• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Zo kom je van je concurrentiebeding af!

Zo kom je van je concurrentiebeding af!

Zo kom je van je concurrentiebeding af!

Non-concurrentie

Wanneer je een arbeidscontract afsluit is het in sommige branches gebruikelijk dat je werkgever een concurrentiebeding met je afsluit. Kortgezegd houdt een concurrentiebeding in dat je, wanneer je arbeidscontract eindigt, je geen directe concurrent kan worden van je ex-werkgever. Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Op het moment dat je een concurrentiebeding afsluit moet je meerderjarig zijn. Dit doet je werkgever omdat hij bang is dat je anders je kennis en ervaring die je hebt opgedaan bij het bedrijf zult gebruiken bij een andere (concurrerende) werkgever of voor het opstarten van je eigen bedrijf.

Wereldwijd

Een concurrentiebeding bevat vaak een beperking omtrent het soort werkzaamheden dat je mag uitvoeren, het type nieuwe werkgever, de plaats waar jij je werkzaamheden mag uitvoeren en de tijd waarvoor dit beding geldt. Bij het afspreken van een concurrentiebeding geldt dat dit niet te vergaand mag zijn. Een concurrentiebeding afspreken met als plaats de hele wereld is een voorbeeld van een te vergaand concurrentiebeding.

Relatie(beding) met de baas

In je concurrentiebeding kan een relatiebeding vervat zitten. Een relatiebeding houdt in dat je geen klanten mag meenemen naar je nieuwe werkgever of dat je, in het geval dat je en eigen zaak begint, niet je oude klanten mag benaderen. Wanneer geen relatiebeding is afgesproken geldt ook dat je niet gericht klanten van je oud-werkgever mag benaderen om concurrerende aanbiedingen te doen.

Boete

Je concurrentiebeding gaat gelden op het moment dat je zelf ontslag neemt of op het moment dat je ontslagen wordt. Vaak is het concurrentiebeding zo opgesteld dat het ook geldt als je werkgever jou ontslaat. Wanneer jij handelt in strijd met je concurrentiebeding, krijg je een boete. De hoogte van die boete staat vaak in je arbeidsovereenkomst en/of het concurrentiebeding zelf – het zogenoemde boetebeding.

Lees ook: Ontslagen of ontslag aanstaande? Zo haal je er het maximale voor jezelf uit!

Een boetebeding kan heel hoog zijn. Een voorbeeld iemand die een concurrentiebeding heeft geschonden is Sylvana Simons. Zij is, tezamen met partijgenoot, uit haar partij Denk gestapt. Haar oud partijgenoten zijn hier niet blij mee en eisen nu 30 duizend euro van haar (bron: Volkskrant, 2017). ‘Denk’ dus twee keer na voordat je je concurrentiebeding schendt.

Verassingsaanval

Het kan zijn dat je op het moment dat je je arbeidscontract tekent je niet goed hebt gelet op het concurrentiebeding. Nu je op zoek bent naar ander werk, blijkt het dat je concurrentiebeding je enorm belemmert in dit proces. Zijn de afspraken in je concurrentiebeding te streng en kun je je er niet aan houden? Dan kan je hierover met je oude werkgever in gesprek gaan. Misschien vind je werkgever het niet erg als je handelt in strijd met het concurrentiebeding of is hij bereid een minder streng concurrentiebeding met je af te spreken. Zorg ervoor dat je alle gemaakte afspraken op papier zet, zodat je later nooit voor verassingen kan komen te staan.

Weegschaal

Wil je werkgever hier niet aan mee werken? Dan kan je naar de rechter stappen. De rechter kan, op jouw verzoek, uitspraak doen over de geldigheid van het concurrentiebeding. Van belang is dat de rechter oordeelt op basis van jouw verzoek, het is dus verstandig om een goed opgesteld verzoek met de juiste argumentatie te doen bij de rechter. Een gespecialiseerde advocaat kan je hierbij helpen. De rechter zal jouw belangen, maar ook de belangen van je ex-werkgever afwegen bij zijn oordeel. Van belang is dus dat je verzoek op die manier is opgesteld dat de rechter in ziet dat het ongedaan maken van het concurrentiebeding noodzakelijk is voor jou. Vind de rechter het ongedaan maken van het concurrentiebeding te vergaand? Dan kan hij er ook voor kiezen je beding te matigen, door bijvoorbeeld de regio waar het beding voor geldt, te verkleinen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Had jij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en heb je met je ex-werkgever een concurrentiebeding afgesproken? Dan is dit beding ongeldig. Volgens de wetgever mogen werkgevers vanaf 1 juli 2015 geen concurrentiebedingen afspreken in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Alleen wanneer een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen mag deze worden afgesproken. Hier zal echter niet snel aan voldaan zijn.

Ingrijpende wijziging

Je concurrentiebeding moet schriftelijk worden aangegaan. Wanneer hij eenmaal is overeengekomen moet je je hieraan houden. Je concurrentiebeding blijft echter niet voor altijd geldig. Wanneer je jarenlang bij hetzelfde bedrijf werkt, kan het namelijk zo zijn dat je werkzaamheden in de jaren wijzigen. Wanneer je functie in de loop van je arbeidsverhouding ingrijpend wijzigt, zelfs zo ingrijpend dat je concurrentiebeding steeds zwaarder gaat drukken, geldt dat deze opnieuw moet worden overeengekomen. Is dit niet gebeurd? Dan is je ‘oude’ concurrentiebeding niet meer geldig.

Zit je vast aan een concurrentiebeding waar je vanaf wil? Of ben je van mening dat je concurrentiebeding niet meer geldig is?

Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. »»

Je advocaat kan samen met jou naar je werkgever en/of de rechter stappen, om ervoor te zorgen dat jij weer lekker op zoek kan naar een baan in jouw vakgebied.