• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Zonnepanelen

Het is goed voor het milieu en kostenbesparend dus de aanschaf van zonnepanelen lijkt een goede optie. Er kunnen echter ook een hoop dingen misgaan bij de aanschaf of het bezit van zonnepanelen.

Laat je daarom goed informeren voordat je zonnepanelen aanschaft en schakel een advocaat in op het moment dat er problemen ontstaan.

Advocaat Zonnepanelen

Plaats direct je vraag

De terugverdientijd van mijn zonnepanelen blijkt veel langer dan mij verteld was, wat nu?

Het gebeurt regelmatig dat verkopers van zonnepanelen een je een kortere terugverdientijd vertellen dan de tijd die het daadwerkelijk kost om het geïnvesteerde geld terug te verdienen. Daarom is het slim om je ook goed te laten informeren door andere gespecialiseerde partijen dan de verkopers zelf. Als je er na de koop van zonnepanelen achter komt dat de terugverdientijd veel langer is dan de verkoper je heeft verteld, schakel dan een gespecialiseerde advocaat in. Een advocaat kan snel inschatten of je de verkoper aansprakelijk kan stellen voor de financiële schade die je oploopt.

Kan je ook zonnepanelen huren?

Het huren van zonnepanelen is mogelijk, maar is eigenlijk niet verstandig. Ten eerste heb je geen recht op subsidies of btw-teruggave. Daarnaast kost het je geld om na afloop van het huurcontract het systeem weer te laten verwijderen of om het systeem eventueel over te kopen. Het komt erop neer dat het huren van zonnepanelen eigenlijk niet financieel voordeliger is.

Wie is er aansprakelijk voor de schade aan zonnepanelen?

Als de schade die je geleden hebt te wijten is aan het bedrijf dat de zonnepanelen heeft geleverd en gemonteerd dan is dit bedrijf in principe aansprakelijk. Het is aan te raden om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een advocaat is goed op de hoogte van de rechten die je hebt en weet precies hoe je schade moet verhalen bij een andere partij. Ook kan het inschakelen van een advocaat in een vroeg stadium je helpen om te zorgen dat het conflict tussen jou en het bedrijf dat de zonnepanelen heeft geleverd snel wordt opgelost.

In principe wordt de schade aan zonnepanelen gedekt door je opstalverzekering. Een opstalverzekering dekt de schade aan je huis door bijvoorbeeld brand, storm of regen. Een opstalverzekering dekt alles wat ‘nagelvast’ aan het huis verbonden zit. Zonnepanelen zitten aan het dak verbonden en vallen daarmee onder de opstalverzekering. Verzekeraars dekken echter wel ‘plotselinge schade’. Dit betekent dat zodra de schade zeer geleidelijk is verergerd, zoals bijvoorbeeld een dak dat geleidelijk steeds verder inzakt, de verzekeraar vaak geen vergoeding zal bieden.

De leverancier van mijn zonnepanelen is failliet, wat nu?

Als je zonnepanelen wilt aanschaffen is het belangrijk om je goed te oriënteren. In het geval van zonnepanelen is het niet altijd verstandig om de goedkoopste te nemen aangezien dan vaak de kwaliteit tekortschiet of de fabrikant niet betrouwbaar is of zelfs op het punt van faillissement staat.

Op het moment dat je leverancier failliet is gegaan is het belangrijk om direct een advocaat in te schakelen die je kan helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is namelijk zo dat op het moment dat je leverancier failliet gaat je geen aanspraak meer kunt maken op product- en vermogensgarantie. Ook is er geen bedrijf meer dat kan zorgen voor het onderhoud van de zonnepanelen. Het faillissement van je leverancier is dus behoorlijk nadelig. Een advocaat helpt je om deze schade te minimaliseren.

Ik krijg niet de fabrieksgarantie die mij beloofd werd, wat kan ik doen?

Op zonnepanelen heb je product-, vermogens- en installatiegarantie. De productgarantie houdt in dat de fabrikant op het moment dat je schade lijdt aan de zonnepanelen deze schade dient te vergoeden. Meestal geldt de productgarantie op de zonnepanelen minimaal 10 jaar en op omvormers minimaal 5 jaar.
De vermogensgarantie geldt voor de geleidelijke achteruitgang in zonne-energie die de panelen opleveren. Meestal geldt een garantie van ongeveer 80% van het vermogen na 20 of 25 jaar.
Tot slot heb je ook garantie op de installatie, zoals de bevestigingsmaterialen of de kabelaansluiting. Deze garantie moet minimaal 18 maanden zijn.

Als je schade lijdt aan de zonnepanelen en de fabrikant weigert om de schade te vergoeden dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Allereerst moet je kijken of je nog recht op garantie hebt en onder welke garantie de geleden schade valt. Als je nog recht hebt op garantie dan is de fabrikant in principe verplicht de schade te vergoeden. Het inschakelen van een advocaat kan in dergelijke gevallen handig zijn. Een advocaat weet waar jij recht op hebt en kan snel zien of de fabrikant zijn plichten inderdaad niet nakomt en hoe ervoor kan worden gezorgd dat jouw schade wordt vergoed. Zo kan hij helpen een gesprek te voeren met de fabrikant zodat jullie er samen uitkomen en het probleem snel wordt opgelost.

Wat zijn de voor- en nadelen van zonnepanelen?

Allereerst zijn zonnepanelen natuurlijk geld besparend omdat je een deel of zelfs al je energie zelf kunt opwekken, de zogenaamde zonne-energie. Hierdoor daalt je energierekening. Daarnaast stijgt de waarde van je huis of bedrijfspand op het moment dat je zonnepanelen op je dak hebt. De maandlasten dalen namelijk en dit is dus gunstig voor een nieuwe eigenaar als het huis verkocht wordt. Daarnaast is het voordelig dat je minder afhankelijk bent van energieleveranciers. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, zijn zonnepanelen goed voor het milieu.

Helaas zitten er ook een aantal nadelen aan zonnepanelen. Het duurt vaak lang om de investeringen die je moet maken om zonnepanelen aan te schaffen terug te verdienen. Dat betekent dat je in eerste instantie nog niet of weinig verdient aan de zonnepanelen. Daarnaast hebben zonnepanelen wel een invloed op de uitstraling van je woning. Ook moeten zonnepanelen eens per 4 jaar onderhouden worden en dit kost veel geld.

Kan je als particulier de btw op zonnepanelen terugvragen?

Je kan als particuliere gebruiker de btw op zonnepanelen terugvragen op het moment dat je geregistreerd staat als ondernemer bij de belastingdienst. Je bent namelijk een ondernemer op het moment dat je energie gaat leveren aan een energiemaatschappij. Als ondernemer ben je vrijgesteld van btw. Je kunt dan de belasting die je hebt moeten betalen voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen terugkrijgen van de belastingdienst. Om te weten hoeveel btw je moet betalen over de geleverde energie aan de energiemaatschappij moet je kijken naar het opwekvermogen van de zonnepanelen. Het gaat dan om het opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar. Het bedrag aan btw dat je moet betalen gebaseerd op het opwekvermogen van de zonnepanelen heet het forfait.

Voorbeeld:
Jan en Anita hebben zonnepanelen aangeschaft. Voor de installatie en de aanschaf van deze zonnepanelen moesten ze 700 euro btw afdragen. De zonnepanelen die Jan en Anita hebben aangeschaft hebben een opwekvermogen van 1800 Wp. Volgens de forfaits die de belastingdienst hanteert zijn ze dan 40 euro belasting verschuldigd. De btw die in rekening is gebracht is dus een stuk hoger dan de btw die Jan en Anita verschuldigd zijn. Ze kunnen dus 700 - 40 = 660 euro terugvragen van de belastingdienst.

Kan ik als zakelijke gebruiker subsidie voor zonnepanelen krijgen?

Ook als je een zakelijke gebruiker van zonnepanelen bent kan je subsidie krijgen. Er zijn verschillende opties om zakelijke subsidie voor zonnepanelen te krijgen. Let wel op dat je de meest gunstige optie kiest voor jouw bedrijf, het is aan te raden om dit te overleggen met een accountant of gespecialiseerde advocaat.

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): Als je investeert in bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je bedrijf belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, en moet de investering duurder zijn dan 450 euro.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA): Zonnepanelen zijn energiebesparend en daarom kan je in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek. Het is wel vereist dat je minimaal voor een bedrag van 2.500 euro investeert.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): Zonnepanelen zijn energiebesparend en daarmee ook milieuvriendelijk. Hier is het de bedoeling dat je minimaal 2.500 euro per jaar investeert.
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): Via de VAMIL kan je een investering op een zelf gekozen moment laten afschrijven. Voor investeringen die na 2011 zijn gedaan is de maximale willekeurige afschrijving 75%.

Hoeveel kosten zonnepanelen?

Hoe duur het is om zonnepanelen aan te schaffen hangt af van de grootte van je gezin of bedrijf en daarmee dus de hoeveelheid energie die je verbruikt. Daarnaast hangt het ervan af of je enkel gedeeltelijk in je energiebehoefte wilt voorzien door middel van zonne-energie of dat je het volledige energieverbruik wilt opvangen door zonne-energie. De kosten van de aanschaf van zonnepanelen hangt ook af van het vermogen van de zonnepanelen die je aanschaft. Als de zonnepanelen een sterk vermogen hebben zullen ze meer zonne-energie opleveren en zal je daarmee op de lange termijn meer energie kunnen besparen wat leidt tot lagere kosten.

Voorbeeld:
Maria en Wim hebben twee kinderen. Ze denken erover om zonnepanelen aan te schaffen en vragen zich af hoeveel dit kost. Ze verbruiken per jaar 4.600 kWh aan energie. Om het huishouden van Maria en Wim volledig te kunnen voorzien van zonne-energie hebben ze zonnepanelen nodig met een opwekvermogen van 5.400 Wp. Hiervoor zijn ongeveer 22 zonnepanelen van 250 Wp per paneel nodig. De prijs van een zonnepaneel is 464 euro. De aanschaf van de zonnepanelen zal dus 464 x 22 = 10.208 euro kosten.

Maria en Wim vragen zich af binnen hoeveel jaar ze deze kosten eruit hebben door de energie die ze besparen. Per jaar zullen ze waarschijnlijk gemiddeld 1.055 euro besparen. Dat zou beteken dat het 10.208 / 1.055 = ruim 9 jaar kost om de investering eruit te halen. 

Wat is het rendement op zonnepanelen?

Het rendement op zonnepanelen houdt in hoe snel je het geïnvesteerde bedrag hebt terugverdiend. Op dit moment is het rendement op zonnepanelen ongeveer vergelijkbaar met een rente van 6% op je spaargeld. Dat betekent dus dat het gunstiger is om je geld te investeren in zonnepanelen dan het op de bank te laten staan. Wat het exacte rendement op zonnepanelen is verschild en hangt af van de volgende factoren:

 • Welk zonnepaneel je aanschaft: Hoe meer opwekvermogen hoe hoger je rendement.
 • De weersomstandigheden: Hoe zonniger hoe meer energie.
 • Het soort dak waarop de zonnepanelen geplaatst worden en in welke richting en hoek de zonnepanelen geplaatst worden bepaalt de hoeveelheid energie de ze opleveren.
 • Zonnepanelen leveren in de eerste 10 jaar meer op dan daarna.
 • Als je de zonnepanelen niet op de juiste manier onderhoudt of niet vaak genoeg schoonmaakt zullen ze minder energie opleveren naarmate ze viezer worden.

Zijn je zonnepanelen niet goed schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf waardoor ze veel minder energie opleveren? Schakel een advocaat in om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Plaats opdracht