• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Overig

Erfenis, testament, wilsrecht, executeur zijn elders beschreven. Overige erfrechtelijke opdrachten kun je ook kwijt op advocaatzoeken.nl

Plaats opdracht

Advocaat Erfrecht Overig

Waar kan een advocaat mij bij helpen bij vragen over erfrecht?

Het erfrecht is een complex rechtsgebied waarbij verschillende vragen kunnen ontstaan. Niet enkel vragen, maar ook conflicten die vaak leiden tot een de vraag; moet ik contact opnemen met een advocaat. In veel situaties zal er geantwoord worden met; ‘als je twijfelt, niet doen’. Binnen het erfrecht zal dit advies tot nog meer problemen kunnen leiden. Een advocaat kan binnen het erfrecht voor jouw persoonlijke belangen opkomen, maar zou ook bemiddelend binnen een familie kunnen optreden. Onderwerpen die tot een conflict kunnen leiden zijn onterven, ongelijk kinddeel of de benoemde executeur.

Als er sprake is van conflicten die resulteren in een oplossing, zal er een procedure bij de rechter gestart worden. De rechter zal dan een beslissing nemen over de vraag die in het verzoek wordt gesteld. De rechter kan bijvoorbeeld een onduidelijke bepaling in een testament verduidelijken. De uitspraak zal bindend zijn, zodat de erfgenamen verplicht worden te handelen aan de hand van de uitspraak. Een advocaat hoeft niet enkel een rol binnen een rechtszaak te spelen.

Indien er een testament is opgesteld door de erflater, zal dit door de aangestelde erfgenamen gevolgd moeten worden bij de verdeling. Een testament is echter geschreven in de taal van de rechten wat vaak tot interpretatiemoeilijkheden kunnen leiden. Een advocaat zal voor je klaarstaan om het testament te lezen en uit te leggen zodat je als erfgename weet waar je aan toe bent. Nadat er duidelijk over de verdeling is, zal er ook een verdeling plaats moeten vinden. Om de waarde te berekenen waar iedereen recht op heeft, is het raadzaam zijn om te vragen naar een berekening door een advocaat. Het kindsdeel, de legitieme portie bij onterving en de erfbelasting die nog afgedragen dient te worden hebben elk een andere manier van berekenen. Om te weten waar je als erfgename aan toe bent, zal een advocaat voorafgaand aan de verdeling de waardes kunnen vaststellen.

Tot slot kan een advocaat tijdens het opstellen van een testament enkele adviezen geven over bepalingen die opgenomen kunnen worden zodat het voor jouw nabestaanden makkelijker wordt gemaakt. Zo kunnen er wilsrechten uitgesloten of opgenomen kunnen worden en kan de verdeling worden overgelaten aan executeur die in een testament benoemd dient te worden.

Wil jij nog meer informatie over een specifiek onderwerp? Vind dan het antwoord op jouw vraag bij een van de volgende onderwerpen staat:

Leg direct je vraag voor aan een advocaat