• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Erfbelasting

Als je het woord belasting hoort, denk je waarschijnlijk meteen aan de blauwe envelop. Maar waarom een blauwe envelop nadat je dierbare is overleden? Over het vermogen dat je erft dient in bepaalde gevallen ook erfbelasting betaald te worden. Wanneer dan

Advocaat Erfbelasting

Plaats direct je vraag

Een advocaat bij erfbelasting

Belasting is niet voor iedereen zeer eenvoudig. Vaak zorg je ervoor dat iemand anders dit dan voor je invult, of je doet zelf een poging die goed in de buurt komt van hoe het hoort te zijn. Je wilt er waarschijnlijk al niet eens één keer per jaar mee bezig zijn, maar waarschijnlijk is het ook het laatste waaraan je denkt nadat een dierbare is overleden. Helaas lijkt de Belastingdienst vaak geen geduld te hebben en vragen zij binnen acht maanden na het overlijden van de erflater een aangifte van de erfbelasting aan hen toe te sturen. In plaats van het zelf te regelen, kun je altijd een advocaat inschakelen om de belasting af te handelen. Zij komen immers altijd op in jouw belang, dus zullen met zorg omgaan met de erfenis die je van je dierbare hebt verkregen.

Wanneer moet je erfbelasting betalen?

Wanneer je erfbelasting moet betalen hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is de hoogte van het vermogen. Een andere belangrijke factor is de relatie tussen de erfgename en de erflater. De relatie bepaald immers hoogte van het belastingvrij vermogen en het belastingtarief dat je eventueel moet betalen als de erfenis hoger is dan het belastingvrij vermogen. Een ander woord voor belastingvrij vermogen is de vrijstelling. Per jaar verandert deze vrijstelling, maar het vermogen van de vrijstelling zal altijd voor de langstlevende partner het hoogst liggen. Over het vermogen dat overblijft nadat de vrijstelling er vanaf is getrokken, zal erfbelasting berekend worden. De percentages liggen tussen de 10 en 40% belasting over de waarde van de erfenis. Een broer betaalt bijvoorbeeld meer belasting dan een kind of partner van de erfgenaam. Ook moet er meer belasting worden betaald indien de waarde van de erfenis hoger ligt.

Stel dat je als erfgename zelf nauwelijks inkomen hebt en leeft van een nabestaandenpensioen, ANW- of AOW-uitkering dan hoeft hierover geen erfbelasting over betaalt te worden. Deze situatie wordt bij de belasting uitgezonderd. Dit is echter bij de Belastingdienst bekend, dus zij zullen je dan ook geen formulier toezenden waarin je wordt opgeroepen om de aangifte voor de erfbelasting te doen.

Weet jij niet of je een formulier van de Belastingdienst kunt verwachten of wil je berekenen hoeveel jij zult moeten gaan betalen? Een advocaat kan deze berekening nauwkeurig voor je berekenen, zodat je weet waar je aan toe bent zodra je dierbare komt te overlijden. Dit zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld een gedeelte kunt schenken tijdens je leven, zodat dit al in mindering wordt gebracht op het vermogen dat eventueel in aanmerking komt voor de erfbelasting.

De erfbelasting bij een kindsdeel

Het kindsdeel ontstaat bij het overlijden van een van de ouders. Echter verblijft de erfenis dan nog, mits hij/zij niet is onterft, bij de langstlevende. Dit betekent dat de berekening gebaseerd is op de tarieven die zijn bepaald voor de langstlevende. Het kindsdeel is namelijk op dat moment nog niet opeisbaar. Zodra het kindsdeel opeisbaar wordt door het overlijden van de langstlevende, zal het tarief voor het kindsdeel toegepast worden. Vaak loopt de belasting in deze situaties hoog op. Uit het volgende voorbeeld blijkt waarom dit zo hoog oploopt:

Voorbeeld
Feline en Max erven nadat hun ouders zijn overleden beiden de helft van het volledige vermogen. De hypotheek van het huis waarin ze woonden was al enkele jaren geleden afgelost. Vanaf die tijd tot aan hun overlijden hadden ze veel geïnvesteerd in beleggingen die gunstig waren uitgevallen en veel van hun inkomsten gespaard. Feline en Max erven dan ook beiden een groot vermogen. Een maand na het overlijden van hun ouders ontvangen zij een brief van de belastingdienst. Ze hebben geen idee welk vermogen ze erven, maar om alles netjes af te handelen vullen ze samen op tijd de belastingaangifte in. Na een aantal maanden ontvangen ze een brief waarin het bedrag staat dat zij als erfbelasting dienen te betalen; €122.000,-. Ze vragen zich af hoe dit bedrag zo hoog kan zijn.

Aangezien de ouders niets hebben geschonken tijdens hun leven is het volledige vermogen vatbaar geworden voor de nalatenschap. Als er wel een schuld in de erfenis valt, bijvoorbeeld een opstaande hypotheeklast, dan zou de erfenis verminderd worden met de schulden. Mochten de schulden hoger zijn dan het vermogen, dan is het raadzaam om de erfenis te verwerpen.

Indien Feline en Max nog minderjarig zouden zijn en niet enkel ene vermogen zouden erven, maar ook schulden, dan vallen deze schulden niet binnen hun verantwoordelijk. Zij erven namelijk op grond van een beneficiaire aanvaarding. Als kind is het altijd raadzaam om je te laten adviseren of te laten bijstaan door een advocaat als beiden ouders zijn overleden. Je moet immers met je broers en zussen overleggen en vaak gaat dit moeizaam vlak na overlijden van de langstlevende of beiden ouders. Een advocaat kan zorgen voor stabiliteit.

Hoe moet ik erfbelasting doen?

De aangifte van de erfbelasting kan enkel door een erfgename worden gedaan. Het is echter afhankelijk van het vermogen van de erflater of je erfbelasting moet betalen. Hierdoor heeft de belasting het vermogen aan de hand van het inkomen van de erflater geschat en bepaald of hierover erfbelasting betaald zal moeten worden. Is de conclusie dat er waarschijnlijk betaald moet worden, sturen zij formulieren op naar de erfgename(n). Dit formulier bevat alle nodige informatie.

Op www.belastingdienst.nl/erfbelasting staat een digitale link die je verder leidt door de volledige belastingaangifte. Er dient wel in eerste instantie bepaald te worden wie aangifte gaat doen;

  • De erfgenaam zelf
  • De benoemde executeur
  • Alle erfgenamen samen
  • De persoon die door de erfgenamen is aangewezen

De persoon die de erfbelasting in gaat vullen, zal bekend moeten zijn met het erfbelastingnummer. Dit is te vinden in de brief die je ontvangen hebt na het overlijden van de erflater. Kom je er tijdens het invullen van de belasting achter dat er vragen aan je gesteld worden die je niet kunt beantwoorden, vraag dan altijd advies aan een specialist. Advocaten die gespecialiseerd zijn in erfrecht en belastingrecht kunnen je bij deze situatie bijstaan.

De erfbelasting en het ouderlijk huis

Van belang is om te weten dat het bij het erven van een huis gaat om een koophuis. Een huurwoning zal niet geërfd kunnen worden omdat deze niet tot het vermogen van de erflater wordt gerekend. Bij het erven van het ouderlijk huis speelt de WOZ-waarde een rol. Dit is de waarde die je gemeente jaarlijks vaststelt en jou persoonlijk mededeelt. Hierbij is het dus van belang dat de WOZ-waarde juist bepaald is. Stel dat je het huis zeer goedkoop gekocht hebt omdat alles verbouwd moest worden, maar achteraf blijkt dat de WOZ-waarde al vast vastgesteld op het bedrag na de verbouwing terwijl deze nog niet is uitgevoerd, dan heeft deze invloed op de hoogte van de erfbelasting. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer erfbelasting je moet betalen. Dus ben je het niet eens met een WOZ-waarde, verzoek dan de gemeente om een nieuwe beschikking op te stellen. Je kunt daarnaast ook in beroep gaan tegen een vastgestelde WOZ-waarde. Mocht het zover komen, dan kan een advocaat je hierbij helpen. Hij zal daarbij ook het argument aanhalen dat dit invloed zal hebben op de erfbelasting.

Aangezien een huis in zijn algemeen een grote waarde heeft, zal er redelijk snel een erfbelasting over betaald moeten worden. Dit hangt echter af van de relatie tussen de erfgename en de erflater. Een advocaat zou je kunnen helpen met de berekening van je erfbelasting over je huis. Daarnaast is het overdragen van de belastingaangifte aan een advocaat die voor jou belang opkomt een voordeel voor nabestaande, omdat je als erfgenaam vaak geen behoefte hebt om administratieve zaken te regelen. Belastingaangifte dient echter wel te worden gedaan binnen acht maanden na het overlijden van de erflater. Mocht dit niet lukken, dan dient er uitstel van maximaal een jaar gedaan te worden.

Soms kan de erfbelasting bij huizen hoog oplopen. De belastingdienst kan dan als voorstel doen om het hypotheekrecht over te nemen. Hiermee verzekert zij zich dat het grote bedrag aan belasting uiteindelijk voldaan zou worden. Daarnaast zorgt deze regeling ervoor dat je niet direct het huis uit moet op het moment dat het niet verkocht kan worden. Mocht er toch gedreigd worden dat er beslag op het huis gelegd wordt, omdat je uiteindelijk de hypotheek ook niet meer kunt betalen, schakel dan altijd een advocaat in. Zij zullen de situatie beschrijven, waardoor er misschien nog een regeling getroffen kan worden of zij kunnen je adviseren hoe je het vervolg aan dient te pakken om grotere problemen te voorkomen.

Als kind kun je een vordering op de waarde van het huis erven, ook wel het kindsdeel. Zij kunnen enkel de eigendom van het huis verkrijgen in een situatie waarbij wilsrechten een rol spelen. Voor de langstlevende geldt echter dat hij of zij altijd het huis erft, mits de wilsrechten zijn ingeroepen dan verkrijgt hij of zij een vruchtgebruik.

Bezwaar en beroep bij erfbelasting

Indien je het niet eens bent met de hoogte van het bedrag dat je moet betalen aan de Belastingdienst, is het mogelijk om binnen zes weken een bezwaar in te dienen. Indien het bezwaar door de Belastingdienst wordt afgewezen, dan staat er nog een weg naar de Rechtbank open waarbij je in beroep kunt gaan. Als je daar ook nog steeds je standpunt niet duidelijk hebt kunnen maken en het niet eens bent met de uitspraak, kun in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hoe je in bezwaar kunt gaan tegen het bedrag dat de Belastingdienst heeft vastgesteld staat op de aanslag die je ontvangt.

Bij het indienen gelden algemene regels, vaak is niet iedereen bekend met deze regels. Denk hierbij aan de vragen die vooraf gesteld moeten worden;

  • Wie kan bezwaar maken?
  • Hoe maak je bezwaar?
  • Aan welke eisen moet je bezwaar voldoen?

Vooral deze laatste vraag kun je aan een advocaat voorleggen. Een advocaat kan je duidelijk maken hoe een bezwaarschrift er uit zal moeten zien om aan alle vereisten te voldoen. Indien een bezwaar niet aan alle vereisten voldoet heeft dit gevolgen voor de grondslag van dit bezwaar. Het kan door de Belastingdienst als verzoek behandeld worden en een verzoek zorgt vaak niet voor een nieuwe aanslag. Om te voorkomen dat een bezwaar niet aan alle vereisten voldoet kun je het schrijven van het bezwaar het beste overdragen aan een advocaat. Hij kent de gronden waarop je bezwaar kunt instellen en weet hoe hij deze het beste kan formuleren. Hij of zij kan in jouw naam bezwaar maken, omdat enkel jij als ontvanger van de aanslag, bezwaar kan indienen.

Aangezien het instellen van bezwaar in totaal zes weken (en bij uitstel nog langer) kan duren, wordt het gedeelte dat betaald dient te worden uitgesteld. Je hoeft dan nog niet alles te betalen tot dat het bezwaar is afgerond.

Belastingaangifte is en precisie werk. Je wilt geen fouten maken, want fouten kunnen er voor zorgen dat je meer moet betalen dan eigenlijk nodig zou zijn. Een advocaat kan jou hiermee helpen en zorg dragen voor jouw financiële belangen ten aanzien van de Belastingdienst.

Plaats direct je vraag