• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Onderhandelen algemene voorwaarden

Onderhandelen algemene voorwaarden

Ben je verwikkeld in een onderhandeling en wil je graag jouw algemene voorwaarden laten gelden in de overeenkomst? Wil je graag algemene voorwaarden laten opstellen voor je onderneming?

Het is verstandig om de hulp van een ervaren advocaat in te schakelen bij dit soort kwesties! Ervaring is altijd een pré. Ervaren advocaten weten slimme oplossingen voor (on)mogelijkheden te vinden.

Plaats direct je vraag

Advocaat Uitonderhandelen Algemene Voorwaarden

Welke algemene voorwaarden gelden, die van mij of die van de wederpartij?

Wanneer je een overeenkomst aangaat met een ander bedrijf, zal het vaak voorkomen dat beide bedrijven algemene voorwaarden hanteren. Zij willen vaak ook dat hun eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. De hoofdregel is dat degene die het aanbod heeft gedaan, zijn algemene voorwaarden mag laten gelden. De andere partij kan dit echter wel betwisten. Wanneer dit gebeurt, dienen de partijen in onderhandeling te treden om overeenstemming te bereiken. Een clausule die bepaalt dat de algemene voorwaarden van de wederpartij niet geldig zouden zijn, is ongeldig.

Voorbeeld
Max is de eigenaar van een winkelpand dat geschilderd moet worden. Hiervoor huurt hij Schilderbedrijf Hekkers VOF in. Beide partijen willen dat hun algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Max wil dat de betalingstermijn 60 dagen is, zoals in zijn algemene inkoopvoorwaarden is opgenomen. Schildersbedrijf Hekkers VOF wil echter dat er een betalingstermijn van 30 dagen geldt, zoals opgenomen is in hun algemene verkoopvoorwaarden. De partijen treden in onderhandeling.

In het bovenstaande voorbeeld zie je dat de algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden botsen. Dit komt geregeld voor in de praktijk. De partijen dienen dan in onderhandeling te treden.

Battle of forms bij algemene voorwaarden?

Wanneer beide partijen hun algemene voorwaarden willen laten gelden, wordt dit ook wel een battle of forms genoemd. Wanneer er sprake is van een dergelijke battle of forms, kan een ervaren advocaat je bijstaan in de onderhandelingen. De eerste stap is dat wij je in contact brengen met een passende advocaat. Het is daarna aan de advocaat om aan jou een plan van aanpak te presenteren. Wij kennen al onze advocaten persoonlijk, dit maakt dat wij goed zicht hebben op welke advocaat perfect aansluit op jouw specifieke vraag!

Onderhandelen over algemene voorwaarden?

Er bestaan verschillende onderwerpen waarover onderhandeld kan worden bij algemene voorwaarden. Er kan onderhandeld worden over welke algemene voorwaarden van welke partij van toepassing zijn op de overeenkomst. Daarnaast kan er ook onderhandeld worden over bedingen die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden. Wanneer een klant het bijvoorbeeld niet eens is met de hoogte van de aansprakelijkheidsbeperking, kan hier over onderhandeld worden. Een resultaat kan zijn dat het beding voor die specifieke klant uit de algemene voorwaarden gehaald wordt of wordt aangepast. Dit kan bijvoorbeeld ook vermeld worden op de offerte.

Wat zijn algemene inkoopvoorwaarden?

Bijna elk bedrijf heeft algemene voorwaarden. Dit is ook zeer aan te raden, omdat het veel tijd bespaart. Over de zaken die geregeld zijn in de algemene voorwaarden hoeft niet meer onderhandeld te worden. Er zijn verschillende soorten Algemene voorwaarden:

  • Algemene inkoopvoorwaarden
  • Algemene verkoopvoorwaarden
  • Algemene betalingsvoorwaarden
  • Algemene leveringsvoorwaarden 

Algemene inkoopvoorwaarden regelen de bescherming van het bedrijf dat inkopen doet bij een leverancier of dienstverlening inhuurt. In de voorwaarden staat waar een leverancier zich aan dient te houden als jij bij hem inkoopt of huurt.

Wat zijn algemene verkoopvoorwaarden?

Algemene inkoopvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die gaan over de verkoop. Deze stel jij op als je zaken verkoopt. Dit doe je om je eigen belangen te beschermen.

Algemene voorwaarden laten opstellen en advocaat

Wanneer je goede algemene voorwaarden laat opstellen door een ervaren advocaat, scheelt dit veel tijd. Goed opgestelde algemene voorwaarden kunnen lange procedures en hoge kosten voorkomen. Wanneer er zich een conflict voordoet, kun je efficiënt ageren wanneer je waterdichte algemene voorwaarden hanteert.

Plaats direct je vraag