• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Een faillissement aanvragen? Hoe werkt dat en wat zijn de gevolgen?

Een faillissement aanvragen? Hoe werkt dat en wat zijn de gevolgen?

Een faillissement aanvragen? Hoe werkt dat en wat zijn de gevolgen?

Plaats direct je vraag

Vereisten voor een faillissementsaanvraag

Een faillissement kan voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen worden aangevraagd. Dit kan de persoon of eigenaar zelf doen of een schuldeiser met opeisbare vordering. Alle wettelijke rechten en plichten omtrent faillissementen staan in de gelijknamige Faillissementswet (afgekort naar Fw). Direct in artikel 1 Fw, in samenhang met artikel 6 lid 3 Fw treft u de vereisten aan voor het aanvragen van een faillissement.

  • Pluraliteit van schuldeisers en minimaal één opeisbare vordering

Het eerste vereiste ziet erop dat er minimaal 2 schuldeisers zijn, waarvan in ieder geval één van de schuldeisers een vordering heeft die opeisbaar is. De schuldeiser die uw faillissement aanvraagt is nog niet door u betaald, terwijl u dat wel behoort te doen. Bijvoorbeeld omdat de betaaltermijn is verlopen. De aanvrager van uw faillissement dient naast haar eigen opeisbare vordering ook nog een steunvordering aan te tonen. Dit is een rekening die uw bedrijf nog open heeft staan bij een andere schuldeiser dan diegene die uw faillissement aanvraagt. Deze steunvordering hoeft nog niet opeisbaar te zijn.

Als u uw eigen faillissement aanvraagt dient u dit dus bij uzelf aan te tonen: u heeft 2 of meer verschillende schuldeisers en bij 1 of meer van deze schuldeisers een rekening lopen die u nog niet heeft betaald.

Voorbeeld van een opeisbare vordering
Wasserette X wast het hele jaar door al het bedlinnen van Hotel Y. Elke eerste van de maand krijgt het hotel een factuur die binnen 14 dagen dient te worden betaald. Als Hotel Y de rekening van 1 augustus 2022 op 15 augustus nog niet heeft voldaan, is dit voor Wasserette X een opeisbare vordering geworden.

Voorbeeld van een niet-opeisbare vordering
Zelfde casus als hierboven, maar dan is het 10 augustus. Hotel Y heeft de rekening van 1 augustus 2020 nog niet betaald. Op dat moment heeft Wasserette X dus nog geen opeisbare vordering. Hotel Y heeft nog de tijd om de rekening te betalen.

  • Schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen

In het verlengde van bovenstaande is vereist dat het bedrijf waarvoor/de persoon voor wie faillissement wordt aangevraagd moet verkeren in de toestand dat diegene is opgehouden met betalen. Wanneer is daar sprake van? Dit moet summierlijk blijken uit de feiten en omstandigheden. Summierlijk betekent dat geen diepgaand onderzoek nodig is. Voorbeelden van situaties waaruit blijkt dat een schuldenaar is opgehouden met betalen zijn bijvoorbeeld het uitstellen van betalingen of deze herhaaldelijk niet nakomen. Het enkel bestaan van een opeisbare vordering en één of meer steunvorderingen is onvoldoende.

  • Hetzij op eigen aangifte/hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers

Zowel uzelf als iemand anders, te weten een of meer van uw schuldeisers kunnen uw faillissement aanvragen. Als iemand anders uw faillissement aanvraagt is het belangrijk dat diegene bij u een opeisbare vordering heeft.

Waar vraagt u een faillissement aan? Hoe verloopt de aanvraag van een faillissement?

  • Faillissement voor bedrijf aanvragen

Wilt u uw eigen bedrijf failliet laten verklaren? Wilt u als schuldeiser met een opeisbare vordering een bedrijf failliet laten verklaren? Dat moet via de rechtbank, waar u een procedure start. U dient bovenstaande vereisten daarbij aan te tonen. Naast faillissement is ook nog voor bedrijven in sommige gevallen een surseance van betaling mogelijk. Dit is een tijdelijke adempauze die u ook bij de rechtbank aan dient te vragen. Kom ik in aanmerking voor surseance van betaling? Dat kunt u met een advocaat bespreken. Hier kunt u ons voor bellen of via de website een aanvraag indienen.

  • Faillissement voor natuurlijk persoon aanvragen

Wilt u uzelf als natuurlijk persoon failliet laten verklaren? Wilt u iemand als natuurlijk persoon failliet laten verklaren? Dan moet dat ook via de rechtbank. Als natuurlijk persoon kunt u ook naast een faillissement mogelijk aanspraak maken op schuldsanering (ook wel WSNP genoemd). Dan gaat u een proces in van 3 jaar waarna u schuldvrij met een schone lei weer voort kunt. Kom ik in aanmerking voor schuldsanering? Bel dan gerust eens om dit met een advocaat te bespreken.

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Is succesvol een faillissement aangevraagd, dan krijgt u een toegewezen. De curator gaat voor u het faillissement afwikkelen. U mag niet meer zelf over uw vermogen of het vermogen in uw bedrijf beschikken. Dat doet de curator. De curator zal eerst alle schuldeisers die zich hebben gemeld nagaan en proberen hun schulden zo veel mogelijk te voldoen. Dit zal de curator bijvoorbeeld doen door uw goederen en bijvoorbeeld uw pand te verkopen en met de opbrengst uw schulden voldoen.

Hulp nodig bij een faillissement?

Wordt faillissement van uw bedrijf aangevraagd? Wilt u zelf faillissement aanvragen? Dan is het aan te raden een advocaat in te schakelen om u te helpen. Daar kunnen wij u bij helpen. Dien gerust via onze website een aanvraag in of bel ons.

Plaats direct je vraag