• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Parallelhandel en parallelimport

Parralelhandel heeft verschillende synoniemen. Zo spreekt men over de parallelimport, de grijze markt of nevenimport. Het bekent allemaal hetzelfde: het importeren zonder toestemming. De handel is legaal, maar niet officieel of geautoriseerd.

Heb jij goederen of producten geïmporteerd via de parallelhandel of worden jouw goederen of diensten geïmporteerd en heb je daar een vraag over?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Parallelhandel en Parallelimport

Wat is nevenimport, parallelhandel- of import of de grijze markt?

Zoals hierboven kort beschreven betekenen de begrippen nevenimport, parallelhandel- of import en de grijze markt hetzelfde. Het gaat om legale handel hoewel er geen toestemming of autorisatie voor deze handel is. Er worden dus goederen geïmporteerd terwijl daar via de officiële (contractuele) kanalen geen toestemming voor is. Parallelhandel is niet hetzelfde als de zwarte markt, aangezien op de zwarte markt illegale handel in goederen en diensten plaatsvindt.

Veel (goedkopere) supermarkten of winkels kopen grote partijen restproducten in. Soms kopen ze dit op bij de fabrikant, maar soms ook via een tussenhandelaar. Vele fabrikanten moeten af van grote restpartijen op het moment dat deze producten niet meer geproduceerd gaan worden en niet meer in trek zijn bij het publiek. Winkels en supermarkten kunnen grote partijen kopen voor een relatief laag bedrag. Zo raken de verkopers hun grote restpartijen kwijt en kunnen winkels en supermarkten tegen relatief lage prijzen producten verkopen.

Hoe zit het met intellectuele eigendomsrechten en parallelhandel in de Europese Unie?

In Europa heeft een merkhouder het recht om een product als eerste op de Europese markt te brengen. Dit betekent dat jij dus niet producten van hetzelfde merk van buiten Europa mag importeren en in Europa mag gaan verkopen. Dit mag natuurlijk wel als jij uitdrukkelijke toestemming hebt van de merkhouder. Als de producten door de merkhouder op de Europese markt zijn gebracht, mogen de producten vervolgens wel op vrije wijze in Europa worden verkocht. De merkhouder kan dan niet meer stellen dat er sprake is van een inbreuk op zijn merkenrecht, nu zijn merkenrecht is ‘uitgeput’.

Voorbeeld
Franka uit Amersfoort heeft een eigen bedrijfje: ze laat producten die ze zelf heeft ontworpen maken in het buitenland en importeert deze naar Nederland. Franka is merkhouder van dit product. Dit betekent dat alleen zij, als merkhouder, het product mag importeren naar Europa. Op het moment dat iemand het product van Franka koopt, is die persoon vrij om het binnen de Europese Unie te doorverkopen, aangezien de rechten van het product van Franka zijn uitgeput.

Mag ik zomaar importeren uit Europese (EU) landen?

Zoals hierboven uitgelegd mogen alleen merkhouders (of mensen met toestemming van de merkhouders) producten importeren naar de Europese Unie. Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van goederen en diensten, dus binnen de EU ben je vrij om producten te importeren uit andere Europese landen. Wees je er wel van bewust dat de producten natuurlijk wel aan de nationale regels moeten voldoen. Sommige producten zijn in het ene EU-land wel toegestaan, en in het andere EU-land niet.
Zorg dat je een en ander voldoende hebt afgebakend in je algemene voorwaarden of in het contract dat je sluit met een wederpartij. Laat de algemene voorwaarden of het contract altijd controleren door een advocaat, zodat je zeker weet dat alles goed én op de juiste manier op papier staat.

Voorbeeld
Parallelimport vindt binnen de Europese Unie vaak plaats, bijvoorbeeld met betrekking tot geneesmiddelen. Een medicijn wordt door een importeur op de markt gebracht, terwijl deze importeur niet de vergunninghouder is. Sommige medicijnen zijn veel goedkoper in andere landen, wat voordeel oplevert voor de importeur. Om op deze manier medicijnen te verhandelen, heb je een parallelhandelsvergunning nodig. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geeft deze vergunningen af. Een vergunning wordt alleen afgegeven als het medicijn dat wordt geïmporteerd qua werkzaamheid en veiligheid hetzelfde is als een medicijn dat al in Nederland op de markt is.

Mag ik zomaar importeren uit niet-Europese (EU) landen?

In principe mag je als merkhouder importeren uit niet-Europese landen. Ook als je als derde uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen van de merkhouder, mag je importeren van buiten de Europese Unie. Als je geen toestemming hebt, dan mag je goederen of producten dus niet importeren van buiten de EU.

Je kan als importeur wel worden aangesproken als jij producten van buiten de EU importeert zonder dat je merkhouder bent van deze producten. Als jou dit overkomt is het verstandig om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen, zodat je samen met de advocaat de juiste strategie kan kiezen en de schade kan beperken.

Waar kan een advocaat mij bij helpen bij parallelimport?

Een advocaat kan jou helpen als er sprake is van merkinbreuk. Advocaten weten hoe er op snelle en effectieve wijze kan worden opgetreden tegen merkinbreuk. Maar een advocaat kan je ook helpen wanneer je in de problemen zit doordat je producten via de parallelhandel hebt geïmporteerd, terwijl je hier geen toestemming voor had. Goedkopere producten importeren uit een ander Europees land klinkt veelbelovend, maar hierbij moet je ook rekening houden met de regels die gelden in de verschillende landen. Zo kan het zijn dat voor een product in Duitsland hele andere regels gelden dan in Nederland. Bij vragen, onduidelijkheden of problemen kan een advocaat jou voorzien van het juiste advies.

Plaats direct je vraag