• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een breed en belangrijk rechtsgebied. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met de rechten en plichten die je als patiënt en hulpverlener toekomen. Maar ook aansprakelijkheid speelt een grote rol binnen de gezondheidszorg.

Het gezondheidsrecht heeft daarnaast betrekking op zorgovereenkomsten, euthanasiezaken, farmaceutisch recht. Regelgeving die van groot belang is bij de gezondheidszorg is de geneeskundige behandelingsovereenkomst. 

Heb je twijfels over jouw positie binnen het gezondheidsrecht? Neem contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. »»

Advocaat Gezondheidsrecht

1. Aansprakelijkheid (particulier)

Het aansprakelijkheidsrecht neemt een grote positie binnen het gezondheidsrecht. Er zijn veel regelingen die hierbij een rol spelen, waardoor het gezondheidsrecht ingewikkelde materie is. Naast de geneeskundige behandelingsovereenkomst spelen ook werkprotocollen en het medisch tuchtrecht een rol. Als jouw arts of een andere hulpverlener niet correct heeft gehandeld, kan deze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die je hebt geleden. Het kan hierbij gaan om de schending van bijvoorbeeld een informatieplicht of een privacy overtreding. Om een schadevergoedingsclaim succesvol te laten afhandelen is een goede advocaat noodzakelijk. 

2. Regelingen voor zorginstellingen (zakelijk)

Voor zorginstellingen zijn er verschillende juridische voorschriften waarmee men rekening dient te houden. Deze zijn te vinden in - onder meer - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet BIG, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet toelating zorginstellingen. Daarnaast zijn er ook bepaalde eisen als je een zorginstelling wilt starten. Hiervoor geldt de WTZi-toelating. Bovendien wordt er controle uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie kan van grote invloed zijn op een zorginstelling, zij hebben vergaande maatregelingen ter beschikking. Daarnaast kunnen zij ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie als zij het vermoeden hebben dat de zorginstelling een strafbaar feit begaat. Op onze website onder regelingen voor zorginstellingen vind je meer informatie.

3. Euthanasie

Euthanasie is een terrein binnen het gezondheidsrecht waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Bij euthanasie dient de arts een fataal geneesmiddel toe aan een patiënt om aan een ondraaglijk en uitzichtloos lijden een einde te maken. Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Het verzoek van een patiënt moet worden vastgelegd in een wilsverklaring. In de categorie “euthanasie” vind je meer informatie.

4. Farmaceutisch recht

Farmaceutisch recht valt ook binnen de categorie van het gezondheidsrecht. Farmaceutisch recht regelt de vraagstukken over genees-en hulpmiddelen. Het omvat de fasen in de ontwikkeling van geneesmiddelen, zoals het aanvragen van patent op een geneesmiddel of het geneesmiddelenreclamerecht. 

5. Rechten van patiënten

Als patiënt komen je de nodige rechten toe. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het recht op duidelijke informatie van je zorgtoestand of het recht op een second opinion van een andere deskundige. Wel geldt dat zorgverleners, zoals een arts, het recht hebben om op basis van deskundigheid en overtuiging een eigen beslissingen te nemen.

6. Tuchtrecht

Het tuchtrecht binnen de gezondheidszorg wordt ook wel de medische tuchtrecht genoemd. Doel hiervan is de kwaliteit van de zorg te waarborgen en het niveau dienstverlening hoog te houden. Wil je een klacht indienen of is er een klacht tegen jou ingediend? Lees verder onder tuchtrecht.