• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bedrijfsruimte middenstand

advocaatzoeken.nl heeft een aparte paragraaf opgesteld over de 'bedrijfsruimte middenstand' - niet te verwarren met 'overige bedrijfsruimte'.

Plaats direct je vraag

Bedrijfsruimte middenstand en advocaat

De wetgever heeft voor de huur van bedrijfsruimte een aparte afdeling opgenomen in de wet: boek 7, titel 4, afdeling 6. Om onder de definitie van bedrijfsruimte (‘middenstandsbedrijfsruimte’) in de zin van genoemde afdeling te vallen moet sprake zijn van een publiek toegankelijke ruimte. Bovendien moet vanuit deze ruimte geleverd worden – producten of diensten. In de wet staat een opsomming vermeld van de verschillende middenstandsbedrijfsruimten:

  • Kleinhandelbedrijf
  • Restaurant of café
  • Afhaal- en besteldienst van een ambachtsbedrijf
  • Hotel
  • Camping

De bijzondere bepalingen rondom de huur en verhuur van een bedrijfsruimte gaan met name over het opzeggen van de huurovereenkomst. Onder welke voorwaarden mag dit wel of niet?   

Advocaat Bedrijfsruimte Middenstand

Overigens kan, in principe, pas sprake zijn van een huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte als de minimale duur van de overeenkomst twee jaar of meer is. De standaardduur voor het (ver)huren van een bedrijfsruimte bedraagt vijf jaar. Het opstellen van een overeenkomst voor minder dan twee jaar is weliswaar mogelijk, maar de bepalingen uit afdeling 6 (Huur van bedrijfsruimte) zijn dan slechts deels van toepassing. Dat betekent dat, voorbeeld, de overeenkomst niet automatisch wordt verlengd. 

Leg direct je vraag voor aan een advocaat