• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Overeenkomsten

Een ondernemer heeft te maken met verschillende soorten overeenkomsten en contracten met diverse bedrijven.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Overeenkomsten

Overeenkomsten binnen het ondernemingsrecht en advocaat

In de inleiding ondernemingsrecht is te lezen dat de verzamelnaam 'ondernemingsrecht' ook ziet op de overeenkomsten, verbintenissen die namens jouw onderneming zijn aangegaan. Denk aan contracten met leveranciers, overeenkomsten m.b.t. transport, (ver)huurovereenkomsten, de agentuurovereenkomst. advocaatzoeken.nl heeft voor ondernemers een aparte paragraaf aangemaakt met het oog op dergelijke overeenkomsten en contracten.

Onder contracten vind je meer informatie en kun je direct opdracht geven – aan 5 van onze advocaten – voor het doen van een voorstel. Uit de reacties kies je een advocaat die jou past en die ter zake kundig is.

Er zijn diverse situaties waarbij het verstandig is om een advocaat advies te vragen, denk hierbij aan:

  • Distributieovereenkomsten

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van een product en/of een dienst en een distributeur. De distributeur krijgt het recht om producten en/of diensten van de leverancier af te nemen en deze te verkopen (bijvoorbeeld in een bepaald gebied). Als het gaat om distributieverstrekking met betrekking tot software en/of online diensten, dan wordt dat een resellerovereenkomst genoemd.

  • Franchiseovereenkomsten

Bij een franchiseovereenkomst sluit de ondernemer (franchisenemer – de gebruiker van de formule van de grote organisatie) met de eigenaar van een handelsnaam (franchisegever – bijvoorbeeld de eigenaar van een grote organisatie). Tegen betaling mag de franchisenemer een zaak met die handelsnaam exploiteren. 

  • Agentuurovereenkomsten

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomt waar de ene partij (de handelsagent) de andere partij (de principaal) voor de afgesproken periode (dit kan een bepaalde tijd of een onbepaalde tijd zijn) tegen een beloning bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten. Dit gebeurt wanneer een onderneming niet de hele markt kan bedienen, o.a. sportmerken maken vaak gebruik van deze constructie.

  • Overeenkomsten van samenwerking

Het maken van afspraken bij het sluiten van een overeenkomst is verstandig, maar partijen zijn niet verplicht op bij een samenwerking een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten (hier zijn wel uitzonderingen op – bijvoorbeeld bij specifieke subsidieregelingen). In een overeenkomst van samenwerking kan, onder meer, worden opgenomen hoe de resultaten worden gebruikt en wat de verdeling van de opbrengsten is.

  • Aandeelhoudersovereenkomst

Door middel van een aandelenovereenkomst wordt bij een BV de verhouding geregeld tussen de aandeelhouders. In de statuten van de BV worden bepaalde bevoegdheden gegeven aan de aandeelhouders; en in de aandelenovereenkomst wordt de manier waarop die bevoegdheden worden uitgevoerd vastgelegd. Een aandeelhoudersovereenkomst wordt opgesteld met behulp van het contractenrecht. Het belangrijkste doel van de aandeelhoudersovereenkomst is om conflicten en rechtsgevolgen te voorkomen.

  • Overeenkomst van overname

Een overeenkomst van overname is een koopovereenkomst. De prijs en de betalingswijze, eventuele garanties, bestaande overeenkomsten, betrokkenheid van de koper na de overdracht kunnen in de koopovereenkomst opgenomen worden. Ook kunnen advocaten je helpen bij onderstaande punten:

  • Beëindigen van overeenkomsten;
  • Controleren van de algemene voorwaarden. 

Plaats opdracht