• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bestemmingsplan: burger vs. gemeente

Bestemmingsplan: burger vs. gemeente

Bestemmingsplan: burger vs. gemeente

De bekendmaking

Bestemmingsplannen dienen altijd bekend te worden gemaakt. Vaak word jij als bewoner van de gemeente betrokken bij het bestemmingsplan. Vaak ongewild. Als de gemeente besluit om een bestemmingsplan te wijzigen of vast te stellen, dient van tevoren een inzagemoment te zijn. Stel dat jij het niet eens bent met de wijziging of vaststelling, dan is er tijdens dit inzagemoment een mogelijkheid om mondeling of schriftelijk je mening bekend te maken.

Afwijzing

Stel dat jij eindelijk de mogelijkheid krijgt om je droomhuis te bouwen. Je dient een vergunning in bij de gemeente en deze wordt afgewezen op grond van het bestemmingsplan. Ten eerste kun je bezwaar maken tegen hun beslissing, maar je kunt ook proberen om het bestemmingsplan te wijzigen. Stel dat jij hier een goede reden voor hebt, dan is het mogelijk dat bijvoorbeeld een agrarische bestemming enkel een woonbestemming wordt. Zo is eens de verplichting van een boerderij omgetoverd tot een mogelijkheid om een woonhuis te bouwen.

Waardevermindering

Als de gemeente besluit om een bestemmingsplan te wijzigen of een vrijstelling te geven kan de waarde van jouw huis verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een camping, fabriek of café naast je huis. De vermindering is een vorm van vermogensschade, ook wel planschade. Hiervoor kun je een schadevergoeding aanvragen als:

  • Je de schade niet van tevoren kon voorzien;
  • Je al duidelijk hebt gemaakt dat je het niet eens bent met de wijziging of;
  • Vrijstelling en op geen andere wijze al gecompenseerd bent voor de schade.

Buren en bouwen

Buurman A besluit om zijn woonkamer te gaan verbouwen. Buurman B heeft dit al jaren geleden gedaan. Buurman B ziet de grootse plannen van Buurman A en besluit hem te vragen naar zijn plannen. Buurman A blijkt een vergunning te hebben gekregen voor de verbouwing die Buurman B al jaren geleden wilde verrichten, maar waarvoor de gemeente toen de vergunning niet wilde verlenen. Oneerlijk, zul je denken. Waarschijnlijk zijn de tijden veranderd, en daarmee ook het bestemmingsplan. Waar ooit de verbouwing strijdig was met het bestemmingsplan, zal het jaren later misschien wel binnen de regels passen.

Van gemeente naar huurder

De gemeente kan beslissen om op decentraal niveau te gaan bouwen. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van een nieuwbouwwijk. Deze huizen voldoen aan het bestemmingsplan en vaak lijken ze op elkaar.

Stel dat jij eigenaar bent van een huis dat binnen dit bestemmingsplan ligt. De gemeente wil jou uitkopen en jij vindt het geen probleem. Het probleem zit echter op een ander gebied: huurrecht. Je hebt het huis immers verhuurd en de huurder is niet van plan het pand te verlaten. Dit hoeft echter geen groot conflict te zijn, omdat het bestemmingsplan een geldige reden is om een huurcontract op te zeggen.

Wil jij weten of een bestemmingsplan gewijzigd kan worden? Of je recht hebt op een schadevergoeding? Of heb jij een huurcontract en wil je weten of je als huurder nog iets tegen het bestemmingsplan kunt inbrengen? Een advocaat in het bestuursrecht is handig in het adviseren over, en procederen tegen, bestemmingsplannen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat