• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wilsrechten

Als kind ontvang je een kindsdeel dat bestaat uit een vordering op de langstlevende. Stel nu dat deze langstlevende opnieuw gaat trouwen in gemeenschap van goederen? Wat gebeurt er dan met jou erfenisdeel dat je als kind nog niet kunt opeisen?

Kun je het dan eerder opeisen? Of blijft het erfenisdeel bij de langstlevende als privévermogen? Door wilsrechten uit te sluiten, te beperken of uit te breiden kun je enige sturing aan je erfenis geven.

Plaats direct je vraag

Advocaat Wilsrechten

Een advocaat bij wilsrechten?

Wilsrechten zijn een bescherming voor de kinderen ten opzichte van het stiefouder gevaar. Het stiefouder gevaar ontstaat als de langstlevende ouder hertrouwd of een geregistreerd partnerschap aangaat. Door de wettelijke verdeling van de nalatenschap zal de gehuwde of geregistreerde partner van de overledene de nalatenschap verkrijgen. De kinderen krijgen hier dan een vordering op. Om het kindsdeel veilig te stellen kunnen kinderen wilsrechten opnemen die het mogelijk maken om een kindsdeel op te eisen voordat het de kans krijgt in het vermogen van de stiefouder te vallen. 

Verschillende soorten wilsrechten bij erfenis

Er kunnen vier wilsrechten worden onderscheiden. De eerste twee soorten onderscheiden zich nauwelijks, omdat ze beiden zien op het hertrouwen van de langstlevende. Ze kunnen dat goederen ter waarde van hun kindsdeel opeisen bij de langstlevende voordat het huwelijk is gesloten of nadat de langstlevende ook is komen te overlijden. Het derde soort wilsrecht ziet op een vordering die ontstaat op de stiefouder nadat de langstlevende ouder overlijdt. Zij kunnen dan overdracht van de goederen die op naam van de langstlevende ouder stonden opeisen nadat hij/zij is overleden. Tot slot geldt er nog een vierde wilsrecht. Deze kan in werking treden als de stiefouder komt te overlijden. Als een stiefouder komt te overlijden, erven zijn/haar kinderen het vermogen dat in de nalatenschap valt. Als hier de goederen van de langstlevende in verblijft, kunnen de kinderen ook een verzoek indienen bij de erven (bijvoorbeeld kinderen) van de stiefouder.

Deze verschillende soorten wilsrechten lijken veel op elkaar. Moet je nu je recht inroepen bij je stiefouder of bij de langstlevende? Kun je dit dan gewoon aan deze persoon vragen, of moet dit via de rechtbank? Dit zijn vragen die je het beste aan een erfrecht advocaat kunt stellen. Hij of zij kan immers ook nagaan of je wel een beroep kunt doen op je wilsrecht. 

Hoe kun je een wilsrecht inroepen?

Een wilsrecht kan ingeroepen worden op het moment dat de langstlevende opnieuw trouwt. Voordat de woorden ‘ja, ik wil’ zijn uitgesproken kan het kind de goederen opeisen die uiteindelijk tot zijn/haar eigendom zal gaan behoren. Dit eigendom verkrijgt echter wel een beperking door het vruchtgebruik van de langstlevende. Dit blijkt uit de volgende situatie;

Voorbeeld
Een van de mooiste villa in een klein dorpje wordt al enige tijd bewoond door Frida en haar twee kinderen. Frida’s man en de vader van de kinderen is 2 jaar geleden overleden waarna Frida het huis heeft geërfd. Het was een welvarende man met een groot vermogen. De kinderen hebben er geen vertrouwen in dat de erfenis veilig blijkt. Nadat Frida de kinderen mededeelt dat ze wilt gaan trouwen met Sem, gaan er alarmbellen af bij de kinderen. Zij denken dat Sem niet met hun moeder wil trouwen vanwege de liefde, maar vanwege het geld. Om hun erfenis veilig te stellen beroepen zij zich op hun wilsrecht. Frida en Sem blijven in het huis wonen, maar de kinderen verkrijgen voor 2/3 eigendom. Zij zouden immers deze waarde verkrijgen als Frida kwam te overlijden.

De wilsrechten zorgen er dus voor dat Sem niet de eigendom van de woning verkrijgt. Hij kan de woning ook niet meer verkopen, omdat de woning niet in de gemeenschap van goederen zal vallen. Stel dat Frida kwam te overlijden, dan zou Sem eigenaar van de woning worden als de kinderen geen wilsrecht hadden ingeroepen. Na het inroepen van een wilsrecht zullen de kinderen de villa in hun bezit krijgen als Frida komt te overlijden.

Dat je ze kunt inroepen blijkt uit bovenstaande, maar op welk moment kun je ze inroepen? Dit is vier keer mogelijk waarbij twee keer als een tweede kans wordt gezien, namelijk;

  • Op het moment van hertrouwen van de langstlevende ouder
  • Op het moment van overlijden van de langstlevende ouder
  • Bij het hertrouwen van de stiefouder
  • Bij het overlijden van de stiefouder

Indien je een wilsrecht wilt inroepen dien je dit te overleggen met de andere kinderen. Zij zijn niet verplicht om ook hun wilsrecht in te roepen, maar dienen het enkel eens te zijn dat hun broer of zus het wil inroepen. Als er toestemming is gegeven, kan hij of zij de goederen van de erflater vorderen die tot de waarde van het kindsdeel reiken. Hierdoor zal de Kantonrechter meteen zijn goedkeuring geven voor het gevorderde deel. Indien er geen toestemming is gegeven kan er een procedure bij de Kantonrechter worden gestart. Een advocaat kan tijdens de procedure jouw persoonlijke belangen behartigen.

Kun je een wilsrecht uitsluiten?

Het is mogelijk dat de langstlevende zeer beperkt wordt in het zijn of haar positie ten opzichte van de nalatenschap. Stel dat er sprake is van een wilsrecht voor de kinderen die zij hebben ingeroepen? Hierdoor verkrijgt de stiefouder een vruchtgebruik en kunnen de kinderen het eigendom ervan verkrijgen. In het volgende voorbeeld zal duidelijk worden dat dit tot een beperking voor de langstlevende kan leiden:

Voorbeeld
Oscar is na het overlijden van zijn vrouw en moeder van zijn 3 kinderen hertrouwt met Hannah. Op het moment dat Oscar komt te overlijden beroepen de kinderen zich op hun wilsrecht. Hannah verkrijgt hierdoor een vruchtgebruik op het huis en de kinderen verkrijgen de eigendom hierop. Hannah en Oscar hadden echter besproken dat Hannah het huis zou verkopen indien Oscar kwam te overlijden, omdat het huis te groot en te veel werk in onderhoud zou zijn als zij hier alleen bleef wonen. Omdat ze door de wilsrechten beperkt wordt in het eigendom kan ze het huis niet verkopen.

Oscar had dit echter moeten overzien, omdat hij als erflater de mogelijkheid heeft tot het uitsluiten van een wilsrecht. Aangezien Oscar geen testament had en dus geen gebruik heeft gemaakt van de uitsluiting van het wilsrecht, moeten Hannah en de kinderen in overleg tot ene oplossing komen. Dit kan echter tot conflicten leiden, omdat het waarschijnlijk uiteindelijk tot het uitkopen van de kinderen als eigenaren zal leiden. Zij verkrijgen hiermee hun kindsdeel vervroegd. Indien er een conflict is ontstaan nadat een wilsrecht is ingeroepen is het raadzaam een advocaat in te schakelen. Advocaten kunnen de gevolgen overzien, maar kunnen het conflict tevens voorkomen. Aangezien het conflict voorkomen kan worden als je bekend bent met de mogelijkheden om wilsrecht uit te sluiten en in te roepen, zal een advocaat al van pas kunnen komen bij de beslissing om te hertrouwen. Wilsrechten kunnen op dat moment al ingeroepen worden, waardoor het van belang is om te weten wat hiervan de gevolgen zijn. 

Waarom een advocaat bij wilsrechten?

Op het moment dat er wilsrechten ingeroepen kunnen worden, zullen er vaak conflicten ontstaan. Het is immers een beperking voor de langstlevende ouder. Deze langstlevende ouder moet hierdoor zijn eigendomsrecht afstaan. Dit gebeurt niet altijd zonder problemen. Stel dat de langstlevende ouder toch het huis verkoopt, terwijl de kinderen nog niet eens de kans hebben gekregen om hun wilsrechten in te roepen? Of dat zij deze wel hebben ingeroepen, maar de langstlevende ouder toch is overgegaan tot verkoop van het huis? Een advocaat kan samen met jou een verdedigingstactiek bedenken. Hij zal niet gaan schipperen en een oplossing voor beiden zoeken, maar hij zal juist enkel jouw belang behartigen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat