• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bereken de waarde van een bedrijf, hoe bepaal je de verkoopprijs of overnameprijs

Bereken de waarde van een bedrijf, hoe bepaal je de verkoopprijs of overnameprijs

Bereken de waarde van een bedrijf, hoe bepaal je de verkoopprijs of overnameprijs

Plaats direct je vraag

Ruzie over overnameprijs: verkoper vraagt waarde van het bedrijf, koper biedt een lagere prijs

Voorbeeld:
Je hebt interesse in het kopen van een drogisterij. Tijdens de onderhandelingen houdt de verkoper echter vast aan de door hem berekende waarde van het bedrijf. Jij vindt dit bedrag te hoog en de onderhandelingen worden hierdoor steeds grimmiger.

Zoals in de inleiding al gesteld is zit er een verschil tussen de waarde van een bedrijf en de verkoopprijs. Het kan voorkomen dat de verkoper vast wilt houden aan de waarde van het bedrijf en niet bereid is lager te gaan. Indien de potentiële koper, tevens de enige potentiële koper, dit bedrag te hoog vindt maar het bedrijf wel graag wilt overnemen ontstaat er een probleem. Indien de onderhandelingen vastlopen kan het inschakelen van een advocaat, die vanuit een objectieve positie de onderhandelingen zal voortzetten, uitkomst bieden.

Koper kan de overnameprijs niet financieren

Het kan voorkomen dat de onderhandelingen al zo goed als rond zijn, er een prijs is afgesproken maar vervolgens blijkt dat de koper de verkoopprijs niet kan financieren. Dit is uiteraard een vervelende situatie, vooral wanneer de onderhandelingen erg tijdrovend zijn geweest. De meest voor de hand liggende optie is opnieuw om de tafel te gaan zitten, eventueel bijgestaan door een advocaat, om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Onbegrip over verkoopprijs: koper vindt de prijs te hoog

Voorbeeld:
Stel je bezit al vijf fietsenwinkels in de wijk Lombok in Utrecht. Je bent in onderhandeling met de eigenaar van een andere fietsenwinkel in deze wijk. Je wil deze fietsenwinkel graag overnemen om zo je marktpositie in de wijk te vergroten. De vraagprijs van de verkoper is echter veel hoger dan verwacht. Je bent het hier niet mee eens en de onderhandelingen verhitten op een gegeven moment. Na afloop van de (gestrande) onderhandelingen hoor je van je buurman dat de eigenaar van de fietsenwinkel door ziekte zijn winkel moet verkopen maar dit eigenlijk nog niet wilt.

Wat door een potentiële koper vaak wordt vergeten is dat naast financiële waarde een bedrijf ook emotionele waarde kan hebben voor een verkoper. Deze emotionele waarde kan meespelen bij de door de verkoper gestelde vraagprijs. Misschien is de verkoper emotioneel nog niet klaar voor de verkoop maar zijn er externe omstandigheden waardoor de verkoop genoodzaakt is. Houdt hier als potentiële koper rekening mee en probeer tijdens de onderhandelingen dit in je achterhoofd te houden. Geef als verkoper dit soort zaken ook duidelijk aan tijdens de onderhandelingen om onbegrip en frustratie te voorkomen.

Bedrijf verkocht maar de betalingsverplichting wordt niet meer voldaan

Voorbeeld:
Tijdens de onderhandelingen over de verkoop van de melkveehouderij is afgesproken dat de betaling in termijnen zal geschieden. Elk half jaar zal 20% van de verkoopprijs van €1.600.000 worden betaald waardoor na 2,5 jaar de betaling volledig zal zijn afgerond. Anderhalf jaar na de verkoop komt echter geen geld meer binnen terwijl er nog 40%, een bedrag van €640.000, betaald moet worden.

Wanneer de koper niet meer betaalt is er sprake van niet nakoming van een verplichting, ook wel wanprestatie of in dit geval wanbetaling. Je kan de koper dan tot nakoming vorderen. Dit doe je door middel van een ingebrekestelling. Je stuurt de koper dan een schriftelijke aanmaning en stelt hierin een redelijke termijn waarbinnen de koper moet betalen. Indien de betaling na afloop van deze termijn nog steeds uitblijft is de koper in verzuim. In dit geval doe je er verstandig aan om een advocaat je te laten bijstaan bij de vervolg stappen. Er zijn namelijk een aantal juridische stappen die kunnen worden gezet.

Verborgen gebreken (schuld, concurrentiebeding)

Het kan gebeuren dat na afloop van de verkoop opeens de aap uit de mouw komt en er een verborgen gebrek is.

Voorbeeld:
De verkoop is inmiddels 3 maanden geleden afgerond en je runt vol enthousiasme een cateringbedrijf. Maar dan opeens komt er nog een navorderingsaanslag van de Belastingdienst van €400.000. Ben jij als huidige eigenaar verschuldigd om deze te betalen of de verkoper?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de omstandigheden van de verkoop en waar de navorderingsaanslag over gaat. Een advocaat kan dit voor u uitzoeken.

Voorbeeld 2:
Een half jaar na de verkoop van het verzekeringsbedrijf besluit de verkoper om, ondanks het nog geldende concurrentiebeding, opnieuw een verzekeringsbedrijf te starten. Je merkt gelijk dat je klanten wegtrekken en vermoed dat ze teruggaan naar hun oude adviseur. Wat kan je doen?

Aangezien het concurrentiebeding nog geldend is, is de verkoper onrechtmatig bezig. Laat in dit geval een advocaat je bij staan bij de gerechtelijke procedure.

Het berekenen van de waarde van je bedrijf (de overnameprijs)

Het berekenen van de waarde van een bedrijf is een ingewikkelde taak. Vaak komt de hulp van een expert hierbij te pas. Zo is een normale vraagprijs gemiddeld tussen de vier tot zeven keer de jaarwinst. Om de waarde van een bedrijf te berekenen zijn er een aantal methoden. Aan elke methode zitten voor- en nadelen. Hieronder worden een aantal methoden omschreven.

1. Het berekenen van de waarde op basis van een basisschatting

Een van de mogelijkheden is het berekenen van de waarde door het maken van een schatting. Je kijkt bij deze methode naar een aantal punten:

  • Hoe staat het bedrijf in de markt (wat is de markpositie)?
  • Wat is de winstcapaciteit (voor de komende jaren)?
  • Is de vraag naar het bedrijf groot (zijn er veel potentiële kopers)?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van het bedrijf?

Voordeel: deze methode is een goede leidraad.
Nadeel: niet al te betrouwbaar.

2. Het berekenen van de waarde op basis van historische cijfers

Binnen deze methode zijn weer een aantal varianten.

  • Zo kan de waarde worden berekend door tussen de 4-7 x de nettowinst te berekenen (4-7 x nettowinst).
  • Een andere variant is het nemen van de jaaromzet en dit te vermenigvuldigen met tussen de 0,75 en 1,5 (0,75-1,5 x jaaromzet).
  • Ten derde kan de EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op materiële activa en afschrijving op goodwill) worden vermenigvuldigd met drie (EBITDA x 3).

Voordeel: de cijfers zijn aanwezig waardoor je snel een berekening kan maken en de methode is simpel.
Nadeel: historische cijfers zeggen niet per definitie iets over de toekomst.

3. Het berekenen van de waarde op basis van huidige cijfers

Een andere methode is door te kijken naar huidige cijfers, ook wel de intrinsieke waarde. Je berekent de intrinsieke waarde van je bedrijf door te kijken naar het bedrijfsvermogen. Dit omvat onder andere alle liquide middelen, voorraden, machines en gebouwen. Nadat je dit allemaal bij elkaar hebt opgeteld trek je de waarde van de lopende schulden hiervan af.

Voordeel: vooral handig indien het bedrijf continuïteitsproblemen heeft. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met goodwill.
Nadeel: Het is slechts een momentopname.

4. Het berekenen van de waarde op basis van toekomstige cijfers (Discounted cashflow-methode)

Bij de Discounted cashfloow-methode wordt gekeken naar de huidige kasstromen in plaats van de winst. Er wordt gekeken naar hoeveel geld daadwerkelijk het bedrijf inkomt en uitgaat. Ook wordt gekeken naar toekomstige kasstromen door bijvoorbeeld toekomstige investeringen. De Discounted cashflow-methode is vrij ingewikkeld en kan het best worden opgesteld door een expert.

Voordeel: kijkt ook naar het vooruitzicht, niet alleen naar het verleden.
Nadeel: erg gecompliceerd.

5. Het berekenen van de waarde door een marktvergelijking

Deze methode is vrij ingewikkeld. Je berekent namelijk de waarde van je bedrijf door te kijken naar wat soortgelijke bedrijven hebben omgezet in het verleden. Omdat we in Nederland geen openbaar register kennen waarin deze gegevens beschikbaar staan zul je zelf op onderzoek uit moeten gaan en concurrenten om deze gegevens moeten vragen. In hoeverre de hiermee verkregen informatie betrouwbaar is, is altijd nog maar de vraag.

Voordeel: je kijkt niet alleen naar eigen cijfers maar analyseert de markt.
Nadeel: gegevens slecht verkrijgbaar en niet altijd betrouwbaar.

Heeft u vragen over bovenstaande tekst? 

Leg direct je vraag voor aan een advocaat