode is geweest dan kan dat aardig in de cijfers lopen. Zorg dus altijd dat je belangrijke veranderingen tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst. Mocht je dit nu toch zijn vergeten en je hebt (terecht of onterecht) een brief van de Belastingdienst waarin staat dat je een bedrag moet terugbetalen, schakel dan juridische hulp in. Een advocaat kan voor jou je financiële situatie in kaart brengen en inzien wie het bij het rechte eind heeft. Daarnaast kan een advocaat je helpen bij het treffen van een betalingsregeling met de Belastingdienst. Advocaatzoeken.nl kan je helpen bij het vinden van de juiste advocaat.

*Algemene wet Bestuursrecht

Plaats direct je vraag