• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bedrijf op het randje van faillissement? Hier tips om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat.

Bedrijf op het randje van faillissement? Hier tips om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat.

Bedrijf op het randje van faillissement? Hier tips om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat.

Plaats direct je vraag

Wanneer kan je failliet worden verklaard?

Faillissement houdt in dat je bedrijf niet meer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen en daardoor vorderingen onbetaald blijven. Heeft jouw bedrijf, bedrijf X, gehandeld met bedrijf Y maar kan je de vorderingen van bedrijf Y niet meer betalen? Zolang dit een tijdelijk probleem is, is er vaak niet zo veel aan de hand. Als je daarbij ook gehandeld hebt met bedrijf Z en ook de rekeningen van dit bedrijf niet kan betalen dan begint er een probleem te ontstaan. Op het moment dat jouw bedrijf namelijk ten minste twee schuldeisers heeft, waarvan ten minste één schuld opeisbaar is en er nog niet is betaald terwijl dat wel had gemoeten, kan je failliet worden verklaard.

Kan faillissement worden voorkomen?

Op het moment dat je niet meer in staat bent om je schulden terug te betalen lijkt een faillissement soms dichtbij. In dit soort situaties is het verstandig om alles even rustig op een rijtje te zetten. In sommige situaties valt faillissement namelijk nog te voorkomen. Op het moment dat je een faillissement ziet aankomen ben je al op de goede weg, je herkent en erkent het probleem. De volgende stap is het ingrijpen. Indien je zelf niet over voldoende kennis beschikt kan je er goed aan doen om hulp van bijvoorbeeld een advocaat, gespecialiseerd in het faillissementsrecht, in te schakelen.

Vraag surseance van betaling aan bij de rechtbank

Indien faillissement nadert bestaat er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen bij de rechtbank. Surseance van betaling houdt in dat je uitstel krijgt van betaling. Je hoeft dan tijdelijk niet te voldoen aan je lopende vorderingen. Dit uitstel geeft jou enige tijd om orde op zaken te stellen en te proberen om faillissement te voorkomen.

Stel met behulp van een advocaat een plan op om het dreigend faillissement af te wenden

Dreigend faillissement betekent niet dat faillissement ook de enige uitweg is. Zelf houden de lopende schulden je waarschijnlijk al langere tijd bezig. Hierdoor bestaat de kans dat je in een tunnelvisie terecht bent gekomen. Je kan er dan goed aan doen een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan helpen met het objectief analyseren van de zwakke punten in het bedrijf. Omdat een advocaat met een frisse en objectieve blik naar de situatie kijkt, kan deze je helpen met het vinden van een innoverende oplossing voor de bestaande problemen.

Het overleveringsplan bestaat eigenlijk uit een stappenplan dat niet al te ingewikkeld hoeft te zijn. In het stappenplan wordt eerst geanalyseerd hoe het bedrijf op het moment van opstellen in elkaar zit. Denk hierbij aan welke producten en/of diensten er geleverd worden en hoe het bedrijf in de markt ligt. Daarbij wordt ook bekeken of er nieuwe mogelijkheden op de markt zijn. Vervolgens wordt gekeken naar de directeur en de kwaliteiten en tekortkomingen van de directeur. Hierna volgt het stellen van een prognose voor de omzet voor de komende tijd, gepaard met het opstellen van een operationeel en financieel plan. Tot slot wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om managementsystemen, waaronder de administratie, te verbeteren. Het uiteindelijke doel van het overlevingsplan is het doorvoeren van een herstructurering in je bedrijf en daarmee faillissement te voorkomen.

Geen geld om schulden te betalen? Start met bezuinigen

Om je openstaande vorderingen te kunnen betalen heb je liquide middelen, geld, nodig. Ga na of je op een vaste last kunt besparen. Heb je bijvoorbeeld een vaste regeling met een leverancier? Probeer een korting af te spreken. Is je bedrijf gevestigd in een groot bedrijfspand dat je niet optimaal gebruikt? Controleer dan of je niet beter kunt verhuizen naar een kleiner, en goedkoper, pand.

Faillissement afwenden? Betaal steunvorderingen!

Op het moment dat er een procedure tot faillietverklaring hangende is, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om steunvorderingen te voldoen. Als we even teruggrijpen op het voorbeeld waarin jij handelt als bedrijf X met bedrijf Y en bedrijf Z ziet dit er als volgt uit:

Omdat er twee openstaande vorderingen zijn mag het faillissement worden aangevraagd. Stel dat bedrijf Y dit ook heeft gedaan. De vordering van bedrijf Z wordt dan de steunvordering. Op het moment dat jij (overbodige) activa, je pand of iets anders verkoopt komen er weer financiële middelen tot je beschikking. Dit kan natuurlijk ook op een andere manier gebeuren door bijvoorbeeld een onderhandse lening bij een vriend of collega. Met deze financiële middelen kun je een vordering afbetalen. Als je dan de steunvordering van bedrijf Z afbetaalt houd je nog maar een openstaande vordering over. Er zal dan geen faillissement worden uitgesproken want er wordt niet meer aan de eisen voor faillissement voldaan.

Ga na of een doorstart in plaats van faillissement mogelijk is

In sommige situaties is het helaas niet meer mogelijk om je bedrijf te redden omdat de schulden dusdanig hoog zijn en er niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om deze af te lossen. Er zal dan faillissement worden aangevraagd bij de rechtbank die vervolgens een curator aanstelt om te zorgen voor de afronding van het bedrijf en de betaling van de schuldeisers. Hierna kun je met de gezonde onderdelen van je bedrijf verder. Dit is echter alleen mogelijk indien je bedrijf een rechtspersoon, zoals een BV, is en dus rechtspersoonlijkheid bezit. Of je bedrijf een rechtspersoon is hangt af van de rechtsvorm. Om te beoordelen of een doorstart mogelijk is, doe je er verstandig aan om een advocaat in te schakelen die je kan begeleiden. De mogelijkheid van een doorstart kan namelijk complex in elkaar zitten.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat