• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Hinder

Overlast of hinder van je buren, hoe ga je daarmee om? Het is belangrijk om een conflict tussen jou en je buren niet te laten escaleren.

Maar wat als je buren niet willen meewerken aan het oplossen van het probleem of wanneer jullie het niet eens kunnen worden?

Plaats direct je vraag

Advocaat Hinder

Wat moet ik doen bij burenoverlast?

Overlast van je buren kan zich op verschillende manieren voordoen. Zo kan het zijn dat je buren ontzettend veel lawaai maken omdat ze harde muziek draaien of een hond hebben die de hele dag blaft. Ook kan het zijn dat je buren aan het verbouwen zijn en dat jij hierdoor schade lijdt. Soms is het lastig om hiermee om te gaan, omdat het belangrijk is om met je buren een goede relatie te behouden. Je woont ten slotte naast elkaar en je hebt daarom redelijk veel met elkaar te maken. Daarom is het belangrijk om in het geval van overlast op een goede manier met je buren te communiceren en duidelijk te maken dat je overlast hebt, zonder dat de overlast een burenruzie wordt. Veel voorkomende vormen van overlast zijn:

  • Geluidsoverlast
  • Overlast door stank
  • Verminderde lichtinval 
  • Overlast door verbouwingen 

Mijn buren veroorzaken overlast, hoe los ik dit op?

Wanneer er sprake is van overlast verschilt per geval. Wat de een ervaart als overlast zal een ander helemaal niet zo ervaren. Wanneer je vindt dat jouw buren overlast veroorzaken is het belangrijk om niet direct naar een advocaat te stappen, maar eerst te proberen om met je buren te gaan praten. Misschien hebben je buren helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken en zullen ze nadat jij dit hebt gemeld direct maatregelen nemen om te zorgen dat jij geen overlast meer ervaart. Ook is het vaak mogelijk om samen tot een oplossing te komen waarmee jullie beide tevreden zijn.

In geval van een huurwoning kun je ook overleggen met de verhuurder of enkele maatregelen getroffen kunnen worden. Bovendien zijn er vaak huishoudelijke reglementen waarin woonregels zijn opgenomen. Deze reglementen zijn op te vragen bij de woningbouwvereniging. In dit soort reglementen kan bijvoorbeeld staan dat harde vloeren, zoals een parketvloer, verboden zijn.

Ook in het geval van een koophuis zijn er vaak woonregels opgenomen in reglementen. Wanneer je lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VVE) kun je deze reglementen opvragen. Ze bevatten regels die gemaakt zijn om onrechtmatige hinder te voorkomen. Hierin staat ook wat de VVE kan doen wanneer de regels niet worden nageleefd. In geval van overlast is het slim om een logboek bij te houden waarin je bijhoudt welke overlast je wanneer ervaart. Ook kun je foto’s maken van de overlast. Dit is handig om te hebben als bewijs, voor wanneer je er echt niet uitkomt met je buren en een advocaat inschakelt.

Wanneer jij en je buren beiden mee willen werken aan een oplossing, maar er toch niet uitkomen kun je ook een zogenaamde buurtbemiddelaar inschakelen. Buurtbemiddelaars zijn ervoor opgeleid om conflicten tussen buren omtrent overlast op te lossen. Dit is een vrijwillig traject dus jij en je buren moeten het er beide mee eens zijn dat jullie een buurtbemiddelaar willen inschakelen om het probleem op te lossen. Een buurtbemiddelaar inschakelen kan door contact op te nemen met je gemeente of met een sociaal wijkteam.

Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een wijkagent. Ook een wijkagent krijgt vaak te maken met burenruzies en weet hoe hij hiermee om kan gaan. Zo kan een wijkagent bij je langskomen om polshoogte te nemen en eventueel degene die voor overlast zorgt aan te spreken. Elke buurt heeft een eigen wijkagent. Kijk op internet wie jouw wijkagent is en neem contact op via de telefoon of door naar een eventueel spreekuur te gaan.

Komen jij en je buren er echt niet uit? Dan kun je het beste voordat je een advocaat inschakelt eerst een mediator inschakelen. Juist omdat een goede relatie met je buren zo ontzettend belangrijk is, kun je er het beste alles aan doen om te voorkomen dat je een advocaat moet inschakelen en naar de rechter moet stappen. Een mediator is een goede tussenoplossing waarbij de relatie tussen jou en je buren zo min mogelijk verstoord zal worden. Naast het feit dat het inschakelen van een mediator beter is voor de relatie tussen jou en je buren, is het ook een stuk goedkoper dan het inschakelen van een advocaat.

Wat kan ik doen bij geluidsoverlast?

Voorbeeld
Je buren Jan en Annemarie hebben een nieuwe wasmachine. Deze wasmachine maakt ontzettend veel lawaai en trilt heel hard op de vloer. Jan en Annemarie wassen ook vaak ’s nachts waardoor jij niet kan slapen vanwege het lawaai en de trillingen die de wasmachine veroorzaakt. Wat kun je doen?

De eerste stap is het aanspreken van jouw buren. Misschien slapen jouw buren wel veel vaster dan jij, waardoor ze niet in de gaten hebben dat de wasmachine zoveel lawaai maakt dat jij er niet van kunt slapen. Ook kan het zijn dat jouw buren niet beseffen dat jullie huizen best gehorig zijn waardoor het geluid van de wasmachine ook in jouw huis vrij hard te horen is. Zowel jij als je buren kunnen kleine simpele maatregelen treffen om de overlast te verminderen. Zo kun je denken aan het neerleggen van andere vloerbedekking, andere gordijnen of het plaatsen van rubberen dopjes onder de wasmachine.

Indien je buren niet mee willen werken aan een oplossing of als de getroffen maatregelen niet werken om het geluid te verminderen kun je een advocaat inschakelen.

Mijn buren zijn aan het verbouwen en ik heb hierdoor schade geleden, wat moet ik doen?

Voorbeeld
Jan en Annemarie zijn aan het verbouwen. Hiervoor moeten zij jouw grond betreden. Er worden verschillende zware machines gebruikt en nadat een van de machines over jouw grond heeft gereden zie je dat er een aantal tegels in jouw tuin gebarsten zijn. Nu weigeren Jan en Annemarie deze schade te vergoeden. Wat moet je doen?

Buren mogen wanneer zij gaan verbouwen gebruik maken van jouw grond indien dit noodzakelijk is. Dit heet het ‘ladderrecht’. Ze moeten jou hierover wel op tijd informeren en je kunt weigeren dat ze gebruik maken van hun ‘ladderrecht’ maar hiertegen kunnen jouw buren wel bezwaar maken. De rechter zal dan beslissen op basis van een belangenafweging of je buren jouw grond wel of niet mogen betreden tijdens de verbouwing. Wanneer jij schade lijdt doordat jouw buren gebruik maken van jouw grond tijdens de verbouwing zijn zij verplicht om die schade te vergoeden. Indien ze weigeren de schade te vergoeden kun je een advocaat in te schakelen.

Wat moet ik doen bij overlast door stank?

Voorbeeld
Jan en Annemarie zijn allebei zware rokers. Door de vele sigaretten die ze binnen in hun huis roken is het huis van Jan en Annemarie erg gaan stinken. Na een tijd wordt de stank zo erg dat jij de sigarettengeur van Jan en Annemarie door de muren heen ruikt in jouw eigen huis. Wat kun je doen?

Je kunt het beste in gesprek gaan met je buren. Probeer bijvoorbeeld af te spreken dat ze voortaan alleen maar buiten roken. Zo zal in het huis geen vieze geur ontstaan die je door de muren heen ruikt. Als je buren in geen enkel geval mee willen werken aan een oplossing, schakel dan een advocaat in.

Wat kan een advocaat voor mij betekenen?

Als het echt niet lukt om het probleem van de overlast op te lossen door minder ingrijpende maatregelen, kun je het beste een advocaat inschakelen. Een advocaat heeft meer kennis over de regels omtrent burenrecht en kan jou informeren over de rechten die je hebt. Ook kan een advocaat voor jou het woord doen tegenover jouw buren. Vaak is het lastig om in een conflict met je buren nog op een rustige manier te communiceren. Een advocaat kan effectiever met jouw buren communiceren waardoor het conflict sneller opgelost wordt.

Ik wil naar de rechter stappen, hoe doe ik dit?

Wanneer je naar de rechter wilt stappen moet je een civiele procedure starten. Het inschakelen van een advocaat is hierbij verplicht voor zowel jou als je buren. Een kort geding is vaak een goede oplossing om snel tot een uitspraak en een oplossing te komen. Een kort geding is een civiele procedure die wordt gebruikt bij zaken waarbij snel een oplossing gevonden moet worden. Een civiele procedure begint bij het oproepen van jouw buren om voor de rechter te verschijnen. Deze oproep heet een dagvaarding.

Uiteindelijk zal de rechter wel of niet tot een uitspraak komen. De rechter komt niet tot een uitspraak als jij en je buren er samen uitkomen door middel van een schikking. Een schikking houdt in dat er een tussenoplossing wordt gevonden waar jullie beiden mee akkoord gaan. Indien jullie niet tot een schikking komen doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt naar jouw advocaat toegestuurd. In de uitspraak kan de rechter jouw vordering toe- of afwijzen. De rechter is verplicht om toe te lichten hoe hij tot zijn uitspraak is gekomen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak van de rechter?

Voorbeeld
Jan en Annemarie zijn door hun buren opgeroepen om voor de rechter te verschijnen maar het is onduidelijk wanneer ze precies moeten verschijnen in de rechtbank. Ineens krijgen Jan en Annemarie te horen dat de rechter een zogenaamd ‘verstekvonnis’ heeft uitgesproken omdat ze niet aanwezig waren in de rechtbank. Het vonnis is ontzettend ongunstig voor Jan en Annemarie en ze zijn het er totaal niet mee eens. Wat kunnen ze doen?

Wanneer je het niet eens bent met een verstekvonnis kun je binnen vier weken in verzet gaan tegen dit vonnis. De rechter zal de zaak hierna nogmaals inhoudelijk behandelen.

Als je wel aanwezig was bij de rechtbank en de rechter uitspraak heeft gedaan, is het mogelijk om in hoger beroep te gaan als je het niet eens bent met de uitspraak. De zaak wordt dan behandeld door een gerechtshof. Je moet binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep gaan. Bij het instellen van hoger beroep heb je een advocaat nodig.

Ben je het ook niet eens met de uitspraak in hoger beroep? Dan is er nog een laatste manier om hier iets aan te doen. Je kunt in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Vraag je advocaat voor meer informatie over cassatie.

Ik wil graag een burenrechter inschakelen, hoe doe ik dit?

Sinds kort is er de mogelijkheid om een burenrechter in te schakelen. Een burenrechter lost problemen zoveel mogelijk online op. Het doel hiervan is om problemen sneller op te lossen. Na een uitspraak van de burenrechter is geen hoger beroep meer mogelijk, in tegenstelling tot een uitspraak van een reguliere rechter. Een reguliere procedure duurt ongeveer een jaar en het is de bedoeling dat een procedure bij de burenrechter maximaal drie of vier maanden duurt. Als je een conflict met je buren snel wilt afhandelen is het dus slim om naar de burenrechter te gaan.

Je kunt een burenrechter inschakelen door via de website van de burenrechter jouw probleem uit te leggen. Vervolgens wordt jouw buurman of buurvrouw uitgenodigd om te reageren op het probleem. Zo kom je online in gesprek met je buren terwijl een jurist meeleest en jullie in dit gesprek helpt en mogelijke oplossingen geeft. Indien nodig kan de burenrechter bij je langskomen. Hij zal dan ook kijken naar de achterliggende motieven die een rol spelen in jullie conflict om zo het totale probleem op te lossen.

Plaats opdracht