• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Huurrecht Zakelijk

Huurrecht Zakelijk

Heb je overlast? Huurders die niet betalen? Borgzaken? Hieronder meer informatie.

(Ver)huur

De huurovereenkomst, in de wet verankerd in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek zorgt, ondanks dat deze vaak met veel waarborgen is omkleed, voortdurend voor juridisch geharrewar. Niet zelden moet een advocaat worden ingezet om geschillen tussen huurder en verhuurder in goede banen te leiden. Dat geldt voor de particuliere markt, maar niet minder voor de zakelijke.

Reden voor een geschil kan zijn wanbetaling, overlast, onenigheid over de staat van onderhoud van het object, (illegale) onderhuur, eenmalige administratiekosten die al dan niet voldaan moeten worden, borg die door de huurder teruggevorderd wordt maar waar de verhuurder aanspraak om meent te maken. Veelal bekende voorbeelden, die elk hun eigen uitleg en context kennen. Hoe dient de huurovereenkomst in jouw specifieke geval geïnterpreteerd te worden? Wat zijn jouw mogelijkheden?

Overigens is het bij ‘zakelijk huurrecht’ vanzelfsprekend goed mogelijk dat het gehuurde of verhuurde object – anders dan een woning – een bedrijfsruimte betreft. Hiervoor gelden andere regels. De wetgever laat bij de huur en verhuur van bedrijfsruimten meer vrijheid aan partijen.

advocaatzoeken.nl onderscheidt achtereenvolgens:

Plaats je opdracht hier en een ervaren advocaat zal je helpen. »»

Advocaat Verhuur