• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

10 dingen die jij niet wist over een erfenis

10 dingen die jij niet wist over een erfenis

10 dingen die jij niet wist over een erfenis

1. Zak vol schulden

Het kan natuurlijk zo zijn dat de erfenis niet vol goederen en zaken, maar vol schulden zit. Je verwacht misschien een beetje spaargeld, een opbergloods vol mooie spullen en wat winstgevende aandelen. Het kan echter ook zo zijn dat je oudoom een gokverslaving had en het niet te nauw nam met de betaling van de rekeningen. En daarnaast het huis ook nog onder water staat. In zo’n geval kan je ervoor kiezen de erfenis te verwerpen. Je hebt dan niets meer te maken met de erfenis en mag dus ook niets meer van de erfenis tot je nemen. Een nadeel hieraan is dat door verwerping plaatsvervulling optreedt. Dit houdt in dat iemand anders in jouw plaats als erfgenaam treedt en met de erfenis opgescheept zit. Omdat je waarschijnlijk niet wilt dat je kinderen dan met de erfenis opgescheept zitten, is het ook mogelijk om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit houdt in dat de schulden van de erflater eerst worden betaald uit de erfenis. Jij zit dan niet met deze schulden. Doen die paar leuke dingen die in de erfenis zitten je wel veel en wil je ze graag hebben? Dan kan je de erfenis ook gewoon aanvaarden. Je moet alleen dan wel voor de schulden opdraaien.

Meer lezen over de verschillende wijzen van aanvaarding van een erfenis? Lees dan: Erfenis ontvangen? Aanvaarden of niet.

2. Afwikkelen veel werk

De afwikkeling van het faillissement kost veel meer tijd dan men denkt. In veel testamenten wordt een executeur aangewezen die de zorg draagt voor afwikkeling van het faillissement. De executeur hoeft dit echter niet te doen. De wettelijke vergoeding van de executeur (een procent van het vermogen) weegt namelijk in veel gevallen niet op tegen de hoeveelheid werk die in de afwikkeling van het faillissement zit.

3. Rente betalen over niet-rentedragende erfenissen

Een erfenis wordt acht maanden na het overlijden rentedragend. Het kan echter gebeuren dat je voor het verstrijken van die periode al belastingrente verschuldigd bent. Dit komt omdat de belastingwetgeving de datum van de dagtekening van de aanslag telt, vermeerderd met zes weken. De termijn waarop de rente wordt berekend is echter wel begrensd op 19 weken na ontvangst van de aangifte. Wanneer je de belastingrente wil voorkomen is het verstandig om binnen ongeveer 3,5 maanden aangifte te doen. Wanneer dit niet haalbaar is, is het ook mogelijk om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen voor een voorlopige aanslag erfbelasting.

4. Dure stenen

Wanneer in de erfenis een eigen woning zit is voor de erfbelasting van belang wat de WOZ-waarde van het huis is. Wil je van het huis af? Dan is het verstandig om het huis binnen acht maanden te verkopen. Lukt het niet om de woning binnen acht maanden te verkopen, dan ben je erfbelasting over de WOZ-waarde van het huis verschuldigd, terwijl de waarde van het huis eigenlijk nog in de stenen zit in plaats van in je portemonnee.

Een eigen woning bij een erfenis is geen uitzondering. Zo’n 30 procent van de nalatenschappen bevatten een eigen woning (bron: Financieel Dagblad, 2016).

5. Onterfde kinderen

Denk je dat jij lekker die erfenis in je eentje mag opsnoepen, komt ineens de onterfde zoon uit een vorig huwelijk zijn legitieme portie ophalen. Wettelijk heeft het onterfde kind recht op de helft van wat hij bij een normale verdeling gekregen zou hebben. Dit geldt niet alleen voor wat nu in de boedel zit, maar hierbij moeten ook schenkingen uit het verleden worden meegenomen. Heb jij ooit van één van je ouders voor een zacht prijsje de vakantiewoning mogen overnemen, dan wordt het verschil met de werkelijke waarde gezien als een schenking, welke moet worden meegenomen in de berekening van de legitieme portie.

6. Plantjes wateren voor cash

Heb je net alles opgelost met de onterfde zoon uit een vorig huwelijk, komt het zusje van je moeder binnen en maakt aanspraak op een som ineens. Ze deed dagelijks boodschappen, maakte het huis schoon en gaf de plantjes water en komt nu haar vergoeding daarvoor halen. De berekening hiervan is zeker niet eenvoudig en zal vaak, tezamen met een advocaat, opgesteld moeten worden.

7. Wie heeft de tv meegenomen?!

Je dacht dat je allemaal volwassen was en dat jullie het allemaal eens waren met de verdeling van de spullen, wanneer jullie ouder(s) zou(den) komen te overlijden. Wanneer puntje bij paaltje komt verandert je broertje ineens weer in dat betweterige ventje en je zus ineens weer in het stille meisje dat ze vroeger waren. Komen jullie er niet uit? Met een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht in de arm kan je dit geschil door de rechter laten oplossen.

8. Familiebedrijf

Hadden je ouders een bedrijf en ben jij van plan dat bedrijf voor te zetten? Dan heb jij in ieder geval voorrang bij het overnemen van de aandelen. Voor de kosten van de aandelen geldt dat, wanneer dit niet is geregeld in het testament, deze waarde bepaald moet worden aan de hand van de waarde van het bedrijf. Je wilt hier natuurlijk niet te veel voor betalen. Een advocaat gespecialiseerd in het overnemen van bedrijven en waarderen van aandelen kan samen met jou de waarde van de aandelen bepalen.

In Nederland zijn ruim 270 duizend familiebedrijven. Dit is zo’n 70 procent van alle bedrijven in Nederland waar één persoon werkzaam is. De bedrijventak waar dit het meest voorkomt is de landbouw; daarvan is 92 procent een familiebedrijf (bron: CBS, 2016).

9. Tomboy

Na het overlijden van een gehuwde vader of moeder krijgt de langstlevende de beschikking over de erfenis. Voor de kinderen geldt dat zij moeten wachten tot de langstlevende ook komt te overlijden. Wanneer een van je ouders dan gaat hertrouwen, geldt datzelfde voor het tweede huwelijk. Je krijgt je erfdeel als kind dan pas als de langstlevende uit het huwelijk is overleden, ondanks dat de langstlevende niet een van jouw ouders is. Dat kan al erg vervelend zijn, wanneer een van je ouders er bijvoorbeeld met een tomboy vandoor is gegaan. In dat geval kun je lang wachten op je centen. Het kan echter nog erger. Wanneer uit het tweede huwelijk ook kinderen zijn gekomen, geldt dat eerst betaald moet worden aan de kinderen uit het eerste huwelijk. Is de erfenis flink geslonken in de afgelopen jaren? Dan kan het zijn dat de kinderen uit het tweede huwelijk niets meer krijgen, als de erfenis al op is gegaan aan de kinderen uit het eerste huwelijk.

10. Warme hand of koude douche?

Hield de overledene het motto aan: “liever schenken met de warme hand dan een koude”? In veel gevallen is dit voor de overledene, maar ook voor de krijger, een slimmere zet. Elk jaar mag een bepaald bedrag belastingvrij geschonken worden. Dit is fijn, omdat over de erfenis een flink bedrag aan belasting betaald moet worden. Hoe minder tijdens de erfenis is verkregen en hoe meer daarvoor, hoe beter, zou je zeggen. Of toch niet? Schenkingen die zijn gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden moeten bij de erfenis worden opgeteld. Over die schenking moet dan ook nog belasting worden betaald. Komt die warme hand toch meer aan als een koude douche.

Heb jij geschillen omtrent de erfenis van een van je ouders, je oudoom of je oma? Via ons kun je een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht in de hand nemen, die ervoor zorgt dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Klik hier voor een ervaren advocaat. »»