• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Medisch tuchtrecht

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg houden zich bezig met het behandelen van klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners.

Hierbij kun je denken aan jou artsen of tandartsen. Op deze manier wordt de gezondheidszorg op niveau gehouden.

Plaats opdracht

Advocaat Medisch Tuchtrecht

Een patiënt kan niet terecht bij de tuchtrechter voor een schadevergoeding. Indien je wel een schadevergoeding beoogt, kan je kijken naar aansprakelijkheid binnen het gezondheidsrecht.

Het medisch tuchtrecht staat omschreven in de Wet op de Beroepen die de Individuele Gezondheidszorg (de Wet BIG). In de Wet BIG staan de beroepen opgenomen die onder het tuchtrecht vallen: arts, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, verpleegkundige, verloskundige, apotheker, fysiotherapeut en psychotherapeut. 

Wanneer is het tuchtrecht van toepassing?

Om te kijken of het tuchtrecht van toepassing is, moet er naar een aantal aspecten worden gekeken. Ten eerste is het tuchtrecht alleen van toepassing indien er voldaan is aan een van de volgende tuchtnormen.

Tuchtnorm 1: Handelen of nalaten in strijd met de zorg die een beroepsuitoefenaar behoort te betrachten. Hiermee wordt bedoeld dat de beroepsuitoefenaar met veel zorg en zorgvuldig handelt. Dit zou ter discussie kunnen worden gesteld als een beroepsuitoefenaar de verkeerde diagnose heeft gesteld, zijn informatieplicht heeft geschonden of het verkeerde medicijn heeft voorgeschreven

Tuchtnorm 2: Het handelen of nalaten in de hoedanigheid van een hulpverlener in strijd is met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg. Hieronder zou je bijvoorbeeld verzekeringsfraude of het onjuist optreden in de media kunnen begrijpen.
Daarnaast moet een bevoegd persoon een klacht hebben ingediend. Er zijn verschillende personen die een klacht kunnen indienen. Hieronder worden er een aantal besproken.

 1. Rechtstreeks belanghebbende (art. 65 lid 1 Wet BIG). Hierbij kan je denken aan de patiënt, maar ook familieleden of de vertegenwoordiger kunnen belanghebbende zijn. Ook kan een collega een belanghebbende zijn als hij/zij van mening is dat het zijn/haar eigen werk ik gevaar is. 
 2. De werkgever of het bestuur van de instelling. Ook kan degene die aan iemand de opdracht heeft gegeven die onder het tuchtrecht valt, een klacht indienen. Hierbij zou je kunnen denken aan een arts die een opdracht geeft aan een verpleegkundige. 
 3. (Hoofd)inspecteur voor de Gezondheidszorg. 

Deze klacht moet worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan het tuchtcollege een maatregel opleggen.

Wil je een klacht indienen bij een regionaal tuchtcollege? Neem contact op met een van onze advocaten voor rechtsbijstand. Je kan de klacht zelf indienen, maar je kan ook hulp vragen aan een van onze advocaten voor juridische advies.

Hoe verloopt de procedure bij de tuchtrechter?

Een procedure bij de tuchtrechter verloopt volgens onderstaande stappen.

1. Stap 1: vooronderzoek

Als er een klacht wordt ontvangen dan begint het tuchtcollege aan een vooronderzoek. Hierbij krijgt de aangeklaagde arts een verzoek om hierop te reageren. Dit verloopt schriftelijk. De klager en aangeklaagde arts kunnen ook vragen om een mondeling vooronderzoek. In zulke gevallen wordt er gekeken of een schikking toch mogelijk is. Na het vooronderzoek kan het voor het tuchtcollege al duidelijk zijn dat de klacht ongegrond is en afgewezen moet worden.

2. Stap 2: zitting

De klager en aangeklaagde krijgen een uitnodiging tot het deelnemen van de zitting. Je bent niet verplicht om aanwezig te zijn tijdens de zitting, ook al is het vaak niet verstandig om afwezig te zijn. Beide partijen krijgen de ruimte om hun standpunt nog eens duidelijk te maken. Partijen hebben hierbij het recht om zich te laten bijstaan.

3. Stap 3: uitspraak

Binnen twee maanden doet de tuchtrechter een uitspraak. De tuchtrechter verklaar hierbij de klacht gegrond of ongegrond.

Welke maatregelen kan de tuchtrechter toepassen?

Als een zorgverlener een tuchtmaatregel opgelegd krijgt, informeert het BIG-register aan de zorgverlener over de gevolgen van de maatregel voor de beroepsuitoefening en inschrijving. Zodra de uitspraak onherroepelijk is, wordt de uitspraak gepubliceerd in het BIG-register.

In art. 48 lid 1 Wet BIG zijn de verschillende maatregelen vastgelegd. Hieronder zie je welke maatregelen het tuchtcollege kan opleggen:

 • Een waarschuwing;
 • Een geldboete (met een maximum van 4500 euro); 
 • Een berisping;
 • Een schorsing van de inschrijving in het register (maximaal een jaar);
 • Gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid om het beroep van de zorgverlener uit te oefenen;
 • Doorhalen inschrijving van het BIG- register.

Ook is het denkbaar dat er een combinatie wordt opgelegd van een geldboete en een schorsing. Twijfel er niet aan om een van onze advocaten te raadplegen voor advies om een maatregel te voorkomen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van het tuchtcollege?

Als je het oneens bent met de uitspraak van een Regionale Tuchtcollege kan je in hoger beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege. Dit college, in Den Haag, is de hoogste rechter op het gebied van medisch tuchtrecht.

Plaats direct je vraag