• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Deze overheidsmaatregelen kunnen bedrijven aanvragen in de coronacrisis en zo ga je in bezwaar bij afwijzing

Deze overheidsmaatregelen kunnen bedrijven aanvragen in de coronacrisis en zo ga je in bezwaar bij afwijzing

Deze overheidsmaatregelen kunnen bedrijven aanvragen in de coronacrisis en zo ga je in bezwaar bij afwijzing

Plaats direct je vraag

Welke maatregelen neemt de overheid om bedrijven te hulp te schieten?

Dat de economische impact gigantisch gaat zijn, is wel bekend. Maar om deze impact zoveel mogelijk te beperken, biedt de overheid extra steun aan bedrijven die hard geraakt worden door het coronavirus.

Let erop bij het lezen van deze blog dat de maatregelen aan snelle veranderingen onderhevig zijn. Een advocaat kan je precies vertellen welke maatregelen er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Werktijdverkorting

Door de uitbraak van het coronavirus is er voor een groot aantal bedrijven een hoop minder werk. Werknemers komen dan thuis te zitten en krijgen minder uitbetaald, met alle negatieve gevolgen van dien. Om dit te beperken bestaat er de werktijdverkortingsregeling. Als een bedrijf aan de voorwaarden voldoet, kan het de werknemers minder laten werken. Vervolgens keert de overheid een WW-uitkering uit aan het bedrijf, die dat vervolgens in de vorm van salaris betaalt aan de werknemers. Voor sommige werknemers, bijvoorbeeld die met een nul-urencontract, biedt de regeling geen soelaas. Ook zzp’ers hebben pech. Meer dan 20.000 bedrijven hebben in Nederland al werktijdverkorting aangevraagd.

Bedrijven komen in aanmerking voor werktijdverkorting als ze vanwege het coronavirus minimaal 2 weken en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben voor hun werknemers. Als eerst moet je als bedrijf een vergunning krijgen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna je bij het UWV een aanvraag tot werktijdverkorting moet doen.

Voor zzp’ers: de Bbz-regeling

Zoals benoemd maken zzp’ers geen aanspraak op de werktijdverkortingsregeling. Dit terwijl die groep mensen vaak extra hard worden geraakt door het coronavirus. Om deze reden kunnen ze een inkomensaanvulling of lening aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De voorwaarden voor verkrijging van een lening op basis van het Bbz zijn erg situatieafhankelijk. Voor zzp’ers die al lang een eigen bedrijf hebben geldt bijvoorbeeld dat ze minimaal 23,5 uur per week voor het bedrijf werkzaam moeten zijn. Tevens moet het bedrijf na ontvangst van de lening kunnen blijven lopen, er moeten dus wel genoeg inkomsten zijn. De Bbz is voor een periode van maximaal een jaar en in uitzonderingsgevallen twee jaar. De Bbz is aan te vragen bij de gemeente waarin de zzp’er woonachtig is. Nadeel is wel dat het antwoord op de aanvraag tot wel 13 weken kan duren.

Borgstelling MKB-kredieten

Wanneer ondernemingen door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen en dreigen failliet te gaan, kunnen banken te hulp schieten. Dit doen ze door tijdelijk overbruggingskrediet te geven of ervoor te zorgen dat bedrijven meer in het rood kunnen staan. Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) staat de overheid garant voor de kredieten aan het mkb. Op deze manier kunnen deze bedrijven makkelijker geld lenen om hun begrotingstekort op te vullen. Ook zzp’ers kunnen hier gebruik van maken. Door het coronavirus is de regeling uitgebreid, met als gevolg dat het mkb nog sneller geld zal kunnen lenen bij banken. Eerst stond de overheid voor de helft van het geleende bedrag borg, nu is dat verhoogd naar 75%.

Voor het aanvragen van de BMKB-regeling moet je niet naar een overheidsinstantie, maar naar de bank. Deze sturen de aanvraag vervolgens door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

Om faillissementen te voorkomen, is er de mogelijkheid voor ondernemingen om uitstel van betaling van belasting aan te vragen. Dit kan voor inkomstenbelasting, omzetbelastingvennootschapsbelasting en loonbelasting. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, vordert de Belastingdienst de belastingen tijdelijk niet meer. Daarbij kunnen verzuimboetes worden teruggedraaid worden. Ook wanneer je verwacht een sterke winstdaling te krijgen, kan je de voorlopige aanslag wijzigen, zodat de hoogte van de te betalen belasting daalt.

Om het uitstel te krijgen moet je de Belastingdienst schriftelijk duidelijk maken waarom je door het coronavirus in de betalingsproblemen gekomen bent. Daarbij moet je binnen twee weken een deskundigenrapport opsturen, dat de betalingsproblemen bevestigt.

Heb je hulp nodig bij het doen van een van de genoemde aanvragen? Of is een aanvraag afgewezen om wat voor reden dan ook? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een advocaat die jou verder kan helpen.

Wat kan ik doen als mijn aanvraag tot een maatregel afgewezen wordt?

Wanneer een onderneming een aanvraag doet voor een van de genoemde overheidsmaatregelen, kan deze natuurlijk geweigerd worden. Dit kan allerlei oorzaken ten grondslag hebben. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat de aanvraag ten onrechte is afgewezen. Wat kan een bedrijf in nood dan nog doen?

Ten eerste is het belangrijk om je aanvraag nog een keer langs te gaan. De verschillende soorten maatregelen hebben verschillende voorwaarden. Ga dus ook voor jezelf na of je eraan voldoet. Daarbij moet vrijwel elke aanvraag erg goed onderbouwd worden. Hoe beter je motiveert, hoe groter de kans op goedkeuring is. Kijk daarom nog eens naar je afgewezen aanvraag en ga na hoe je jouw situatie beter kan uitleggen. “Ik heb minder klanten door het coronavirus” zal bijvoorbeeld zeker niet genoeg zijn om aan de motiveringsplicht te voldoen. Leg precies uit waarom je zo in de problemen zit en hulp nodig hebt.

Wordt de aanvraag alsnog afgewezen? Dan kan je bij het overheidsorgaan in principe in bezwaar. Je legt in het bezwaar uit waarom je het niet eens bent met de beslissing van het UWV bijvoorbeeld. De overheidsinstantie gaat de situatie dan opnieuw overwegen. Dit kan echter vrij lang duren. Zeker met de huidige drukte rondom het coronavirus zullen de wachttijden erg lang zijn. Heeft het bezwaar nog niet het gewenste resultaat? Dan kan je in beroep bij de bestuursrechter.

Kan schade door het coronavirus verhaald worden op andere partijen?

Stel je loopt grote schade op doordat een partij goederen niet levert of doordat je als zzp’ers van een bepaalde opdrachtgever ineens geen opdrachten meer krijgt. Kan je in zo’n geval de schade op of op anderen verhalen?

Noemenswaardig is dat het verzekeren van schade als gevolg van het coronavirus enorm lastig is. Dit is omdat er doorgaans geen sprake is van materiële schade en verzekeraars schade door epidemieën en pandemieën vaak uitsluiten. De verzekering zal schade als gevolg van het coronavirus dus vrijwel nooit vergoeden. Lees meer over het coronavirus en verzekeringen in deze blog.

Als je met iemand een overeenkomst hebt gesloten en de andere komt dit niet na, dan kan je eventueel de schade op die partij verhalen. Dit ligt aan wat er in de overeenkomst en eventuele algemene voorwaarden staat. Dit geldt ook voor de het verhalen van schade die het gevolg is van het coronavirus, hoewel de mogelijkheden wel zeer beperkt zijn. Er kan namelijk sprake zijn van overmacht. Ook het verhalen van schade op de overheid lijkt moeilijk te zijn. In het geval dat de overheid grove fouten heeft gemaakt met betrekking tot het afwijzen van aanvragen tot maatregelen, zouden bedrijven de overheid wellicht kunnen aanspreken voor de geleden schade.

Wat kan een advocaat doen?

Een advocaat arbeidsrecht of bestuursrecht kan je helpen bij het uitzoeken van welke overheidsmaatregelen jouw onderneming zou kunnen aanvragen. Daarbij kan een advocaat je bijstaan bij de daadwerkelijke aanvraag. Zo weet je dat je aan de voorwaarden voor de aanvraag voldoet en dat je de aanvraag voldoende motiveert. Een advocaat kan ook de mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van andere partijen onderzoeken.

Al met al is het simpelweg verstandig om hulp van een advocaat te zoeken. Al is het maar om jouw juridische situatie met betrekking tot de coronacrisis duidelijk te hebben.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat