• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Failliet door corona: Hoe vraag ik het faillissement van mijn bedrijf aan?

Failliet door corona: Hoe vraag ik het faillissement van mijn bedrijf aan?

Failliet door corona

Plaats direct je vraag

Wanneer kan je het faillissement van je bedrijf aanvragen?

Een faillissement aanvragen kan natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in de Faillissementswet. Een van de vereisten is dat het bedrijf minstens twee schulden heeft, waarvan er een opeisbaar is. Een schuld is onder andere opeisbaar als een bepaalde termijn voor betaling verstreken is. Het tweede vereiste van een faillissementsaanvraag is dat het bedrijf minstens twee schuldeisers moet hebben. Wanneer het bedrijf veel verschillende schulden heeft bij een schuldeiser, is dit niet voldoende. Het laatste vereiste is dat het bedrijf in een toestand moet verkeren dat het heeft opgehouden te betalen. Door de coronacrisis zijn er helaas veel bedrijven die aan deze vereisten voldoen.

Het kan verstandig zijn om een advocaat om advies te vragen over of het bedrijf aan de wettelijke vereiste voldoet en dan een faillissement kan aanvragen. Dit kan met name belangrijk zijn, omdat een bestuurder aangesproken kan worden als deze zich niet aan bepaalde regels uit de Faillissementswet houdt.

Hoe doe je een faillissementsaanvraag?

Een faillissementsprocedure wordt gestart door het sturen van een formulier naar de rechtbank, waarmee je de rechtbank vraagt het bedrijf failliet te verklaren. Een bestuurder van een BV is in beginsel bevoegd het faillissement aan te vragen. Dit moet doorgaans wel met toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het formulier waarin faillissement wordt aangevraagd is online in te vullen. In dit formulier wordt, naast alle contactgegevens van de verzoeker, duidelijk vermeld waarom er faillissement wordt aangevraagd. Hierbij hoort het opgeven van een lijst van alle bezittingen en schulden van het bedrijf. Dit formulier moet uitgeprint worden en daarna in tweevoud naar de rechtbank worden opgestuurd. Het is belangrijk om goed te checken naar welke rechtbank het gestuurd moet worden.

Voorbeeld faillissementsaanvraag
Gerard heeft een sportschool die tijdens de coronacrisis dicht moest gaan. Hiervoor liep het bedrijf al niet heel goed en door de coronacrisis zit het nog dieper in de problemen. Het ziet er niet naar uit dat de sportschool er na de crisis er bovenop gaat komen. Hierdoor vraagt Gerard het faillissement aan bij de rechter.>/em>

Hoewel het niet verplicht is om je bij het invullen van het formulier te laten bijstaan door een advocaat, is dit wel uiterst verstandig. Een faillissement is namelijk zeer ingrijpend en het is van groot belang dat alles juist ingevuld wordt.

Hoe kan een schuldeiser een faillissement aanvragen?

Een faillissement kan door, naast het bedrijf zelf, ook door een schuldeiser aangevraagd worden. Deze persoon of onderneming kan dat doen wanneer de schuldenaar de rekeningen niet meer betaalt en ook aan andere partijen niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. De schuldeiser kan dan een verzoekschriftprocedure starten bij de rechtbank. Hierbij is het verplicht om een advocaat in te schakelen. De schuldenaar waarvan faillissement wordt aangevraagd kan dan verweer voeren indien deze persoon het niet met de aanvraag eens is. Wanneer het faillissement door de rechter uitgesproken wordt, krijgt de schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator. Omdat er meestal nog andere kosten voorgaan, is dit vaak een klein gedeelte van het bedrag van de vordering die de schuldeiser had. Vaak gebruiken schuldeisers de faillissementsaanvraag om het noodlijdende bedrijf onder druk te zetten om te betalen.

Voorbeeld faillissementsaanvraag schuldeiser
De BV van Eva heeft een verhuisbus geleverd aan het verhuisbedrijf van Daan. Daan heeft de rekening echter nog niet betaald, zelfs niet nadat Eva twee keer een aanmaning heeft gestuurd. Eva vermoed dat het verhuisbedrijf in de financiële problemen zit. Ze weet dat Daan ook rekeningen van andere schuldeisers niet betaalt. Eva besluit een verzoekschrift tot faillissement in te dienen bij de rechtbank. Op die manier hoopt ze dat Daan gaat betalen of dat ze, in het geval dat faillissement uitgesproken wordt, toch nog een gedeelte van haar geldvordering ontvangt. 

Ben je schuldeiser van een bedrijf dat door de coronacrisis de rekeningen niet betaalt? Laat je dan koppelen aan een advocaat die je kan adviseren. Bij een uiteindelijke verzoekschriftprocedure is deze zelfs verplicht.

De rechterlijke faillissementsprocedure

Wanneer de aanvraag is gedaan door het bedrijf zelf, ontvangt de rechtbank het formulier tot aanvraag van faillissement. Deze stuurt dan binnen enkele dagen een oproep voor de zitting naar het betreffende bedrijf. Meestal is deze zitting binnen zes weken na het verzoekschrift. Tijdens die zitting kan de aanvrager nader toelichten waarom hij of zij het faillissement onvermijdelijk vindt. De rechter gaat dan na of aan de vereisten voor faillissement is voldaan. In de meeste gevallen doet de rechter meteen uitspraak, zo niet dan krijg je de uitspraak binnen uiterlijk twee weken. Soms besluit de rechter ook faillissement uit te spreken zonder dat er een zitting is geweest.

Wanneer de rechter het faillissement toewijst, is de onderneming onmiddellijk failliet. Dan wordt er een curator aangesteld. Gevolg is ook dat de er beslag ligt op alle bezittingen van het bedrijf. Hierover kan alleen de curator beschikken.

Het kan echter ook zijn dat de rechter het verzoek afwijst. In  dat geval is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Hiervoor geldt een termijn van acht dagen. Voor het instellen van hoger beroep is een advocaat verplicht. Als zelfs het beroep niet het gewenste resultaat oplevert, kan er cassatie ingesteld worden bij de Hoge Raad.

Wat kost het aanvragen van faillissement?

Het aanvragen van een faillissement kost in principe niets. Er worden namelijk geen griffiekosten in rekening gebracht in het geval dat het bedrijf zelf faillissement aanvraagt. Wanneer een schuldeiser het faillissement aanvraagt, moet deze wel griffiekosten betalen.
Hierbij komen nog de  kosten van een eventuele advocaat. Bij de aanvraag door een schuldeiser is deze verplicht.

Wat kun je doen om faillissement af te wenden?

Na de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid maatregelen genomen om bedrijven die hierdoor in financiële nood komen te ondersteunen. Doel van deze steunmaatregelen was om faillissementen te voorkomen. Lees voor een overzicht van de eerste ronde van steunmaatregelen deze blog. Zo betaalde de overheid bijvoorbeeld met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een gedeelte van de lonen van werknemers van een door corona getroffen bedrijf. Tevens werd het makkelijker gemaakt om geld te lenen, om op die manier een faillissement te voorkomen.

Wanneer het niet goed gaat met het bedrijf is het natuurlijk vanzelfsprekend dat de eigenaar op zoek moet naar manieren om het faillissement af te wenden. In de coronacrisis vraagt dat veel creativiteit van de ondernemer. Zo kan het lonen om bepaalde regelingen te treffen met schuldeisers of nieuwe manieren te zoeken om inkomsten te krijgen. Het is ook verstandig om je boekhouder de situatie te laten bekijken. Deze heeft als het goed is een duidelijk overzicht van de financiële situatie en kan je adviseren over een eventueel faillissement.

Wanneer je als ondernemer alles hebt geprobeerd, maar het bedrijf failliet toch dreigt te gaan, kan je het ook overwegen om het bedrijf te verkopen. Hoewel deze koop door de slechte staat van de onderneming niet erg aantrekkelijk is, kunnen er partijen zijn die de uitdaging aan durven te gaan om te proberen om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Lees hier een aantal tips voor een succesvolle verkoop van een bedrijf.

Voordat het faillissement aangevraagd wordt, is het verstandig om te kijken of het bedrijf in aanmerking komt voor surseance van betaling (ook wel schuldsanering genoemd). Als dit toegekend wordt, krijgt de onderneming tijdelijk uitstel van betalingen. Hiervoor is wel vereist dat de financiële problemen op korte termijn opgelost moeten kunnen worden. Een aanvraag tot surseance van betaling doet men bij de rechtbank. Wanneer de aanvraag toegekend wordt, krijgt de onderneming een bewindvoerder aangewezen die het bedrijf beheert. Als er sprake is van structurele problemen zal de rechter surseance van betaling niet toekennen en kan men doorgaans alleen het faillissement aanvragen.

Voorbeeld surseance van betaling
Sam heeft een restaurant in het centrum van Utrecht. Door de coronacrisis heeft het echter bijna geen inkomsten meer. Sam zit zodanig in de geldproblemen, dat hij overweegt om faillissement aan te vragen. Dit hoeft niet per se nodig te zijn. Het restaurant zit namelijk in een situatie waarin surseance van betaling verleend zou kunnen worden. Door de coronacrisis is zijn de financiële problemen niet structureel van aard. Het restaurant mag namelijk binnenkort weer open en dan kan er weer geld verdiend worden.

Wil je meer weten over welke steunmaatregelen er beschikbaar zijn en wat je als ondernemer kunt doen om het faillissement te voorkomen? Of wil je hulp bij de aanvraag van surseance van betaling? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht die je verder kan helpen.

Hoe kan een advocaat belangrijk zijn bij het aanvragen van faillissement?

Als je als ondernemer je eigen faillissement aanvraagt, is het aanstellen van een advocaat niet verplicht. Dit wordt echter wel ten zeerste aangeraden en je ziet in de praktijk dat een advocaat de aanvrager vaak bijstaat. De advocaat kan in het begin van het proces adviseren over of faillissement een goed idee is. Mocht dat het geval zijn, kan de advocaat je helpen bij het opstellen van het verzoekschrift tot faillissement. Als het aankomt op een gerechtelijke procedure zal deze je ook tijdens het proces bijstaan en adviseren. Bovendien zijn er veel juridische regels die bij faillissement komen kijken. Als je je daar niet aan houdt, zou je als bestuurder aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit kan het best voorkomen worden door je te laten adviseren door een advocaat.

Vraagt een schuldeiser jouw faillissement aan en ben jij het er niet mee eens? Dan kan een advocaat je bijstaan om een faillissement te voorkomen. Vraag jij als schuldeiser zelf het faillissement van een andere onderneming aan? Dan is een advocaat zelfs verplicht.

Het is duidelijk dat het aanvragen van het faillissement waar je jaren aan hebt gewerkt een zeer ingrijpende en vervelende procedure is. Een advocaat zal ervoor zorgen dat er wat last van je schouders gehaald wordt. Neem dus contact met ons op en wij koppelen je aan een gespecialiseerde advocaat in jouw regio.

Plaats direct je vraag