• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer: hoe werkt het?

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer: hoe werkt het?

Binnen een onderneming kunnen allerlei conflicten ontstaan. Denk aan een conflict tussen aandeelhouders of tussen aandeelhouders en bestuurders van de onderneming. Bij deze geschillen moet soms een enquêteprocedure worden gestart. Dit is een speciale rechtsprocedure die wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer. Heb je te maken met een geschil binnen een onderneming of wil je meer weten over deze enquêteprocedure? Lees dan verder!

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer: hoe werkt het?

Plaats direct je vraag

Wat houdt de enquêteprocedure in?

De enquêteprocedure is een verzoekschriftprocedure die speciaal is gericht op geschillen die ontstaan binnen ondernemingen. Net als bij andere rechtsprocedures, zoals procedures bij de civiele rechter, is de enquêteprocedure erop gericht om een conflict of een verstoorde verhouding tussen partijen te herstellen of te bestraffen. Een enquêteprocedure wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer. In beginsel wordt deze procedure gestart in het geval dat er een conflict is tussen aandeelhouders. Ook kan een enquêteprocedure worden gevoerd bij een conflict dat ontstaat doordat het slecht gaat met een bedrijf.

Voorbeeld
Een bestuurder van Onderneming N.V. heeft een belangrijk besluit genomen met betrekking tot een koopovereenkomst. Het gaat om een koopovereenkomst met een internationaal bedrijf die een hoge betalingsplicht met zich meebrengt. De bestuurder heeft voor dit besluit geen goedkeuring gevraagd van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Uiteindelijk blijkt dat Onderneming N.V. ook helemaal niet kan voldoen en het hierdoor niet goed gaat. De verhouding tussen de bestuurder en de aandeelhouders is hierdoor sterk verstoord en daarom willen de aandeelhouders een verzoek tot een enquêteprocedure.

De enquêteprocedure kan dus ingrijpende gevolgen hebben en is bovendien een ingewikkeld proces. Zo kan de Ondernemingskamer naar aanleiding van een procedure bestuurders die niet goed functioneren ontslaan, voorbeeld in een geval als bovenstaand voorbeeld. Ook kan een besluit worden vernietigd.

Aangezien er ook hoge kosten bij komen kijken, is het belangrijk dat al in een vroeg stadium een advocaat wordt ingeschakeld door de partijen die gespecialiseerde kennis heeft van het Ondernemingsrecht. Hier kunnen wij bij advocaatzoeken.nl bij helpen!

Wie kan een verzoeken indienen tot de enquêteprocedure?

Voor een enquêteprocedure moet een verzoekschrift worden ingediend. Dit kan alleen worden gedaan door enkele partijen die nauw bij de onderneming betrokken zijn. Zo kan het verzoek worden ingediend door aandeelhouders die samen minimaal 10% bezitten van de aandelen of die minimaal €225.000 aan aandelen hebben. Hiernaast kan het verzoek worden ingediend door het bestuur, de Raad van Commissarissen of de Ondernemingsraad.

Hoe werkt de enquêteprocedure?

De gehele enquêteprocedure bestaat uit twee fasen. Deze zullen hieronder kort worden besproken.

Fase 1

Eerst moet dus eerst een verzoek worden gedaan door een partij die hiertoe bevoegd is. Naar aanleiding hiervan kan dan onderzoek wordt gedaan door de Ondernemingskamer. Het onderzoek in de eerste fase is erop gericht om vast te stellen of er gegronde reden bestaat om aan het beleid dat is gevoerd te twijfelen. Van een gegronde reden tot twijfel kan onder meer sprake zijn in de volgende gevallen:

  • Het niet-naleven van bepaalde wettelijke voorschriften door bestuurders of aandeelhouders.
  • Er is vreemde onhaalbare transacties gesloten.
  • Het bestuur functioneert niet goed.
  • Er zijn geschillen of conflicten ontstaan naar aanleiding van een bedrijfsovername.

Naast bovengenoemde gronden, zijn er nog verschillende andere redenen op basis waarvan vastgesteld kan worden dat er gegronde reden is om aan het beleid van een onderneming te twijfelen. Ook kan dit worden vastgesteld wegens een bepaalde samenloop van gronden.

Fase 2

Als in de eerste fase is vastgesteld dat er een redelijke grond bestaat om aan gevoerde beleid te twijfelen, zal in de tweede fase worden onderzocht of er ook daadwerkelijk sprake is van wanbeleid en wie voor dit wanbeleid verantwoordelijk kan worden gehouden. Hiervoor wordt een speciale onderzoeker aangesteld. Het is afhankelijk van de omstandigheden in welk geval geoordeeld wordt dat sprake is van wanbeleid. Vaak gaat het bij wanbeleid om zodanig afwijkend of slecht beleid dat het duidelijk is dat dit afwijkt van de normale gang van zaken.

Als de Ondernemingskamer uiteindelijk oordeelt dat er inderdaad sprake is van wanbeleid, kan zij een ingrijpende maatregel opleggen, zoals het ontslag van een van de bestuurders. Bij het onderzoeken en het vaststellen van de maatregel moet de Ondernemingskamer altijd handelen in het belang van de onderneming.

Wat nu?

De enquêteprocedure is dus een ingewikkelde procedure met ingrijpende gevolgen. Heb je nog vragen over de enquêteprocedure? Zit je in een conflict en wil je meer weten over deze procedure of heb je een advocaat nodig? Neem dan vooral contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen met het vinden van een geschikte advocaat binnen het ondernemingsrecht!

Plaats direct je vraag