• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Erfrecht

Erfrecht

Vragen over hoe het zit met testamenten en erfenissen? Hieronder meer informatie.

Een onderwerp waar veel mensen liever niet over praten, maar wat minstens zo belangrijk als alle andere onderwerpen binnen familiare kring; Erfrecht. Waarom zou je tijdens je leven nadenken over wat er na jouw overlijden gebeurt? En stel dat je er wel over nadenkt, waar moet kun je dan allemaal voorafgaand regelen? Deze vraag kan beantwoord worden door een advocaat die jou kan adviseren over alles op het gebied van erfrecht. 

Klik hier om in contact te komen met een gespecialiseerd erfrecht advocaat. »»

Advocaat Erfrecht

Wat te doen bij overlijden?

Het overkomt iedereen; een van je dierbare komt te overlijden. Zoals vele mensen het omschrijven is het een gebeurtenis waarna je een ander hoofdstuk van je leven inslaat. Je gaat je leven verder zonder deze dierbare vader, moeder, kind of broer/zus. In eerste instantie zul je gefocust zijn op het regelen en organiseren van de begrafenis, maar daarna zal het pas beginnen. Je krijgt veel post van verschillende instanties. Verzekeringen zullen opgezegd moeten worden en de belastingdienst zal je vragen een boedelbeschrijving te doen toesturen. Niet iedereen heeft voldoende kennis van zaken op het gebied van verzekeringen of de Belastingdienst. Een bestaan veel foldertjes waarin omschreven staat wat je moet regelen nadat iemand is komen te overlijden. Heb jij liever advies van een professional of wil je het liefst alle zaken uit handen geven, zodat je enkel met een persoon in contact hoeft te staan? Dan kan een advocaat je op de hoogte brengen van alle zaken die geregeld moeten worden. 

Een erfenis aanvaarden of afwijzen?

Als er iemand overlijdt, komt er een erfenis vrij. Deze bestaat uit bezittingen en schulden. Het is aan de erfgename om een keuze te maken; zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping. Bij een zuivere aanvaarding worden alle bezittingen en schulden door de erfgename overgenomen. Bij een beneficiaire aanvaarding voorkomt de erfgenaam dat zijn eigen vermogen moet opdraaien voor de schulden van de nalatenschap. Hij kan de schulden dan alleen voldoen uit de baten van de erfenis. Tot slot bestaat er een mogelijkheid om jou deel van de erfenis te verwerpen. Er zullen dan geen risico’s verbonden zijn. De vraag die hierdoor vaak ontstaat: wat moet ik doen? Een advocaat of notaris kan beiden advies geven. Het verschil maakt echter dat een advocaat altijd in jouw belang optreedt. Dit is namelijk waarvoor een advocaat is opgeleid. Heb je dus een vraag die jou persoonlijk aangaat, dan kun je altijd het beste advies bij een advocaat vragen.

Wat is het kindsdeel?

Als kind heb je altijd recht op een deel van de erfenis. Volgens het wettelijke (parentele) stelsel zullen als eerste, in gelijke delen, de langstlevende en kinderen van de erflater als erfgenamen worden aangemerkt. Het deel dat de kinderen dan zouden erven wordt het kindsdeel genoemd. Het kindsdeel heeft enkele kenmerken dat zich onderscheid van het deel dat door de langstlevende wordt geërfd. Het grootste kenmerk is dat de volledige erfenis bij de langstlevende zal verblijven en dat de kinderen een vordering krijgen op deze erfenis dat gelijk is aan het kindsdeel.

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat je enkel aanspraak kunt maken op het kindsdeel als je erfgename bent volgens het testament of op grond van de wet. Wat nu als je bent onterfd? Of stel dat iemand in zijn testament specifiek namen heeft genoemd van de personen die erven, maar bleek de overledene niet bekend te zijn met het bestaan van een buitenechtelijk kind. Indien dit buitenechtelijk kind kan bewijzen dat de overledene zijn/haar ouder is, dan kan ook dit kind aanspraak maken op het kindsdeel. Dit kindsdeel wordt de legitieme portie genoemd. Het is de helft van het deel dat een kind eigenlijk zou moeten erven als hij van rechtswege, zonder onterving, zou hebben verkregen.

Niet eens met een testament?

Het is mogelijk om een testament aan te vechten. Er is er in de wetgeving getracht om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er bepalingen in opgenomen zijn die uiteindelijk voor een van de belanghebbende, dus de personen die recht hebben op een verdeling, benadelend uitpakt, zal de uitleg van deze bepaling aan de hand van specifieke regels uitgelegd moeten worden. Zo bestaat er een kleinere kans dat er een discussie ontstaat over hoe een testament dient te worden geïnterpreteerd. Indien je een testament wilt aanvechten, dient er een gerechtelijke procedure te worden gestart. Hierbij is het raadzaam om een advocaat in handen te nemen. Hij of zij zal je voorzien van vakkundig advies, een verdedigingsstrategie bepalen en alle handelingen verrichten die geregeld moeten worden voor een procedure. 

Verdeling van de erfenis na overlijden

Je zou het niet willen, maar uiteindelijk moet het. Alle spullen van je dierbare(n) dienen verdeeld te worden onder de erfgenamen. In een erfrechtelijke term noemen we dit ook wel de verdeling van de nalatenschap. Elke verdeling gaat op zijn geheel eigen wijze. Denk bij de verdeling aan het verdelen van het vermogen dat op de bankrekening(en) staat, de eventuele pacht of alle meubels en het huis zelf. Uit de wet blijkt dat een verdeling naar gelijkheid moet geschieden. Echter is de vraag hoe je zoveel verschillende goederen moet verdelen. Een discussie tijdens een verdeling is vaak onvermijdelijk. De ene keer zal een verdeling geschieden aan de hand van hoe het in de wet is bepaald en de andere keer op grond van bepalingen in het testament dat door de overledene is opgesteld.

Indien een verdeling geschiedt op wettelijke basis, zal het parentele stelsel worden toegepast. Heeft de erflater een testament opgesteld, dan zal aan de hand van dit testament een verdeling plaatsvinden. Aangezien er al zoveel bij komt kijken op het moment dat iemand komt te overlijden, wordt er bij het opstellen van een testament soms een executeur benoemd. Deze executeur zal de last van de verdeling voor de erfgenamen afnemen door het heft in handen te nemen. Hij zal de berekeningen maken en de schulden voldoen. De erfgenamen krijgen uiteindelijk te horen hoeveel zij ieder, na gelijke delen, verkrijgen.

Kosten bij erfrecht advocaten

In verschillende rechtsgebieden wordt op basis van pro deo een zaak begonnen Echter is het in geval van erfrecht in de meeste gevallen niet mogelijk. Dit komt omdat je bijvoorbeeld niet per se een testament dient op te maken. Er is immers gratis in de wet ook al iets geregeld over het verdelen van de erfenis. Daarnaast is een verdeling iets zeer persoonlijk wat in de meeste gevallen afgehandeld kan worden binnen familiaire kring. Tot slot bieden rechtsbijstandverzekeringen de mogelijkheid om je te verzekeren tegen erfrechtelijke conflicten. Je zit dan niet meer vast aan de juristen van deze verzekering, maar je kunt ook een beroep doen op een advocaat. 

Overige categorieën binnen het erfrecht:

Wil jij ook een beroep doen op de kennis van een advocaat? Bel 088 - 833 88 88 om in contact te komen met een erfrecht advocaat. »»