• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Overig

Bij huurrecht denkt men vaak meteen aan het huren van woonkamers en huizen, maar ook voor veel andere goederen kan men een huurovereenkomst afsluiten.

Plaats opdracht

Advocaat Verhuur Overig

Wat is een huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst is volgens de wet een overeenkomst waarbij de ene partij zich verplicht om aan de andere partij een zaak in gebruik te geven, de andere partij is verplicht tot het doen van tegenprestatie. Voor het huren van een woonruimte, kantoorruimte, winkel of restaurant gelden speciale regels.

Er zijn regels die gelden voor alle overeenkomsten (ook huurovereenkomsten die niets te maken hebben met huizen en woonruimtes).

Welke regels gelden voor alle huurovereenkomsten?

Als verhuurder ben je verplicht om hetgeen je verhuurt ter beschikking te stellen aan de huurder.

Voorbeeld

Anna uit Den Bosch heeft met familie een vakantiehuisje gehuurd bij bedrijf Z voor één week. Bedrijf Z blijkt het huisje ook aan andere mensen te hebben verhuurd. Doordat de andere mensen ook in het huisje zitten kan Anna niet optimaal gebruik maken van het huisje, er is namelijk geen ruimte voor alle mensen in de woonkamer. Anna kan daardoor niet op een normale manier gebruik maken van het vakantiehuisje. Hier is sprake van een wanprestatie.

Wanprestatie

Op het moment dat een van de twee partijen zich niet houdt aan wat is afgesproken, noemt de wet dit wanprestatie. Als benadeelde partij kun je eisen dat:

  • Er alsnog nakoming van de overeenkomst plaatsvindt;
  • De overeenkomst wordt beëindigd;
  • Er schadevergoeding wordt betaald door de andere partij.

Advocaat en huurrecht

Zowel bij huurovereenkomsten aangaande huizen, woonruimtes en kamers, als bij de andere huurovereenkomsten, kan het zijn dat er problemen ontstaan tussen twee partijen. Zorg dat je op tijd een advocaat inschakelt om het hele proces te versoepelen.